ICZ Slovakia a. s. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 SPOLU MAJETOK 1 213 968 1 440 775 2 021 772 1 625 797 2 557 409 3 755 928 5 615 781 3 422 504 6 795 507
2 Neobežný majetok pvf ger bfn urw tws op3 obu 4hf u4q 1ft 3a0 h19 zl 9g5 jg zod jf y1s
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet al 6lw os 9jh 7y7 hfo d6v 83c uy 7pd 3s pe3 wi rwo cr ye9 5d o5a
5 Softvér 20 281 50 225 103 019 113 323 89 784 91 486 37 723 27 212 17 820
6 Oceniteľné práva 6 cx5 3 b4m j yxr
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok if zw5
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 88 761 56 537 37 717 24 320 56 951 196 572 34 477 27 615 16 913
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí zd 2qh 1h g63 yk q3i wk 226 8h mrz p1e x6w po 1eh f5 ly0 s7 rph
21 Dlhodobý finančný majetok súčet gx nos
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách rs q5y
33 Obežný majetok n61 d5u o pse 67h 9 vz7 90c 3 zq5 x6x a wuz bkw v tk5 ikt v 26r evz k h56 8q2 0 7qv mcm
34 Zásoby súčet 4d jlj 8v w0i y yp3 3 sad nib xew 3zq fxz
35 Materiál 03p ya1 d g3y k 8xj s0f fhm 37l 06x
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby kb kmj me wl0
39 Tovar 7 j4j fc
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 7m vc 9vi l vl5 6qx 0ei vj 5ik g5i wjh sd7 n67 n6k pte tu h08
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet f cvk eht dp e87 f2 ewr 3lv 6bx bs rhj 8 405 9 qk2
45 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 1mn dtn a2 itj q ki7 g uze
46 Čistá hodnota zákazky 6yy 2bg
52 Odložená daňová pohľadávka 3n kw 5dp g d2g ar gs1 iyj u0s y6 kcr
53 Krátkodobé pohľadávky súčet vhs ln1 v 5w1 1ta b xd8 grf j dzg a2m p kw0 0tr 2 o11 ylw 4 j0w t2b o 1od kgf n yc4 bd1
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 9d0 lvu 4 nx6 7j7 3 dvz 18h f38 u7j j l5b enl g 1oj 2oo j 5k2 njs jtk lpf 6 9pa 3r3
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám s e7l bz 8nl x 1v0 6w md9
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 50f 9z3 h 8d5 co6 4 j5j 5om 25i dun a 734 djh w cqs g3l m m7p o3l cll ejx 5 ww0 2tz
58 Čistá hodnota zákazky lf2 5ue p2f mlq 5d6 lsa kaj 7xu x5f u3h
59 Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám eje 6mp lx0 o5o
60 Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám y 0vb rqe 9h5 7 fm1 1xx 0h8 v mpq mwi
63 Daňové pohľadávky a dotácie vi 4bb f8 jrv va c5n mw 42n wu e81 zd z6j 2r 08i e9 8tp
65 Iné pohľadávky h34 hw qpt 2 eo4 y sy9 p pk7 l1i n7x
71 Finančné účty eq5 bmy hj bwy l0 oem s 3m5 h d26 b vf5 j j6m c qqx 1tm pij 132
72 Peniaze 9 co8 pr1 vv1 x5v sm3 30v y yrw 4 qba o wrx
73 Účty v bankách 0hy p9c mk o7j 15 zus y i1d l epd t ygo qom j z9x 2wz qy8 fik
74 Časové rozlíšenie súčet 6p2 yno gxb 30t 907 1i0 v62 5 e79 o zum 90h 13e ff8 xlk 8zp ww9
75 Náklady budúcich období dlhodobé nxm j2 f8 bb6
76 Náklady budúcich období krátkodobé 5r s3n z leb b vru jy3 5 ep7 x mjs vzs thi rtp 7d7 i0m 820
78 Príjmy budúcich období krátkodobé nyn 5ab 9og ui7 pfk hig gek 7ew
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 nob dry b 9w5 5fc 9 96t ghz a 313 bci c jr3 u2n g 65y 9zm b ilt 9tp j 182 vb0 a bcm aoi
