GÜHRING Slovakia, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 3 327 592 4 087 618 4 635 468 4 779 405 6 364 644
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet o pzz 8nx h 278 sdu b 50u isl d dr9 sj4 r 9yz sje d anw rr0 o 6z8 8v1 b 2dq tjo p stq a07 t 3mk jmt v ol2 v3v
3 Tržby z predaja tovaru 7 gtg y6p h3a r0q d n9i fh3 7 m5x 9zf y uhd mvb j auy c51 o 159 zfw p se3 7d9 q iut noe a 5r6 eub d zf5 9d0
5 Tržby z predaja služieb 130 446 76 655 93 891 108 141 108 140 119 734 93 999 50 835 70 831 168 766 322 604
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 9q ahz lg p8a 5n c56 j0 w7d wfp w kec q v65 q mjp o2 f4q o
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti j 6kc u sez 3mk ikf v mvh 9 c2q 1 6g6 n lje w xab py are r 2j1
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu x 6pm 2ys r ka6 9jz 8 8bj 7lq v klo v3o 0 vvi 4m3 m 9c9 e2d b e6s hdg h sro 20v 8 73r 5cu 9 9lo q79 7 c4l 825
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 372 885 804 830 1 254 493 1 897 308 1 703 368 1 689 056 2 664 166 3 284 576 3 638 337 3 572 230 4 536 853
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok s1 nua rn hz4 n8 uhu h3 41j bv uds ft q8f 82 h93 b5 ctr 11 nk2 s03 lof wg vwl
13 Opravné položky k zásobám -yo dlb zw u4j 5 0l9 aa 95b l3 k74
14 Služby 0j1 uz1 abo geo 11g zfh ex4 po2 4yq 4ef ndz upy w5u k7q u1s 82r wht yhf m8b r4y y7v ilt
15 Osobné náklady rw2 t65 yj0 om8 l6x r9j n6y nd1 nji 4hy ppj 3m9 wc9 h3z 4qa 4io x8i o09 pwa 06d dbv kro
16 Mzdové náklady 2k9 mcf n62 khb abf 5ub 985 gce 9i9 9i3 tvc srq 6vo hl2 a8p v9u tqk zxf tw8 tiz rou 3v1
18 Náklady na sociálne poistenie 48 134 43 146 45 570 53 971 60 161 72 843 78 015 86 480 104 627 124 855 140 393
19 Sociálne náklady a lpk p muq m ors x ep8 c mp6 8 wjh u 20j w rfd t 8re k aix e y48
20 Dane a poplatky 0 n3l 3 o6f 2 28x d utv vis 3pe lrt 1jx a x2g yfs kc
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku zo 36z 8b 4pg 0l ey6 np 6l5 fe 0w8 45 14c 9 ako ms uar 4k pg4 gb fft r9 dcc
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 3e 5m2 n bd3 a4 c7e ku sfg ly u13 1y bvy
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu q 7jp a vdh iq7 f 6xu 0 mmc 6 rmc p rmo r4 sf6 n sw0
25 Opravné položky k pohľadávkam 5 oeq ov 9wm tf e9o -n 9b7 xs2 y crg 3 vqf 8 kcd b h7j aq dy7 -vo bxr
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 8k hcu 9g wh7 tm oap m1 ia6 ca ovj lb bht 6x yus u u0m z8 hzs dq 79h yy 91b
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -j wk5 -h4z koz -ps e0k sm ekl -kz gs4 ks tly s7 50k 8va jb4 rmf s2x 6o5 p1a gpa 5m5
28 Pridaná hodnota b14 7m8 yxp 6bi hu1 yyr 9oj pr1 9qs s7y ycy 4hz 7sv olt srv hf1 68b 9da kgu jbc j wtg gi8
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 48 51k a87 9u 8cz 98 zv sd l9s e1 1 2la
39 Výnosové úroky u47 fa e7 d8 lu kg 2f vc ib z 3pk
41 Ostatné výnosové úroky au az it zd n ysk
42 Kurzové zisky qs 8ma d6m o cm k
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti g5 lx a 5 mnu t lhf
45 Náklady na finančnú činnosť spolu sh lze y pyr t n58 h rkn 6 d4u y 5f7 s ouy k f49 0 7jj r hk6 8m ly1
49 Nákladové úroky k c72 lag 6 kki 4 eto 3 bsw f5y 7uc 12p r fdo
51 Ostatné nákladové úroky 8gj 9mf v0r w 8co
52 Kurzové straty eb d0y 8 u m
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť q yxl w uwi o m3n w nbj m wxs f p67 8 8x4 3 u9r e b61 l wd3 3 458
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti v n7n -a yd4 -k gtc -x 9bs -d 634 -d kk9 -n tsx -3 gzh -z 1y9 -d wy5 -p 530
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením n ktm -cgs mod -xu 7la 0c kb4 -yk gsp fl oil 7x 0xq zte ym3 b1u 76c qso qx3 1pa gpk
57 Daň z príjmov 3 rdt -1l lmz -2 7nt il h2w -50s 7d jdz jd rmw fz zuq nv ens 8h k9h j83 yku
58 Daň z príjmov splatná z3 9hr o y9l k kq 8al t5 2t3 sk tsu 9o 238 oh v18 72e oam
59 Daň z príjmov odložená -hu juw -ob bd7 -a 0db 9x v34 -1a8 x 8zm -wwi -l hck -s k9e -x j6d
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 783 -119 045 -53 744 59 235 -16 995 66 755 53 402 69 129 72 764 90 936 382 517