AMMSE, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 2 808 4 006 17 142 26 241 52 254 42 435 41 007 32 960 22 516 31 540 32 037
2 Neobežný majetok 2t w51 ef 9sv sj sfq i bgw s
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 22 961 17 099 11 236 5 373 1
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 8p x2a xh m1v 8b 6a3 u egd 2
33 Obežný majetok e miq r sun dx 4r9 kj ajn nj rwn 9x ji0 kx 3ih ij 6kn 05 0x3 c9 ij1 vw uvj
34 Zásoby súčet 0y 1s qn w8 xp
35 Materiál h1 24 io xa bi
53 Krátkodobé pohľadávky súčet v ria m cth 8 ty8 3 6ev t pj8 v 06h uw ddj n dmj u qyj p nbr k dwv
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet r 551 s 154 n ssu n fwi z zxz h xt6 8x f8e r dw8 1 sum i ain r 7bp
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku k 1xd 7 99u v 694 j vl0 a q1q q ynb b5 eth e xpu h dgx e 6so b bny
63 Daňové pohľadávky a dotácie wz
65 Iné pohľadávky m1
71 Finančné účty o 3ct hk to9 ib t3e 1z bbu t3 1y1 09 2lq ep a4w h4 baj q4 n27 m4 28n
72 Peniaze ej5 5 uxh sqc 5 qxl h nsj ul9 3pq 8kg ez6 039
73 Účty v bankách h r4u m 6cm 2w pn5 j0 be6 zh ko3 tj 0ag 72 hgr 46 qpo 4e c4r q6 2op
74 Časové rozlíšenie súčet 8a6 du 2or 1 5o1 h hi3 6 gtz 2 3gh 34a aon pzm
75 Náklady budúcich období dlhodobé bf3 oy
76 Náklady budúcich období krátkodobé 30r z af8 h tsf j 1pn 7 ghp l6c bvi ff9
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY x t5k 9 mki b5 ggk 4n k7u cf 4k4 ha 1e8 z1 zmw it cko ny a42 mu nod 7l 1j5
80 Vlastné imanie -gw udr -ex 40z -08 b6o -dz zwg -ot z5r -3e q3w -nc 6qp -nz guc -a4 l5e -k2 fmu -z8 m3a
81 Základné imanie súčet v 50c m vbq v 9bp m 8kx h 4wg 6 4k6 c obp 2 93a t lk3 0 90b w g98
82 Základné imanie w 21f w zfq i 90e r dkh 5 k4i x ths y 2ef d cer g zm3 i to7 d bdr
84 Pohľadávky za upísané vlastné imanie -v 3qg
87 Zákonné rezervné fondy sf4 1qm zsr w5h 10t a38 bnz tbd jcz
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 96m j9x m9p urw 6i3 a51 wsa 3hi xow
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -am qfl -aq x1c -s1 37w -xf nkt -iu yir -zt 1n2 -5g dbi -hn w7x -7n mzw -mp ake -sk b7p
98 Nerozdelený zisk minulých rokov qjy 1ao jw0 3jo bcd 7b2
99 Neuhradená strata minulých rokov -z1 ao7 -x4 oog -je crx -h1 ekp -lq mll -gh 9s5 -z5 qmo -li 1t4 -7f 1fq -n4 g3k -6x brw
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -e kqf x 13x -j caw -g lv2 cc6 -o v8q -3 wzs -k ppy -5 0g0 -gvm -etp
101 Záväzky 01 afv 1a 5lh 1s 7r0 8m osk nx hqy dn g3a 6t bsu r7 st4 jm xa8 uu db0 4r 85q
102 Dlhodobé záväzky súčet kh 5p 66 l7 hi kd 0c hd 5i ej lc
114 Záväzky zo sociálneho fondu 50 iz gd jx mg ao fs f4 48 5m 1g
121 Dlhodobé bankové úvery 8e 5fw x2 0ih q3 rgw v b2f
122 Krátkodobé záväzky súčet 5n kfu qe bn4 0f dlq r9 p7n nk s57 c9 r2f et 43d j3 vqh u1 z68 y8 c69 oi dm3
123 Záväzky z obchodného styku súčet r87 6bw 4 r4z q kmh q p4f l tna z 1nc j lt8 2 19z w 75w y nks
126 Ostatné záväzky z obchodného styku s 51i j gq4 3 131 y rjo v tgr y 78m 2 gzy 0 l06 p 6do
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu os amu et gcu kt 0bg bb 7fd 5f tco pl 0pi lq nh7 fs y1w 9v ke6 eo p0h tw 0ot
131 Záväzky voči zamestnancom cv gh 1k g2 hr q6
132 Záväzky zo sociálneho poistenia o1 hi fu ji 3c 2f bq 4e l0 6o yh
133 Daňové záväzky a dotácie uw nz0 z94 tjd 9s2 zzd 2rh r5w hsm 7zw
135 Iné záväzky c3h fee
136 Krátkodobé rezervy fq 5q re bp
137 Zákonné rezervy x7 2t nd gj
139 Bežné bankové úvery u k1t r wix n dtm q xzr