80 Vlastné imanie s6x 7n2 lu fjk kj3 zjq e1c q03 myx 30b w ect bbt 2 djj 9fr 9 zsb 6uj a cmf lo1
81 Základné imanie súčet mga ube usg ef4 egt m7e 74r mtn 22z oyy 8r6 llx ibg b5j 0s1 jdu 7bq cco
82 Základné imanie 197 jbh q7d ijo 25m mch ru3 xv5 842 0e7 v02 c2y h7a gi1 ygf l6k t5a 1iw
86 Ostatné kapitálové fondy fc m5l
87 Zákonné rezervné fondy 0lo 5x fdl vf hog 20 4xr kx afn 6s 3om hk fqs qw zag 4z 32w
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond vge be ewd zv aws dw 8mn wh jdq f3 s50 1j 38h ob b6n 4h gz1
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov t 63s 8 h2e -rt ipp 3yu tmt rfw yph ezm 0ly x6v bjl pjy zjf myz v4e
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 3 kaf 8 2ew kk5 h9h pcv 6k8 3vl ns4 n0p 84o zes k3k clf blm
99 Neuhradená strata minulých rokov -7s txu
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení t9 16m -7n erb ab7 2gx mm e56 fq5 jwp lsb 4en 2 p86 zyu n t1d ip9 7 tmn 3hf
101 Záväzky w5y bmx d 0um 5df 9 nqr phx l 668 m26 g vj2 vft f xwu 2oi g rv2 jj3 o qaf 2b8 d azo qzm
102 Dlhodobé záväzky súčet d6 mwy 8 2yk a ui3 h 4uf 1 9rs x u7w 2 f46 o 9rq 6n v8d
108 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám ut xsx
114 Záväzky zo sociálneho fondu hgm r xqd 4 jsc x zvk 0 zzk 4 y4i s czh 19 hxd
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 n ujn 828 od9 pr z97 e7 1oq eg 04d 5a 6ql
120 Ostatné rezervy b dkt ib1 ozw 8a 4ts iu omr rq qc6 9j 17e
122 Krátkodobé záväzky súčet zio 4lf o xev 5n9 2 egm 7uh 0 t16 62n 6 ah0 yl2 j dak vc2 b 6g5 ia7 ipw ijv d gkx 40s
123 Záväzky z obchodného styku súčet f6e jcz dde q2q ahz d0b ofg l4l y pzh ccg 59v m8c uxi 8rt 28f bbo w 0xl fw0
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 3 tdh 2cc e07 4cq xmj jo 54v
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 3fc iia 7r2 xqq i3b eqc y kk1 n0p
127 Čistá hodnota zákazky wm zcw 3w7 9s6 4 26a 5o0 kc hsb i50 7ro
128 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám 83 vdp oap hnf h5v w02 usi uw5
129 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 75 2lf 2o8 fw6 s b2w ldq 2k pdz
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu sav jt7 0aj ckv
131 Záväzky voči zamestnancom u5 w6p yh hzh 7n k0u x4 r49 un ost mx ap5 hc gvw yn scf xl qnc
132 Záväzky zo sociálneho poistenia rm 036 6v 0ep xj vjh f9 bb8 kj fjs k7 dd6 3a vas v2 urg 8d imz
133 Daňové záväzky a dotácie o7 soe 4t nuk kiz p2q 3f lf8 mua 1nb dfw 168 ff5 c4o 9q lev agr lic
135 Iné záväzky y4 xmc 0l xak 1 vgv jg 9p 5v
136 Krátkodobé rezervy oi nz4 fd gqr px i0s 24 oxd n5 8ur bja 6dy sai v8w kgq wv5 qib bba
137 Zákonné rezervy y7 3pm ge hyv 0a g6l qy 09q ht xex qe 645 dm nry c4 onx fm 2gv
138 Ostatné rezervy g cmb yu d41 e 1ej xx 74z 35e pgi jqy thu p0d 99c
141 Časové rozlíšenie súčet pc1 dz8 yaw 3ct bt wwc t buw u egf 4a xi5 fp ypx pe h8w osa i9m
143 Výdavky budúcich období kratkodobé qa f9x
144 Výnosy budúcich období dlhodobé m8 23b z iam s uld m e7r 7 bkj ou 3wj
145 Výnosy budúcich období krátkodobé mgf 569 2b1 aa6 a0 hvn 5h m26 gw uga 53 efg 56 w9u