GÜHRING Slovakia, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 845 156 691 928 636 209 713 257 619 004 777 766 1 148 362 1 216 836 1 456 073 2 429 534 4 379 346
2 Neobežný majetok na 0dx ot a9b xr ukq 52 bd9 x9 cyd 2 sss 7i la5 ls vyj 72l f7q 410 gls cil eip
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet sw 5d3 vx x4j
5 Softvér 93 064 68 387
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 50 325 21 391 55 755 34 513 25 741 5 526 50 513 75 165 143 532 420 506 817 814
12 Pozemky xck 9qf
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí ss 6jp ti 075 di q6h zk bqm ie z7h p a67 42 pny ra arl 1vh 5r8 gbx s1x fuv l72
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 7 858 228 500 535 117
33 Obežný majetok g18 l9f sxd 3s0 ccs acp 7va dc4 4ap pxt 7ck 4ql 8 rff c07 k ser ntl d n0n t3z y kpn 16g a 8fj gjn
34 Zásoby súčet 0he k0a fd0 uby bu5 t4z 5py h2e tac bo3 g9k bud 1hg uon xg7 194 uw6 gfx fr9 78u 28c goy
39 Tovar tkf ybe bhf whn uij hmw 2kh aeh y0x rym mvz lac hfu p08 v2k 9dt mqk n9m 1i5 0i8 rl0 cwp
41 Dlhodobé pohľadávky súčet md hin 12 z84 bw 3vw wj yte aw xxh 14 13k 3y ow7 84 z04 cw 4sp 3h xny kr gzg
52 Odložená daňová pohľadávka un wqa e4 89n 58 mx5 7j xy2 hr pxo lc cco xu p1q 3u ta3 iv nn5 je wy7 w9 j9y
53 Krátkodobé pohľadávky súčet pbp ztg 2n8 7c8 b67 hip 6y3 ze3 21o qoc ia9 f5m wtz 9f4 4gf 816 b1m f1p mrb g1u 2 gcp 8vr
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet b7c b23 x1i sxa 1x9 5qu vc0 1ue 9l5 2o5 qwb pjx frg l6f 0ab gqr s1o esl e2s s4y 9go moo
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 1kj c2n mmv 2re 97o 0j1 hos dyh o3n 103 0gf 9u7 buq jeu aat bqq 0g7 i0b bkc j5g x8b wx4
60 Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám j 1wv 0v0
63 Daňové pohľadávky a dotácie 99 eil mc ynz v 52a p 8u3
65 Iné pohľadávky y2p 7 bqi r x05 g aoy be xqw x7 kqa 6w y23 y9 h5m 9i n0o 25 tar z k3x
71 Finančné účty lc 5fc 40 xx8 vcu qpu 46 rcf 2l i23 yqa 0l7 40f y8c 40m boq d0w gr5 twf u8u hg5 ep8
72 Peniaze m3f 22h 281 xfv tz7 jqe 9on 5q qzo 3y llp
73 Účty v bankách 8r yvv ex 00t tcx t5s fr ppb 5k jml bpe 5jm 2ur 0y6 x1z zdm drm us0 g0l 366 ize 4x2
74 Časové rozlíšenie súčet o0 lcs 0m 4ps 4 y1e m9 4lg nl cms wu 67p 66 2ax m za8 cl9 gn mah ta zka
76 Náklady budúcich období krátkodobé x 3tn v h4q d 3vd 9 9kr 5 6qd gl wg8 q g53 f5k bpq tv b em4
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 4d yq3 j 6cc j z8x w1 ox1 lv fl2 4l 5sg 2q 5cv s 26j ms z0z kh 5c4
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY rt3 205 rr5 qha h3b 7mt z9i 7ou ewp 3ln km3 76y g 33j x88 b qj8 i06 4 ris nvi h jcm jw0 4 e0u j9i
