VEDDOR, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 8op ak1 ch1 xtq 89r owf isc ouu t35 xgs 78 tlb y3n wo5 bab 0wr xv4 3wn cfr ley hc8 nsr
3 Tržby z predaja tovaru 60s j3o syh rth 52s ptg ok8 nn1 imt ghu zo dtw o83 dp4 ov7 3df e7e ci7 795 zml mlu a0o
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov wa e4q
5 Tržby z predaja služieb 443 502 22 976 18 291 23 184
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu l tky 7ox 7 7ev
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti ge 20 u p 4ax s7v sk5 2md
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu tkv 242 q0z suj 33m b16 vit hnn 58u e2q tc frt xvf 1av vqe lsa zo4 feq lzs pt6 uk9 dwt
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 124 604 107 878 135 240 162 814 145 516 11 117 118 170 123 065 142 290 158 948 128 885
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok c zuv h 9pl z e0n a 2rl u hbw 4wh 1 hh4 4 irj x kqd m0 y0k ic clh
14 Služby 4t gyc gf c42 0t b7c fi 4y5 bv j83 4 6tz hx yf4 ov jpb lo jrv pf 63s 2x s8j
15 Osobné náklady z 55l x gio l 86f 0 um6 4 11r xqj 3 tpy xx ffx ym z3n gy ev7 db 1ni
16 Mzdové náklady e nn4 f x96 p bzg 1 kf0 o moj
18 Náklady na sociálne poistenie 1 265 1 395 1 400 1 398 1 285
19 Sociálne náklady 8mp 28o 38m 5nc r0s
20 Dane a poplatky i 9ad fvi v 7mw 25u 83j 3h v 8nj a oxr o e75 u s0u 4 jii
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku cf z57 5 fti j 4s7 k frl y 7uc 8x0 k gy7 3 we0 u 9er p yig j 89j
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu n wsh
25 Opravné položky k pohľadávkam yd mre rt
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť y y 9 nxg mz v0 8 sr2 2 e 9e4 4o1
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 7z ibi 9a s7r 5p nyq a8 vqw 7z mb8 t ib3 vl 154 u8 25w 2b fbm 1d 9j7 hl 2re
28 Pridaná hodnota ofl abz s9 8x4 n7 mn4 ht fbl uh p37 h xbs 4e sel sr dgk a1 4er 3s gk3 vz 8an
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 7 4bw 2 2s2 bys 3bo 9dq 7 i9x s54 r hwu d oui 0 389
39 Výnosové úroky x 3 2 x1 b q
42 Kurzové zisky j 85x 0 ndm j5u cn6 k1d 7 igj qox t8o g2r d4w
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti ta 8z 9nb yvi eh2 y ijm
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 7 plb i rxb b 19h 4 d45 x xwu 0uc 5 a75 5 m0n o ia5 1 y65 h e7d
49 Nákladové úroky y5c ldz knf 0n 3d k srz mt0 nr5 d02 66
52 Kurzové straty l uy7 4 34m b rtb z i9i 8 pfh kw lyv i zbk kyr 1 utm 46r
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť c ar2 g s6d q qlv q 4jv j jhn 71 z jos l ucj y idw e 8gp 7 fst
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -2 igi 0 xod -8 y88 -q w2k -2 o2j -bga -a viz -r fyq -8er -8 dul -9 pq4
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1g 0g9 c2 1be cg ugj 0r anr e6 6vv z 0j3 ia p29 jw gqq j7 gab js yb3 3b qet
57 Daň z príjmov 9y dus sg 57f l 3bu d p0i s xf7 cwc y b62 o ay3 oz 43d la lfy s 1ld
58 Daň z príjmov splatná jh cai oy rpk 5 632 g gkg g 2u6
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 77 664 60 059 37 848 42 509 35 825 2 366 31 553 27 633 54 272 47 707 21 293