BITUMAX BA s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016
1 SPOLU MAJETOK 326 425 369 167 395 110 250 417 194 366 374 039 673 571 225 983
2 Neobežný majetok a 595 8w s4c 3e 2ra pkf 795 kzc dvj fec 6wd vag g82 g u5i
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 5 951 41 461 68 373 208 120 164 403 174 185 215 417 2 564
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí b ced 4z lqj m4 40a wzn s8g yrz 112 ek3 lbs swl 6ry g y9o
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 95 864
33 Obežný majetok gde poh n35 wal nnr rkc tk 3ju ng 0a7 1am dmb c6v wru tg4 h6i
34 Zásoby súčet 9 9sk 3y r63
35 Materiál oz sg7
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby d 632
53 Krátkodobé pohľadávky súčet cge ayf v3x h8p d1 8b0 ii xcs y 5q6 fcw xhs pql lq7 lgl 6sq
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet uu7 txd n62 9yc m3 27x h aci 4s3 aky 7ub sge 423 edl 9jz
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku ajy z7o bwg 2x8 pq t2b u q93 vch 39o xi5 xpu yx3 z5j bni
63 Daňové pohľadávky a dotácie 48 z0z a1q oz vog a 6xc e6 est yi m2w mv zpf
65 Iné pohľadávky z5 nn6 7 nin
71 Finančné účty s0 kc3 m8 8c8 r4v onf b9 7tk x tse 24 o92 p22 khw d g6w
72 Peniaze 7 2g9 i 0j1 y mmq bv6 x0f 71z h 26d
73 Účty v bankách 57 e9b ek xf9 kau odg i9 nx9 x jrq 2l 1rf 0vd uey s s8f
74 Časové rozlíšenie súčet e7x 2cm 7 29e l r55 i e8p 6 bpj 6 odo
75 Náklady budúcich období dlhodobé 4fe lfm e 1yo
76 Náklady budúcich období krátkodobé 9 r3i 8 8jl v uq9 u b4k
PASÍVA 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY lgq aj0 ow2 98d 3q4 3tw m3m 632 itp dvr h7u 0p2 vbo ce0 8oj gkl
80 Vlastné imanie v7p f2j 4k m6j usd ire -b1r bjp -8nf uy3 -jpr nox 1ch kum -l7 hfr
81 Základné imanie súčet g bp5 e 8cs n 333 u 7jy n dqr j 3vg 2 pi7 f c18
82 Základné imanie q h05 8 x1e w dk7 e uo0 v 2dc d oei o a70 y b2z
87 Zákonné rezervné fondy 5 l2f b e06 z gfc g p5q f 8x0 c 9sx 9 1b3 2 di8
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 2 fz5 v 1ac 5 qps 0 a59 f gk3 9 2w7 q huz q nrt
90 Ostatné fondy zo zisku fw u71 wr jey qx ulk
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 0s xgq -kt u0k
98 Nerozdelený zisk minulých rokov hi bow
99 Neuhradená strata minulých rokov -hh 9h3
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení c71 qxz qw 2g7 l1 cjv -t6g ytr -fxp ond -vub 2zx 3ty y1g -qv u9d
101 Záväzky 1f 14p o33 m8r q2o c8h giu 3og vsq ar4 870 kui hdy djx t7o aie
102 Dlhodobé záväzky súčet 0l ol iq r
114 Záväzky zo sociálneho fondu 1g ld pm p
122 Krátkodobé záväzky súčet y9 0vn p1y 8pu 8z4 uyg vkv ava wg0 pio 8a8 1km lby qoe xma p75
123 Záväzky z obchodného styku súčet yuo mf v6t 0ym 3iy s83 3ex 46d mm0 a03 1q 6i4
126 Ostatné záväzky z obchodného styku w7e rzt xrn q25 ogm vm at1
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu dy dy2 o4m 1in ulh jgd zi8 qkz 7ft 6yp w6n 6bk a3 a0p w1c h9h
131 Záväzky voči zamestnancom f t50 x lhj 4 217 3 qjf c puq 0 nuo i p6u
132 Záväzky zo sociálneho poistenia odv lm1 kzd n 8oz j uk8 b yju m g08
133 Daňové záväzky a dotácie ss wh4 c7 naz b49 mje 9q7 uj1 0s sd9 ylb
135 Iné záväzky 1wd
136 Krátkodobé rezervy 2hx ybz caf t 71o 9n7 qeh
137 Zákonné rezervy rdh qw5
138 Ostatné rezervy w0h hdz st3 q bhb