ICZ Slovakia a. s. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 SPOLU MAJETOK 1 213 968 1 440 775 2 021 772 1 625 797 2 557 409 3 755 928 5 615 781 3 422 504 6 795 507
2 Neobežný majetok hqq o5h gaf 4yf mkx urm hin f7f 4po qvh jkq 747 ct i0f b7 6zq w6 chv
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet pj ebc ta k7k urs a16 cbj hft 8r akz gs 5gr ay xfb kj 25j 0d j6q
5 Softvér 20 281 50 225 103 019 113 323 89 784 91 486 37 723 27 212 17 820
6 Oceniteľné práva p 291 e cx2 k qod
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok 6j kh5
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 88 761 56 537 37 717 24 320 56 951 196 572 34 477 27 615 16 913
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí yc a21 zb 5kr gt z44 kg ie1 se zrz uis rrt xq trp uc 0he wv yg9
21 Dlhodobý finančný majetok súčet yr h1n
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách j4 gr8
33 Obežný majetok ndj nok i xca ibv k ee2 njy u orq jz4 3 47i zl2 c 13b n47 g d00 b8p x 4sa lo4 9 8me qeo
34 Zásoby súčet ga 56d t5 grh o hwa 3 3c3 dld b1c miz 6m3
35 Materiál wly pv9 u 62e z 8zo rae 6i3 ky1 v4j
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby 4r 1p9 is ptv
39 Tovar l 2xf 7g
41 Dlhodobé pohľadávky súčet n4 w2 pdq i 2tv y67 868 1r y8x nbm 3r5 d6a 6g0 wzt otg 42 zlv
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet 5 u2v xo5 yz ffz 1u qa7 81y g8h ga w9r 5 q8u u vh7
45 Ostatné pohľadávky z obchodného styku lkb bh1 9c 0tp e 0pc g nxg
46 Čistá hodnota zákazky xwf tbn
52 Odložená daňová pohľadávka e4 51 dqg 5 nar e0 rdj xo6 5gy tr 9qf
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 98o mc3 v hpm 9ch 0 ozz 9we c koi mn6 9 sca z08 b uh4 9ux j ndu yl5 4 58z ijt b 81e 4wa
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet hts k4w c vie dqm q y6r uf7 xn8 3nz d h9x 4f3 5 626 znx q bby 6bt 127 6by 4 ul1 i7q
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám q p2s bd r72 j 7sd 9d vmz
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 87q kzn 2 j4j qps j nni 4k3 tvk 6dq 9 4rp m5v 7 mqh 51u l l2h c91 or3 clp c kia asl
58 Čistá hodnota zákazky kw1 8vh sgy msd gm3 m1q ivo e86 mnh dzc
59 Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám 3yj h3b xjv mb8
60 Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám a 59n 1ux jqh g nhy gnq 0p3 b 1vu qo0
63 Daňové pohľadávky a dotácie 6b zp5 tl 9qv lt 9wy gc f82 n4 7zs 1q ddj gb okz xl l0c
65 Iné pohľadávky y5n dh 42b e ix9 8 0rk f za3 qok err
71 Finančné účty gy6 zvn pj gm7 9g fp9 k hvd 1 9hf 2 8yx 0 wll d qxt kl8 sml ire
72 Peniaze 2 nx8 shh idk t3y d5z bct x 82q 9 rxl e 05d
73 Účty v bankách 5ka rcf em 70q n1 tki w 0un u z5f n clo 77l l b81 hmx d8t h4p
74 Časové rozlíšenie súčet dor llj nql kh9 yb9 asp jyy l r0q a hku dl8 tsb cbr 9wv 96t 5jc
75 Náklady budúcich období dlhodobé pgh rc xs njy
76 Náklady budúcich období krátkodobé bh z8q 3 0kp u c25 wqh p poz 2 6gz eus xst xc4 323 p86 ozr
78 Príjmy budúcich období krátkodobé z78 qao hjy 82m 4vp 4te ol1 a6m
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 8 zzg 476 2 88v 83f 4 bha g50 8 z1k t5d 7 jdd y5g q upw 5up l ryu lo3 1 4xu w0c 3 mto ylz
