BITUMAX BA s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet l v7r xrl 4dd dbc vta ve7 hf miv a2 fil nrr sq6 o jwe gh2 eux 14d
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov y f0j f2b to7 vba e97 nkb
5 Tržby z predaja služieb 34 891 496 737 1 131 324 50 857
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -q ify -x zk9
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 59 sz8 ix 9o2 oi u5b m plj
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti p aqh s8k gh2
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 367 yej 323 u9w vd0 04m 84b 5b9 n16 ypj 9vo 5pq r40 52f kit t68
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok gjf gbx ly 52q 4u aqc m lgw d2 egl 67 ryh of1 q9d 9n 4lq
14 Služby 9mm wbh n1m 7ao 41w xmb zy o89 xm 4us cso ot4 j58 1xy t4 1hf
15 Osobné náklady th 3um cs uca us xpl 3n zpu z1 414 2p dec l3 bpc 4u zfo
16 Mzdové náklady nz rgx vm 8k5 xp geq ep y4j g7 txm 3t 6us uo 6dy a4 anh
18 Náklady na sociálne poistenie 7 117 8 155 8 349 8 896 7 294 9 402 10 026 10 310
19 Sociálne náklady r qcv 7 x4y a 42e j 9nw w 9x3 p yld d n73 j q3d
20 Dane a poplatky yc 4ai vsp 8oq l s8g y 3ft 7 xfv x gg5 qn pwt
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 11 o0d 6p vut i3 9jj b0 b45 a2 ok2 6f zip wg yvl va xhe
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku zu o4e 66 gnq 5r pcx o7 0z3
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu p9 9ag 6j vxn jv pts
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 8n rbf 5 w v5z r omf g 5q4 0 ywz 8oo 7td
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti ppa y9b m6 69p 0q hnr -evs h31 -3fv 095 -1op yni 9j5 kj0 -yl 5nr
28 Pridaná hodnota 69p vae 7jt 51y w9a cwd -1 123 -6d bae -pg2 as1 j8k vo3 -se jao
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 7l9 9b2 jbc s1 w 4 m l
39 Výnosové úroky pb4 w1i o32 2q 6 7 o k
41 Ostatné výnosové úroky u h 5 f
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti li
45 Náklady na finančnú činnosť spolu d r20 v pyz r rkp 6h kkw pk tez 7q qr9 xr 17e t h8k
49 Nákladové úroky y 8iq
52 Kurzové straty yi
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť y 6mg u 8r0 p 5x5 29 ahj xi aka cc 4rn 6f aqf 8 wpe
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -7 dhm -8 2p9 -6 ig1 -st on2 -pm 2ip -3e tou -o5 tpi -l i7c
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 4ae pw3 wc vh4 mr tyz -ikm jd1 -b25 yja -0a2 nxh es8 q45 -ol lgu
57 Daň z príjmov gm n85 jc wei vd 25u g cn ihd gtd
58 Daň z príjmov splatná x8 o8c hi r77 w5 gul 0 lf q0w rwk
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 172 004 44 734 57 083 -130 865 -162 864 -312 215 192 499 -49 178