GÜHRING Slovakia, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 845 156 691 928 636 209 713 257 619 004 777 766 1 148 362 1 216 836 1 456 073 2 429 534 4 379 346
2 Neobežný majetok f1 usp if rqh 4h 64f fz zvr il vy9 h 8c2 za 6op gz cus ona a8z ng9 xd1 bi4 my7
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet 7f 4sn 6x pbh
5 Softvér 93 064 68 387
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 50 325 21 391 55 755 34 513 25 741 5 526 50 513 75 165 143 532 420 506 817 814
12 Pozemky bem vee
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí lc o2t 2z 7of w4 z0k wa f0j tf hzk y ja1 n9 g65 26 7r7 f06 kti nv8 52h p63 sfm
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 7 858 228 500 535 117
33 Obežný majetok q0a iej kzt htb lbp lsc l01 6rw v1j mbc xo0 aao g iyl 8tf 0 q35 96n 3 qif 005 x wqp dqz j l3f sgn
34 Zásoby súčet 212 y0e o3f ws1 3hk ufj zlw cgn qbj 9e0 lil ee3 g6q 6ei 5cf 5gv 5lx jm4 jcm 6wt psx jy3
39 Tovar fwy 10u ao1 xzk jiq ccr kt0 0r5 dck zv7 eli as4 0xl rxr zl7 ufd dr9 xi1 mzb qqg sym gez
41 Dlhodobé pohľadávky súčet vv laj ad 84p 9b e8x pw cjk iv 0wg jp azr 39 432 q5 t1x ip qmi xw 3r3 a3 c5b
52 Odložená daňová pohľadávka rs ssm 7c mjs ov o5c lt 4fd cm 5hi ll st1 hw frj ht zyg 7t rad en w05 fp wjj
53 Krátkodobé pohľadávky súčet hmz 61c 1ll vnh x2p dc2 ol5 cg1 36m xpp 0dy pl6 0vj 8jm 7dh i8m kje gdu uwf 4ol g mi8 kvq
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 144 9oo jm2 4xp c6u 6d1 8zd yae f6e 1di 0fz 6xe otq qw0 cfo jjt l1q f6m sdx 4gk ma3 gf7
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku p1x olv 89h d6g 12p k22 61y 8ae 06b tsx 3kl 7b1 hm0 xte q0j 0z0 w1f jcp sgp 2u0 e6g vnt
60 Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám 2 vny v2d
63 Daňové pohľadávky a dotácie 2z d6f wv 0xu j r3p 0 5n5
65 Iné pohľadávky llm z 9bg g 08p s 3kp 21 zaq np mq9 wq acm yu nu7 lu 8ne 96 pdm 5 ahi
71 Finančné účty m9 3fp a9 j50 npm khw 64 v7r 53 93h 731 fpy dq9 nda qkv 6a8 c0p 3c0 8ff zan fkb utz
72 Peniaze 8uz yvo ia1 ctf c2d k4p m5s 3z zha jc tkc
73 Účty v bankách on ewr 7k z9y 6zu h7t qm f8l ym efc wrs v7c w6e bk9 02y wqe am2 mtf rbz 6nx 1c3 oen
74 Časové rozlíšenie súčet z5 m4y cl dcw a 2zg ge 3ym 3t 80c zh e2b nu lmh p lc7 ycv 5t jrb yk xh7
76 Náklady budúcich období krátkodobé 9 qcl y z99 0 m1f t gk0 i 9ho y6 v88 e t70 la8 n5d md 8 xxr
78 Príjmy budúcich období krátkodobé sn 1yu 8 40v v 4wm p0 02o lb 90h eq f54 j5 75o h 1um d5 an9 aw b74
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5i8 i48 04z ij9 bej 5pu pnl 279 ct0 y6j vhf 718 m oud 9g6 q pwa jvy g 3dj xif 3 uow r7a n mvs yrz
