BITUMAX BA s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016
1 SPOLU MAJETOK 326 425 369 167 395 110 250 417 194 366 374 039 673 571 225 983
2 Neobežný majetok 5 jze ej msz n2 2ed kl1 hh4 t3e ufp ndo itn wd2 o00 z hp2
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 5 951 41 461 68 373 208 120 164 403 174 185 215 417 2 564
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí y 0c4 md ydh nx 9zg 8lb n7u bsy 3et cbh o70 xt4 495 f hcg
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 95 864
33 Obežný majetok pus dge vjl u1k zio 80c u6 2u8 ja 0jt jkw i6o q0v bvg 9vg kry
34 Zásoby súčet 7 3uz sy l6u
35 Materiál g2 t9g
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby w xkd
53 Krátkodobé pohľadávky súčet fr7 os0 cbz 3zy h9 2q8 ud rci f byy knl fb1 sud 3et 0wf pt3
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 0a9 rwu tjh bvu v7 shi k klt qek b3g 01j 8va 6sd vhu 8s1
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku bt7 8a3 i9r 427 01 uwk n f1k cex 6wv w5c 0e3 aav 4tq 77e
63 Daňové pohľadávky a dotácie 65 cj3 ry0 aa a8z m fm4 gc 613 1e 3mk jh izo
65 Iné pohľadávky 6s 4bu 1 9qp
71 Finančné účty ar 89f s7 p7u 92u 3ev of l1k q 8su 55 t7e cnn 0gp 0 ttv
72 Peniaze l ukh 6 1j1 z dxa yee qc6 hf9 o qdw
73 Účty v bankách f7 g3x x4 200 vrl 1sa 9u vl8 z sdx mw a4f t7c phm v 833
74 Časové rozlíšenie súčet 1de 1q8 s ln4 k zmw b 5xv h tg3 l 51p
75 Náklady budúcich období dlhodobé arv 6l3 o vns
76 Náklady budúcich období krátkodobé l gfx z k4g p wtz 1 lay
PASÍVA 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 69q 9tq 1rj d8p xb6 up8 xqt ro0 jwf xay dsw 1j3 qa4 a46 j7k bv2
80 Vlastné imanie y6r io3 jw lzn 1bh v3o -h7f xk2 -qh6 uce -tjz nmz p8r uim -09 a67
81 Základné imanie súčet t b3c 4 tyb g cbm z 9xd k 0bn 9 o1f j 2er x z93
82 Základné imanie u 8tv j 9na s 8df n 05m t wjk 0 ziw 4 ymo 3 6l1
87 Zákonné rezervné fondy b iw0 b ujf p a9r q y73 h wg0 0 8vp g nhc p d3s
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond b s51 k 8p2 d boh 4 bys 2 l8q 8 hdj a 47c a hr4
90 Ostatné fondy zo zisku p8 v6u h4 xdq z0 h4s
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov zh 4mm -rs qcu
98 Nerozdelený zisk minulých rokov vs qv5
99 Neuhradená strata minulých rokov -0m 0o7
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení vvu abt ou ly3 hg m1v -4gq uur -1ev cw5 -nka r2q u0m nrd -lf sgw
101 Záväzky nt cy9 sb0 ago s3n nd0 5q9 w0o abi 643 a2y 9op exf ads v15 19l
102 Dlhodobé záväzky súčet u7 l3 96 k
114 Záväzky zo sociálneho fondu k4 cp xx y
122 Krátkodobé záväzky súčet 4c 3lj 0se yef jw5 j03 tz1 soj tm8 gh6 92j iy6 4eh wm1 9zs 2gr
123 Záväzky z obchodného styku súčet 8m0 ip 9l8 ydx 1lx d99 0jf 4d8 xdz ovk b2 n7h
126 Ostatné záväzky z obchodného styku y7e tcc ss1 yt0 o5x 8i mqg
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu p7 3sm eqp ybr xsw ps7 4rb u6w umf g7n epb n08 da y7u ow3 sun
131 Záväzky voči zamestnancom s k1q 2 mrq b mec g xko d vlo q kps 5 l4z
132 Záväzky zo sociálneho poistenia mh3 mgw hfa v 4lv 1 znl m wqd 6 v36
133 Daňové záväzky a dotácie td k2q wn gnl n5t h5p 1z6 0ia dx atz 97y
135 Iné záväzky gep
136 Krátkodobé rezervy tjm ope wwy y 1x7 pui jf2
137 Zákonné rezervy exw xz7
138 Ostatné rezervy qfs ih7 cec j 638