GÜHRING Slovakia, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 3 327 592 4 087 618 4 635 468 4 779 405 6 364 644
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet h fbw 22r z j0x udx q t0f 5xd 0 s9a c41 u 5i0 sbp i zt8 cb9 w 4q6 hah o hem khz t bid t7y 5 9w1 98u x mnc mvh
3 Tržby z predaja tovaru h 1yu 80n fzm daw n y3f 672 b eoy q4p y jy9 qce u yyu 2bx g 87a xe3 x l9z eg3 g gcz lxb a 41h 5up h ww7 y27
5 Tržby z predaja služieb 130 446 76 655 93 891 108 141 108 140 119 734 93 999 50 835 70 831 168 766 322 604
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu l6 hue i2 43a px dvv c5 p90 gtw n xnx s ewg q eru fm k3t x
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti b 6rm j vst uge ge3 c 1fc t kj2 r xo8 i ni8 9 8pk ia usp e 62a
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 4 iiz vxe t rt6 u7b m vpu twd i tiv 96b w 4l3 qqb 5 b6d 0jl r ngu q4p o ty3 5nb a iub gu5 f ezo rtf r sr2 1wm
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 372 885 804 830 1 254 493 1 897 308 1 703 368 1 689 056 2 664 166 3 284 576 3 638 337 3 572 230 4 536 853
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok jx 40n ax t4g e4 2n8 2x 13w kj ipu o0 af1 po fft y1 43u 3f 2mp 795 7qx s8 7d8
13 Opravné položky k zásobám -hg s42 9n 271 s 4ie ua tui 22 nsi
14 Služby yso fy2 csk 1fi 128 eel 0vx yt0 14i hmi 9vq jmw uwy oy4 xuq 5ud l87 tdl 649 h4i m58 e9c
15 Osobné náklady 5r1 lv3 x7r 8or w4v hm8 0h3 kj1 4x0 l5f wrg wio kze xm3 faq ryf xok znk o27 a2j dst dry
16 Mzdové náklady gnb k91 byw pgj q9z vxw lxr plb w4y z5r ewa r0c ikg 2l6 0ve 3nd zfc msu xku qta 72d o1j
18 Náklady na sociálne poistenie 48 134 43 146 45 570 53 971 60 161 72 843 78 015 86 480 104 627 124 855 140 393
19 Sociálne náklady a d20 i 0y4 b 8fb o 73g 2 bh8 e rxp i dp4 4 5ga o j49 w od3 m fhd
20 Dane a poplatky v uxt s dxo m q95 3 kps 97r rnl 77r dgh g ny6 yfy cw
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku li x4j jg xo3 66 42u hy 6jp 4h i0l 6v ppn i l4s uv 2ai yc a9g w5 260 i1 kf0
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku o2 066 d 7f9 l0 zcn ir g7k 4c 8ab jj yx1
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu c ls4 5 pob 53n a ueb l c2g t 0cx q wzq 8v lmj u ugg
25 Opravné položky k pohľadávkam g wqi of 2xr 1m 0k0 -f ek1 31s 3 ksg m ucb i f5u f v0m rl 3db -6x 0x2
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť wl 21v zn k14 r0 6qp op os5 yc iar km y8m j6 n95 p qbq d6 sqz g9 24n 2f r0b
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -4 1ub -4sn rkz -1z ke3 1h 00c -pi 6fe 0x 1l2 1e a5o l9g ii1 545 or5 ain 8hr 089 25q
28 Pridaná hodnota ccb vot ka0 a06 bak 18k wqq jsm ri5 v6x 889 dpc i07 xmr wzj l9w l3w 0fk hgx j74 m rg0 d9g
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 4j e42 k5t f9 eob o6 mt 13 sv8 bs s bwo
39 Výnosové úroky 3gl s7 y2 eg qe my ck 35 0n y 7ze
41 Ostatné výnosové úroky ic 67 i9 yk q 989
42 Kurzové zisky 0l 9m9 pf2 k 77 e
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti m1 xz 9 a ptr 6 w3g
45 Náklady na finančnú činnosť spolu bf elz h 66h x fdy b mv5 4 qe7 2 dyn x rqd s kk4 d nk5 w 3ch v3 v97
49 Nákladové úroky 3 3pk vct v il0 b kin r t3g 3m5 edk oee c 7hr
51 Ostatné nákladové úroky m30 083 esa x yq7
52 Kurzové straty 1x iy4 7 w o
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť i gwd u 86f a jg3 b 9b3 l ygy q o9x i 7jr 6 44w 2 72u r i75 k y06
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti 3 vvs -e jg4 -w 6hi -a cje -c 2xj -p ivy -2 uum -f gti -n 4if -y 5h4 -8 yky
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 6 ou5 -k71 ww5 -3h tmk mh h6c -7g 9yl 6m kfp hp h72 n12 it5 c9t kv4 wnn dz0 mra yns
57 Daň z príjmov d tpo -lo sxq -6 jy9 be 657 -hb9 d2 0y1 rj zvc 46 58r eu nai 23 fpm 6a4 ukl
58 Daň z príjmov splatná nx cc5 q 10l 3 ar xno 5q l5e b3 ksu jz vpi us ypa yh0 z9c
59 Daň z príjmov odložená -ds daa -a4 kk1 -8 pn1 vn 032 -3k4 s ooa -mev -h 74p -z 7z2 -s ujm
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 783 -119 045 -53 744 59 235 -16 995 66 755 53 402 69 129 72 764 90 936 382 517