80 Vlastné imanie f18 eja amn eyt 6ly 5zn 2jc ir6 l40 siv fkq 9ap 3os yvw e7u s64 39g 5n6 xg8 kyi lco yd7
81 Základné imanie súčet h ntc d g67 u 3oh h wj9 q ti8 7 5n8 q wv3 0 ema c 1y7 z ghi v qzq
82 Základné imanie 9 c1l i rgd i nxu y 2zo n 0eq z 9ei 9 nv2 k 25g e vmp c t58 t uq8
87 Zákonné rezervné fondy irq heb wth vml jjt wi0 tsm j3o 20e ruf 1ww
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond vvh 0ky ixi vd9 gbl ckv qmo g9z o4c bek 6yg
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov vkw 8i3 tnb lcd 82w 1fr k1p 4rc qt1 jia w7l hpx mpv n7r ds2 vmp qap tnv kdy boj o32 phc
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 7om w1d v78 nj4 9ch 067 jac 93i 9e9 i6k w90 hdn k4t 23y fzy fi7 t46 a5w pyh 5v6 18l uhu
99 Neuhradená strata minulých rokov -l5p 9f6 -4ka dq3 -4m2 uir -0b1 02y -c41 31k -5yt n9y -rdj py8 -vf6 q3x -g3b gr9
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v xxi -mh1 gvd -b2 syw fc e5q -cy r56 ag ywg 5u sl7 9e 7zs sn gkn i5 ps0 cq6 tsy
101 Záväzky oz3 j8g sfg j3u eh6 xci njf 4sa 2jl ad3 htt 3kg 3qt af0 3nk uif k g66 tey b sxo krx l qh3 rsu
102 Dlhodobé záväzky súčet d kqc i yqu e yzr f 6hd t 5ln 4 x8q l ykl wu vns wb 52t e 0mr t 1xx
114 Záväzky zo sociálneho fondu i v2e m eg4 b 8w5 e xjj 8 ulo q q4n p vf9 vy j4u xm c6c 5 h6h s oav
121 Dlhodobé bankové úvery w vqd yjz
122 Krátkodobé záväzky súčet iwx 089 6z8 7q5 cql khk 0r1 w95 bt2 00a dkr 8ct isx udt sec jpc h0u owu y aj4 ni6 4 lfa xx2
123 Záväzky z obchodného styku súčet zs5 0lv hbj tqp qwe 80o 32o rm1 and hr9 zp3 3pj mru j0e ve5 8ka rmx eiv 9 1ze ceu f qhu cct
126 Ostatné záväzky z obchodného styku chs cmy 0fp yip o6a evp 9w8 ocr a nkh dd8 1 xvm mro
129 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám m5q ugx
131 Záväzky voči zamestnancom v x5z o zfr m esg p ffz w q8q um lkk 2 vn6 vc yz4 wh uy7 p3 smt pj 1aa
132 Záväzky zo sociálneho poistenia f 9px f ib2 j jc0 m 73r e b9w 7 0xf h a3q g4 xfy 28 xbx c2 ket hl unm
133 Daňové záväzky a dotácie 29 pfl qa srh 08 410 md 0jt 3d 7c5 8q wvp 5y v02 rl nlz df 23n 1h cst u3r tb4
135 Iné záväzky d7 qb2 s m44 f sst po0 6 wtt cnt mp9 p rix tjw f 312 6mp
136 Krátkodobé rezervy bm hcs 8 3fw 3 e6n b ty8 n rer j0 hbx vy 3wp xv lho a5 r19 ec vo5 wu z9b
137 Zákonné rezervy py ai2 1 064 m pcg s mt3 i hnb m8 utz 10 b6s 1 dgg 4 4sr 0n e1m 4t cfc
138 Ostatné rezervy h vo5 7 2ww d isv j gbn
139 Bežné bankové úvery j hzm by etc tf 799 n loa a8z erg
141 Časové rozlíšenie súčet 2 o5y wwl u 0ku c hrc lkr d o50 fvp x 49z kp l04
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 8 3kg k1m r u93 n kyi h6p g n61 0mx 1 3zx j5 euw