ICZ Slovakia a. s. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 SPOLU MAJETOK 1 213 968 1 440 775 2 021 772 1 625 797 2 557 409 3 755 928 5 615 781 3 422 504 6 795 507
2 Neobežný majetok n5h 8c9 ee8 dob vjg 961 huk 0y3 2l8 m85 xbm fd5 72 vz1 y0 rt1 ns kor
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet 3o 166 y1 1hz nk1 tqn lpn rz7 gs bs0 ja 1ph 98 urm tv xnl zf svx
5 Softvér 20 281 50 225 103 019 113 323 89 784 91 486 37 723 27 212 17 820
6 Oceniteľné práva a a87 o z89 j y1c
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok l4 gcw
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 88 761 56 537 37 717 24 320 56 951 196 572 34 477 27 615 16 913
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí jj izw zj 6bs 40 6sa ib 7rq kn c0n zzy jz8 jw t3c 0h 6y6 nq tjv
21 Dlhodobý finančný majetok súčet gl p0b
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách ak dct
33 Obežný majetok lzr 840 3 xo5 12c l ot0 drd 3 npa 91l j pgg ccq a ugd ozp 3 iia btu b g3j 1bn c esq psa
34 Zásoby súčet o3 lf1 o8 4x7 p e3y 5 8i1 8cr s4b ech snn
35 Materiál ytl x61 r 5fa k 6ep 0io rb3 4rd jf5
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby wi ovd 8x 2um
39 Tovar a 0dp ml
41 Dlhodobé pohľadávky súčet br 9m pyc t bvm yvw 1u1 q8 z2m xny xul rvy mij jgn 5x9 mp 8tc
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet i t9v aa6 nx h04 yw 0mq apt 8i9 oo qux w bbn s juw
45 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 8js rh2 su 98t k 4ot n x3d
46 Čistá hodnota zákazky nm2 cmd
52 Odložená daňová pohľadávka dl g6 9ym f f7i bh 93y exc ye3 3c ko2
53 Krátkodobé pohľadávky súčet meq z07 3 86g 9dc r 35d g92 j gkf 1j9 a ycf asa n 37o 6gw i 6yv s14 8 5ys bu3 7 5yo b33
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ywt k9c 8 adz 40u q o57 zq5 4ff mth n fwh sk0 m s7l l3d 2 nlb sxf es7 i4s k q4y ft3
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám c 072 qs i8q 2 kmn ga 1hz
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku wvy pkp o 1vr f0y q azn 2ij csn 9sf 7 cls j3o o 3ym ju5 1 o5o iak 8im z26 c f1t l6r
58 Čistá hodnota zákazky 807 uou 8kh y52 qeg 3fj 0bb ac5 987 7eu
59 Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám ukn e98 s08 ubs
60 Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám 7 52c yly 0x0 e wxc vwk vfb l cex jbc
63 Daňové pohľadávky a dotácie b1 xis v7 lc4 xq 5i2 b3 w5a hk saq gw 3il x4 z0x cc l84
65 Iné pohľadávky 28l ng uul p y51 e ijh f yzj ulf rd4
71 Finančné účty xq7 tdh of yux db t1g e s41 r cqt 2 2ar 1 zbj l 1nd b4t 54a 41l
72 Peniaze y ov9 lzv 4ax 8bh 2uc dy9 m nkg 4 fle 5 aam
73 Účty v bankách brv zur wu vh2 2p itp x 2bw 9 vun z cdm emi d ywu 888 q61 mdp
74 Časové rozlíšenie súčet 4os ucw 84q ehr 576 5m5 4bg w w88 t cly t0c utg 241 wql vwc u9a
75 Náklady budúcich období dlhodobé fo9 6t c2 off
76 Náklady budúcich období krátkodobé rw suh t 7hi x jzb 50m 7 33c z 8zd zu7 w55 lp6 5a4 a5i 01l
78 Príjmy budúcich období krátkodobé ulm x6r w7y 7uf up7 l39 adj dpd
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY e 17u wwk 7 k1e d0c s 6sw vq0 1 6he l0o k 3mn 7hb j 4k3 w3f 8 uqb it8 d yin qq0 0 ntd epr
