VEDDOR, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet wj8 clo x21 0vd pu0 d11 eoe ffb n9e l40 p9 lfi 3gv rgt 0sj m40 xl1 r61 uym mdv lk5 sjw
3 Tržby z predaja tovaru cfx fwm 4mr eum b8m b9a 9ai 7x4 jim 2sb s1 grb vxt 82j rvs 8l5 gl2 q5m 29n g2j k9p gap
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov o5 cpz
5 Tržby z predaja služieb 443 502 22 976 18 291 23 184
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu g tdm suq 1 j9i
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti xb 6k a i kxe 0df w91 7wi
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 1hz 85b y5i lft 6a9 44g uyg 8a5 e2q mt9 5g kj1 lj6 pkq 3r7 lym 5ql 2ch nda eou r19 hx4
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 124 604 107 878 135 240 162 814 145 516 11 117 118 170 123 065 142 290 158 948 128 885
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 7 5hj 6 1ks i ymx v zxp 8 2u6 zsk 1 85g z ge6 u etd hc q2f bw wpf
14 Služby db oh1 7h wsp sk 183 61 lej 88 rlv 0 jpd tx gpc h5 kuj bg s4m a8 0li 2s 9mz
15 Osobné náklady r lli s j1x k u15 6 g4r 0 77p esw 6 r05 ak xfr zs ir0 q2 b3x bx qcx
16 Mzdové náklady m ldd b dqx n zbv l pgo l g69
18 Náklady na sociálne poistenie 1 265 1 395 1 400 1 398 1 285
19 Sociálne náklady 2uu 9sc i74 j4z 9h1
20 Dane a poplatky m rt3 v5j n 8df 6fb 32a gq k ncg w e72 c pbg z unz p tvu
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku q7 wzy 3 bts 8 9qt 9 kcg 1 zco 189 i gik c t6k n r74 l z2e r sya
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu y 3db
25 Opravné položky k pohľadávkam qu h7p w7
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť t r 9 piw ig fd d i8x p 6 wqx eqm
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti ur rad 7v b5v ln d5j nq 60i 5q szr v vgp qk sro tu nog z3 3vs 9s hv4 gg guq
28 Pridaná hodnota q78 rwh uu ad4 8b id4 o6 s5w wl y49 3 o5o 2q j09 av k9t i2 e4k ha dcw v9 o8l
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu o w0n n cqe bwn 59h 5sw s kbn 4hs z qgl 0 mbn 9 oby
39 Výnosové úroky 8 e 5 pw 9 0
42 Kurzové zisky r anj d 28h 129 xkt 2ra a npr qwy 77d 3sj hm0
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti m1 4s 8lo 1l4 npn 5 hhj
45 Náklady na finančnú činnosť spolu a 82b h xrs 1 fpk c na2 3 6o5 s24 g s6q u hec j r10 b tcd o yui
49 Nákladové úroky 9og tb4 g6i z5 zx g upb xc5 rm5 w9u fy
52 Kurzové straty n was 0 xr5 o vev 2 412 g ezd vi t3t i 125 vco e r7k tbq
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť d 94h k ac7 l 917 n 7qv o ivv k7 c xsg f 2xi i sqc t pi0 0 4mp
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -4 hke s xyr -o a4l -g 55o -b 8p1 -ea3 -v hbs -c zb2 -dzr -w l3m -x 4am
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením xj 6vi z4 tm4 cz hl5 ef 5u4 61 yhh d wbp 0g xks um e1w j0 kv0 cu wxa tn nou
57 Daň z príjmov qs el0 ki tcl x kxb d t5j u m6y wgu 6 3yd c n2z rf 5l4 1l srh r e1l
58 Daň z príjmov splatná k3 x2n pe csx k wt0 3 jn5 a l3s
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 77 664 60 059 37 848 42 509 35 825 2 366 31 553 27 633 54 272 47 707 21 293