AMMSE, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
13381/R
Dátum vzniku
14.08.2002
Konanie menom spoločnosti
Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia vo všetkých veciach každý samostatne. V mene spoločnosti konateľ podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
Základné imanie
6 638,78 €
Predmety činnosti
 • vedenie účtovníctva (od 14.8.2002)
 • činnosť ekonomických poradcov (od 14.8.2002)
 • podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností (od 14.8.2002)
 • prieskum trhu a verejnej mienky (od 14.8.2002)
 • poskytovanie služieb colnej deklarácie (od 14.8.2002)
 • sprostredkovanie v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľných živností (od 14.8.2002)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností (od 14.8.2002)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností (od 14.8.2002)
 • zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzkovanie nehnuteľností (od 14.8.2002)
 • sprostredkovanie leteckej dopravy (od 14.8.2002)
 • prevádzkovanie lyžiarskych vlekov (od 14.8.2002)
 • predaj a prenájom áut (od 14.8.2002)
 • prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu (od 14.8.2002)
 • predaj a prenájom strojov a prístrojov (od 14.8.2002)
 • výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely (od 14.8.2002)
 • konzultačná a poradenská činnosť v oblasti informatiky, programovania a výpočtovej techniky (od 14.8.2002)
 • poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom (od 14.8.2002)
 • nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora (od 14.8.2002)
 • rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu zvuku, obrazu, magnetického záznamu pre počítače so súhlasom autora (od 14.8.2002)
 • administratívne práce (od 14.8.2002)
 • reklamné činnosti (od 14.8.2002)
 • prenájom a prevádzka športových zariadení (od 14.8.2002)
 • ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach (od 14.8.2002)
 • pohostinská činnosť (od 14.8.2002)
 • zobraziť ukončené
 • montáž a opravy meracej a regulačnej techniky (od 14.8.2002 do 27.9.2012)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konateľ:
 • Ing. Anna Semancová
  Halalovka 2345/41
  91108 Trenčín
  Slovensko
  Vznik funkcie: 14.08.2002
Ďalsie právne skutočnosti
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 22.7.2002 v znení Dodatku č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 14.8.2002 podľa § 105 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Uložené listiny
 • Spoloč. zmluva
 • Dodatokč. 1 k SZ
 • Zápisnica z rokovania MVZ
 • Spoločenská zmluva
 • Podpisový vzor konateľov
 • Vzdanie sa funkcie konateľa - Ing. Milan Semanco
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za r. 2003
 • Účtovná závierka za r. 2004
 • Účtovná závierka za rok 2008
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2006
 • Účtovná závierka za rok 2007
 • Potvrdenie OÚ
Dátum aktualizácie
18.11.2022