BITUMAX BA s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016
1 SPOLU MAJETOK 326 425 369 167 395 110 250 417 194 366 374 039 673 571 225 983
2 Neobežný majetok n 33h u4 zu0 4q 6lc b84 a69 0no mmm p3s uh5 52r uic x 86j
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 5 951 41 461 68 373 208 120 164 403 174 185 215 417 2 564
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 5 voj n0 490 gt m6p z0t o2v 3k1 23i 48i d4m aha w09 q clg
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 95 864
33 Obežný majetok d85 7pf 2jt ik8 vkc aka 3p fic d2 210 k3w ypx vu3 jf9 cdz sgj
34 Zásoby súčet u gif 6e 1bd
35 Materiál 0q kh3
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby u k23
53 Krátkodobé pohľadávky súčet gp2 is3 dyz 4dc bo nao tw 4ex 1 84d f8p wu8 5l1 4ek pgh dtj
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet h62 qtr d8p arr fl z1b z yd2 xtq 0y8 ohy 4mx 53m dd2 l5f
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku c3j xxq 01h 9uu y4 kgo o h4v dk0 shf b1h o5i 1o1 yi8 5yd
63 Daňové pohľadávky a dotácie 7c 1mx 83j cs k58 r a9b a7 5rf 0f u4n jq cvp
65 Iné pohľadávky dr j1p 7 90k
71 Finančné účty u5 d3w sb 5go 7pg 79s zj f59 3 5k1 89 2af dbg b7s x htm
72 Peniaze t krx p 5n7 6 dty f2l k3k 5od p ge8
73 Účty v bankách if ccs vr u33 p3g 52y 0r 7os x 5sy sy hz7 0a3 2z1 a 25z
74 Časové rozlíšenie súčet d0r ktx d g9f 2 wtf 1 fzc e jod 2 lum
75 Náklady budúcich období dlhodobé uyt 5e4 x 28h
76 Náklady budúcich období krátkodobé x 76t 7 c0r k juy p py0
PASÍVA 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ge7 g5l 2tq 0y0 ump hnv fq5 lv0 mrn xyg qh1 au6 kgf n2g blb etl
80 Vlastné imanie 896 trg 2x hlu z3x 5b3 -up7 fba -xh9 rcx -ew8 qo7 xnf w2r -oh v4q
81 Základné imanie súčet 9 qt2 o tvf 2 v21 c 44x v ohy n tvn q kz8 h mjf
82 Základné imanie w ta0 j umg t ql4 f gz5 c olm 2 igs v zd2 c a6e
87 Zákonné rezervné fondy 5 tao l h1y r l8v d 4df 2 15i t 481 j 0mz 1 kh5
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond m 788 h wmr z 3rp p qyj k fqj m g6n e 8sf d 8ur
90 Ostatné fondy zo zisku ra jr3 xh mig kz oic
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov zz ym5 -qq hyc
98 Nerozdelený zisk minulých rokov v4 8yn
99 Neuhradená strata minulých rokov -cs e35
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení iqt tmq eh k8d x4 x7e -2l5 p1t -yt0 n2q -coz exk 4q6 o38 -n3 ug8
101 Záväzky 6m sxl sp0 y7c uem 02l p39 dic 5aw cck ji6 td4 oh5 nen ivu 1iv
102 Dlhodobé záväzky súčet cd 0g of u
114 Záväzky zo sociálneho fondu 1x 5v s2 r
122 Krátkodobé záväzky súčet 5j bdz j8v o67 8mw eh5 kss ddq nu4 l0f egp 0rl 3sz 8bb 164 9e4
123 Záväzky z obchodného styku súčet 93j wi yea qbi rxf o6t 0yd oww 4t7 wsf xz 1f6
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 9j1 g44 927 lgs gny 7z nl5
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu mu bib bqf e45 2xi u4u duk fak u2q kpz l23 pu9 q3 za2 ps7 ht6
131 Záväzky voči zamestnancom m tn9 o sjw o ji1 x 405 s m32 v h4f j avh
132 Záväzky zo sociálneho poistenia yf5 v4v p5i n p3o k l22 7 ekw s q8h
133 Daňové záväzky a dotácie 7z zbg 4y wqh l7q w1d b8f fk1 hg l11 nye
135 Iné záväzky 6ov
136 Krátkodobé rezervy uil frb z6p 3 25f wjj phq
137 Zákonné rezervy 127 cmz
138 Ostatné rezervy yeg z7z zo6 d y40