BITUMAX BA s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet r zxr 76h yri mjb txg o80 ug 4p4 1j soc 4h0 8c7 6 h6i 5i1 rem 454
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 1 asw qd4 91n ec0 r34 mjr
5 Tržby z predaja služieb 34 891 496 737 1 131 324 50 857
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -b c4q -5 f85
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu mh n2d cj t05 ed k1n 1 kf1
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti n 1xz j20 7ty
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu pfi ner 2mp vzx xwg v98 oas 7gz vrw 0rs a1j ufx nel 435 5qs wln
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok pvr w78 sy 4js if 24l 9 l64 1k e23 2a wyx 2eq 8t8 mi 3oi
14 Služby 1a2 o2k zft jt5 w4g mpm 8e 7nt 3r oja cw7 zm3 3wn ydn 97 bih
15 Osobné náklady dq 15y 4a 52x md 075 zx 5pw 0n aaz wa p96 6s 6x9 br o5n
16 Mzdové náklady g4 5oj 7c 6bi 1x nje ja qf2 nc sbi th ali na m6z yv 8l4
18 Náklady na sociálne poistenie 7 117 8 155 8 349 8 896 7 294 9 402 10 026 10 310
19 Sociálne náklady n x19 9 v3d 9 vkq 0 sch c y8v q 9oj 6 x4d b 2hm
20 Dane a poplatky z9 u3r 008 rab n 6ek 6 a73 8 ykc 4 d88 k8 lfi
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku up dg5 5n bjz gg 03q 9o g5w te y5t bx rub sx 513 kh hfc
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 57 aao fw pvc l8 2fd 9e 9om
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 20 f0b pj s2x jk 068
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť qc dy2 w u x0f v d2w i rx8 d pmm 3qi 9p9
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti m0c 1t1 77 lsa tq 99k -cf5 jub -190 arh -yyj mvf j9y 1wa -d2 3rr
28 Pridaná hodnota 0xr qp0 557 yjt k5j 5uj -r rxw -ia 2vj -i6s 3az i39 fcs -py 72x
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu stv 4l4 gac hu 0 2 7 4
39 Výnosové úroky 9lh 7id dcn pu r e 5 7
41 Ostatné výnosové úroky 0 5 a y
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 9r
45 Náklady na finančnú činnosť spolu j lmv 8 0vk d dzl po kc2 35 koi h5 mxp 5l ayt 2 3va
49 Nákladové úroky v 0ak
52 Kurzové straty bf
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť c xq9 r ehn l ref o0 lxd jp rno 2n x08 u8 252 q x85
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -9 rbk -9 eff -q wmq -i4 j9q -0e 9wv -57 y1h -n1 ka7 -q 0o7
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením lhr bjo 83 bql 3z nca -prv e2i -ggi zdk -686 hmv 757 gp2 -d9 5nd
57 Daň z príjmov hn eoy d4 eat av vtg o 2x nns x4o
58 Daň z príjmov splatná 59 8ps 1k tm5 v3 fp0 4 81 r0k 78s
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 172 004 44 734 57 083 -130 865 -162 864 -312 215 192 499 -49 178