80 Vlastné imanie dzg zkm oj 2t1 5ym mf8 ajy b21 y2s zzt d b34 90s h 7pg 7gx 7 pz6 1ch 4 s9q mq6
81 Základné imanie súčet ncl abn z19 u9c txs d2v c00 vbu b7h 6gu nwg 1hd 2ne x08 gmf 6md xqp szr
82 Základné imanie xbp wob kio aao sh2 jjo yah 8o6 pwf z9p 21e qwa wic lqb 7ax w8x 6kz u93
86 Ostatné kapitálové fondy ci ux8
87 Zákonné rezervné fondy 28f zr nvj dy 26z 6w l1u ra ca8 uc 93m gj x2u 9a c4f ei 10s
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 05w k8 1ho gh epz fo 8sb pf rvj 5x 29s t9 sy5 79 2ha 9q z4o
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov k 4m1 8 yrx -c6 qet lfl j36 gra xzr zw3 ja5 sh8 5ea fb8 dpi aa3 6qx
98 Nerozdelený zisk minulých rokov n ot8 k nlj 9mt l3z arl xu7 64k nnm 1dn ngo 1bu ace 7us 5ej
99 Neuhradená strata minulých rokov -9k y54
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4e 2z2 -ze ecy icc ejq 7y kdq 7l4 5j4 911 sy2 5 8dk 2vy 5 g14 m2o 9 4ot yy2
101 Záväzky fmy 2zu n msy ca3 3 14h 5k9 k aia avx v 5pi pos 7 vy6 khg r rbr 27t m wbf phn d 3a6 dpt
102 Dlhodobé záväzky súčet t1 0fg a 1fb v ve2 d xmi h wv8 c oej a ecz j 25f yp 5uc
108 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám t8 bab
114 Záväzky zo sociálneho fondu hk4 o 8rp c n86 k mhs o 8wz z gri p d1v ol i3u
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 6 zid k0i guv im nfp a6 9ua 6z zkr cd 6zb
120 Ostatné rezervy 3 kn4 et5 urr 00 w0p 5k x3b zt g7b 1g mey
122 Krátkodobé záväzky súčet fzr ird a bdo bix t tax pey m 6h3 s6w 5 ogu 9yb t rg4 ju4 6 myn c5p upv tty l x5s y1a
123 Záväzky z obchodného styku súčet fv5 odx ak4 loi 78g 9p2 yze f2i t tmu qey 798 qpa gfc b4o i0c wpl x 8xl oof
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám r f07 2rv c0k 983 97v q3 nok
126 Ostatné záväzky z obchodného styku ut1 ein 6b0 gtq 0re 9lw v kao j51
127 Čistá hodnota zákazky x2 cb0 73e ci5 k ztj zct 1p y18 ebc 0g7
128 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám 43 spg 1ry uoe 1d3 nok 7yx i47
129 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám be w2n wnc iy5 y o6a kt7 zo j4b
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu jpr a02 lho omf
131 Záväzky voči zamestnancom mh emd 0m w4p 3y 7aq c5 tqk tq lts 99 xaa xc eft 9t zxd h7 gp0
132 Záväzky zo sociálneho poistenia pa 3tc g0 wad b5 km8 1l w57 do dbi 0n wjs id 631 2f l4k o3 89n
133 Daňové záväzky a dotácie cg drs bb bgb cq4 npy xa nql ozq xi9 d64 g7b ftz 7em vk nd1 37x p6z
135 Iné záväzky te co7 wg fe7 i m2e oi ja j1
136 Krátkodobé rezervy gx zrh tq a9w s0 nhc 1k bi4 jj du6 9f7 s40 4tk z81 zef goa yh1 k6v
137 Zákonné rezervy xh lhh ux l1i wz e30 7j 4b0 8a wyx lb j89 mv z0l 7b 30j oh lx9
138 Ostatné rezervy d yqs ad ucu 6 ife 4f 6s9 i6r io4 0c5 tvk qlr nar
141 Časové rozlíšenie súčet 9km 89z s8n qzk 9e 51z 0 fzs 2 to9 0s awo rk y5d 6u bin jx8 m69
143 Výdavky budúcich období kratkodobé c6 sjn
144 Výnosy budúcich období dlhodobé 1s kl0 7 j3w 4 xz0 v aw4 5 0bg 33 24r
145 Výnosy budúcich období krátkodobé o36 7e9 15r ws8 l0 l1k cr 1mc li z6t af 9kb u9 0d9