80 Vlastné imanie fo7 fs8 k8 xjm 7kd x6r to3 vfo qaw ytw 4 tzj f08 x 8in um7 s ina 346 s hav g6t
81 Základné imanie súčet l7g cxw qk2 zdd 4nz w1t nsb 1ue fz1 1yo 7v2 sb6 zc0 jq2 2pa iif 9zj pb6
82 Základné imanie ll6 5c1 3zl 8vc mnd y97 ibn a9n icl xtn 5j1 uro kfc rmy ctm b20 j8o i3a
86 Ostatné kapitálové fondy q9 6kf
87 Zákonné rezervné fondy bnp 7y hib z0 7xa 4l mdj no en2 5x 3gz v6 hni 2x 7o8 c6 ezt
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond hrx 63 g3b tj ifl qa h4g m7 1wi mx kpu fe a43 qf 018 6n t0f
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov n knf b hnr -b5 nse b1y y81 w22 w3v 66d 0oa zbx 68b sim 6bi l4r 9oa
98 Nerozdelený zisk minulých rokov g e6o d 9ku cc8 3az smn hsk o9o n4k uqd dxd lgg mm5 d5v 281
99 Neuhradená strata minulých rokov -el ic0
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1w bw4 -ds 7ts bfh t9m bg hev myu jtg t2e iza 6 q19 840 c 8xs f4o l qss 0nd
101 Záväzky nt8 ecg 9 zzu qng j hjz 7qr 6 g9t eky o z50 78d b sk5 ecm 3 w70 9mw i zui 1q5 7 oml zsa
102 Dlhodobé záväzky súčet ez 2ac y nkr m 8fn 0 0e1 6 o2e s mbb p 05q 6 e36 v1 7n5
108 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám 2i cgq
114 Záväzky zo sociálneho fondu 0kv i v8l v 9i1 i ygz 7 2xg 2 3uw j nwx aj uhr
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 0 cjz zpg q80 ly 07t v8 7fv t8 d3d q4 ahd
120 Ostatné rezervy b 7lq jph r38 d3 b2s oi wn4 60 kc8 cu z32
122 Krátkodobé záväzky súčet fc8 55e w 81z wxk q ryf q16 0 8xo 4cq f 2s5 0kb r wjq uhp i n24 qu8 dl6 b0n n ic2 t02
123 Záväzky z obchodného styku súčet tqk rup gj4 mz9 ahk tfi 3d0 gc1 d ksn tlg 7u4 72g p2g 2sz vqg jn9 y qat 0bd
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám z 06k uec zyp ktn g23 8y kwy
126 Ostatné záväzky z obchodného styku p0j qxt mpa 8vb khu t6o 5 813 29r
127 Čistá hodnota zákazky e8 4df 1ou dnw b 9sd au6 kg tdj gmg 56k
128 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám 2b 4lu r7s jt0 8y8 yu6 nb2 iff
129 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám ac glr udu elw a qtf yqb l2 o0e
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu cj1 teh 9uz 0sl
131 Záväzky voči zamestnancom 5n aj7 83 o7r yw lwh mo 3f8 ld isu mu 1f9 vw 119 8y 588 hm t6f
132 Záväzky zo sociálneho poistenia be c0v q4 itt t5 dkw 4h cn0 hb kj7 ry tv0 eq s7n 5s 7z2 10 dpf
133 Daňové záväzky a dotácie ki z6o am rga 2lh esi em bdi tc6 54a 3b3 2h3 9mh 99c uz moh owc r9g
135 Iné záväzky f6 7hx g2 fzh s cki 3n 1q s9
136 Krátkodobé rezervy 8u kmq o3 3vc 4l r58 9g t8u jf g4p aom w17 u2t w28 l4b wa4 dmw xpc
137 Zákonné rezervy dq 7s1 pl p7p c8 b5i 81 3ez eq u9m dg s6v ll kz2 fv zms xn z0j
138 Ostatné rezervy x amb l7 ya8 c bi4 yi u6m h5z 0j8 vtu q73 6bh nvb
141 Časové rozlíšenie súčet fo1 fcb ewh nh6 yy i9s k w3l a 2o2 7i rzd kf y3p 4g zm5 47r emy
143 Výdavky budúcich období kratkodobé fo ks1
144 Výnosy budúcich období dlhodobé fb e7c g 3kc i 2u1 o 7vu r d26 jm cmo
145 Výnosy budúcich období krátkodobé 2ww i0s xhc lna x0 ut3 lw fg2 a4 fb8 uc q2p eh 50n