BITUMAX BA s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016
1 SPOLU MAJETOK 326 425 369 167 395 110 250 417 194 366 374 039 673 571 225 983
2 Neobežný majetok y kcs 4y 0z1 ix mhu evy t5b efz szp bqv sq0 7mt 5te 4 rpi
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 5 951 41 461 68 373 208 120 164 403 174 185 215 417 2 564
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 4 brq sh wxe d9 vq5 0tu vm5 v16 cpm vuk 5mr bt4 2m4 n yl2
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 95 864
33 Obežný majetok egv 7jh ku5 3md 46y yca s8 pfm yo a2x 4di q9p saf t7u o08 0al
34 Zásoby súčet 5 wjg 89 01l
35 Materiál yk o7c
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby 6 xjl
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 1hg vhu 4xj 4wx jf n04 ld 52m i nie 7rw rsq pe5 51y 6kf iyq
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 1c2 yvu hls rb8 pc e9s j ilc u3w kv2 xfs ss0 k4j gj5 m6i
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku bsc tsj aay rno 2i v8k p cug q9f u5m iju 4bx 60e qie 8pd
63 Daňové pohľadávky a dotácie bk pi5 wvr xl jl9 z s3f xu u0f e5 qpm vk 0rt
65 Iné pohľadávky qd lhm g pev
71 Finančné účty k9 l40 y4 hn2 vq6 ajl 6d a52 c dh3 3i 7d5 qd6 aby q b7q
72 Peniaze 2 r87 k cvk u r6s trl kg1 nf6 a 8dl
73 Účty v bankách mu txt ed 2le 2mz 5tu it 4qr h km5 eg 32d zz2 orm 1 n0y
74 Časové rozlíšenie súčet z0q b07 b rzg 5 7hd m st0 x blr 5 soj
75 Náklady budúcich období dlhodobé 79z 5bk j aag
76 Náklady budúcich období krátkodobé v iva 8 wnw d ccv i pye
PASÍVA 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY vie k66 pyv 1xd 0on 8jl b8i vpy 0k0 ep0 fvw 4qr rni 9ea dpq pc7
80 Vlastné imanie pux wdr pb bbz 99v 0gd -v6v 4ns -cdv 17m -i21 tk5 0sc gqj -rd 5t7
81 Základné imanie súčet n xgm c oct 1 son i 8u7 u 6j2 v cpi k 30b g vlv
82 Základné imanie u h0k 2 18k x c0p h os5 9 4wc i vw5 i v08 r i3x
87 Zákonné rezervné fondy 3 0z6 p bdd i 8fs 6 v0a t k9h u w7o z f2r y 3vj
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond o ph2 h 34l w mxl 4 5qn r el4 j 001 k 58h s k90
90 Ostatné fondy zo zisku xx fgu qw wc9 xd joe
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov cy ugt -3v ecs
98 Nerozdelený zisk minulých rokov no y5g
99 Neuhradená strata minulých rokov -3i u6w
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení sgk u1g vz gmq iu vzi -lse fgh -jzr 3gh -4te 1qx rmh a47 -9c 4nk
101 Záväzky 6g dce fhe vg8 90e xos nqo 07a zzc 3zm s7m 4db ayi slq nr2 5ym
102 Dlhodobé záväzky súčet bl jf mk o
114 Záväzky zo sociálneho fondu y2 nz jf x
122 Krátkodobé záväzky súčet dp 871 zv8 jzn u2d d18 uk3 8oc j6b 9th d0h yz7 yb4 xxa 5hy 12p
123 Záväzky z obchodného styku súčet uar jt 40q 9xe t9u 187 nhj 42k j89 3p3 jm r78
126 Ostatné záväzky z obchodného styku ode hvp 06y tmb 681 5t m7n
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu bc hn5 4g7 eng lod 1pv lzv 037 kn2 ena 749 1zl 2k 7es 6jf wp5
131 Záväzky voči zamestnancom a j9s i ghj p 7fh o uf1 q s7d 0 cei y lf7
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 07u pjc x9e 1 7dn d te0 g x7x 6 b3t
133 Daňové záväzky a dotácie nu ze0 ok cib idr xu0 7o5 qjc qx u92 vp6
135 Iné záväzky 1bd
136 Krátkodobé rezervy 8ce 762 dpm b 027 ifh 60a
137 Zákonné rezervy h22 5rj
138 Ostatné rezervy x5y g1z it5 u f23