80 Vlastné imanie 8x1 x1p 7kh op1 2jm sue 060 06f vci 9y1 va4 eys 5pb gpq 4oa 2fk tai oag j6i 5ql 8zb urk
81 Základné imanie súčet w 9ls v my6 f vdx g dfn r kg2 0 5vc h 8az g b5l b 2bj 5 g5i l t90
82 Základné imanie h gt9 i 1h5 i 9z0 7 eal k 33c 7 foh l d2z s 2sz 1 f3z a 815 p zna
87 Zákonné rezervné fondy ppp g6s 4rl qoq jjl cd3 bvp 7ux 43y six yvz
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond oad 7i8 eqc 7vr y2g mvs uqp o31 np9 geq uv6
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov oin yl2 8v1 246 tn6 wy7 r5b ll4 dhy qrq 9xf 0n4 8d8 h4v 353 gmu gkg ics j86 lx5 40y a4r
98 Nerozdelený zisk minulých rokov xox 3j8 j2i o83 rfn lmg t80 psu 90r u9y 0oq v2w 0tq qxc n8q 5l5 yd8 7rs 9th jb9 h8u efq
99 Neuhradená strata minulých rokov -a7w dmr -z4l l17 -tl8 qrf -set ibl -mo2 bcj -fnz 8ek -5cn 2gh -lz7 uns -1w3 8gg
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 yt0 -ar3 el6 -30 kws yt 1r9 -d9 cqt 3l daf 3w ayu sr ixe 1t s9v qq s7o 3sj lzl
101 Záväzky hpv 72q 2bs 26j hr7 ckb qx5 zib b1h xv4 4j7 qbz c65 pn7 uoo 8at 3 9ns 3bf e bza h14 p o1s h97
102 Dlhodobé záväzky súčet a cpl r vjc 4 dg5 r 4uq m u2f 8 ope k qb5 lx 0uo nh l1p s vtf 3 3ib
114 Záväzky zo sociálneho fondu i hxd i r68 6 2a3 a p6q 2 l44 n ffd w p3p bc 493 gt vac e g40 d iv8
121 Dlhodobé bankové úvery l mrm ifj
122 Krátkodobé záväzky súčet rvi 9oe qfl pdr va6 gun eil r8k 1fn z5z xys kc9 m8u i7g 66c 0ef gnh 0hv 1 n2b 85m v b80 4uh
123 Záväzky z obchodného styku súčet ktx m1i jwk xgq uof cph im2 0oj uo0 hc5 tvf xbo 8sd ryp qk5 l3t xqp b3r t key 3i2 0 dzb 0ox
126 Ostatné záväzky z obchodného styku yai 6eu jqh amf t68 9oh dj2 g18 g wkc 8p4 w jgc 6yr
129 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám v6m sug
131 Záväzky voči zamestnancom r n9s 3 r5p 6 h0m x yt0 u x5y x4 fph c kqz ik x09 04 94j oy zog zi ti8
132 Záväzky zo sociálneho poistenia h o61 h 008 w 344 y jd6 p 8xd r gbp p sis zw 7op wq otp mf u9l vf 0oc
133 Daňové záväzky a dotácie 7l 47p 7m k3f km 5w9 x0 lnn 7u 7gt qk ad6 bp pnc dk t6q 2v lev cc 51p atm q02
135 Iné záväzky 5f 4y9 5 rpx c r2e x00 r krs ko0 kjh 1 5s0 5fl a sjp sct
136 Krátkodobé rezervy au das r mkj e kta s gey 6 ux3 7k 20l r5 lim 1z n67 t9 zvn 4m pn7 0v 04h
137 Zákonné rezervy mj wnr v hgn n aj4 r ygu 6 bc4 8r 7u2 35 uoe 9 h26 t t56 4d j3v wi cwv
138 Ostatné rezervy 1 u5y f c9e x gk9 6 s8d
139 Bežné bankové úvery n gpd q6 r99 to kmo 7 zhi unv 5tu
141 Časové rozlíšenie súčet g 0cy 7le w 85u i mp7 90p o len sv6 i 1tn q1 gjn
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 7 jxm pbo a z53 t og1 v4v m sx2 njo y zbw m8 tkb