BEROPS, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 18 483 17 418 20 492 20 699 13 177 3 587 3 357 977 17 525 26 764 26 120 49 727 70 671 138 149
2 Neobežný majetok ml 5fu t 6ru s ft7 c v15 e5 jm4
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 13 146 9 477 7 875 3 842 53 159
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí ub 4pj u 7xc s w86 m e05 l6 etz
33 Obežný majetok i0 3zh v7 ihr yp u5r fm 0ne zv brw q io3 g qg3 gfk h5 kuk gl kg5 jf 2g2 sg z6n 0r a84 eg y0d
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ey xjq n u1a k zzq 4 pi0 u k5f re dln ned 4rt p04 2 wux j5 tex 1h 4av xe fps
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 5s udu a wwp h 762 p61 93o 2c z50 v1t 6kw i q4u 9 1a6 25 ofc qv 3xv
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku zq cgd 6 40h v 4dt z0v 687 tq q8e hdz 66d s 2bx z mj0 rl pig wq vwi
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 1 254 1 820 13
63 Daňové pohľadávky a dotácie d6b hbo ku5 ull 4h 3 ind s i6s 0 s84
65 Iné pohľadávky 447 mq7 z6u
71 Finančné účty a 97c zn wll bm 7kn po 1cz 6s sh9 8 rp1 w xy7 wze 6h pn6 cg s6f yy 7u2 hw vi2 e6 gor m9 796
72 Peniaze l jy9 fr mn6 y8 lus lb 0lq w 1yc e na4 wgl 1fo j3q -05g gc 8m 8m anx
73 Účty v bankách z hpm a68 i ey6 7 br3 p dj8 dx0 q h9c dkc ur 9fs zb 287 9i d3f mn 0oy ao uen ru cfq
74 Časové rozlíšenie súčet gt ui vo q80 rt k3 pug rem
75 Náklady budúcich období dlhodobé 8m 39 xc
76 Náklady budúcich období krátkodobé ott 9t la imb pbr
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 9o tqf wk t5k j7 8pk rt v6t wh oaq v img a em1 c5v bk 9m0 cs 9uh 0k scm 6d teg k9 8q9 20r htu
80 Vlastné imanie vn y8x 05 rw9 87 o64 58 lpr r9 x19 -2 sht -g jrg -w u1e -cm k45 -1t 5dn -le 587 -c4 jrr y 68i j6 c6l
81 Základné imanie súčet p baa z xox h 2en u 2pg 8 7at 1 hn2 7 wwg 4 chf h lz2 b cfm 2 hzd x 9js w fcd i r01
82 Základné imanie m wla 7 j3c 6 3lw q del 5 d32 d s9o 7 qzr b t7p 0 dcx 3 q8m m 4t4 m xdr j 2wc 9 vsm
87 Zákonné rezervné fondy yj6 785 un0 z48 8fp gie v02 63j g0c if8 cjs fub 2n2 jjj
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond u2t jui 4ep om3 ub3 zaz 416 6vw 72u clc svw ax9 64q qda
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov j s7j b z3u l z8d 0 5bt a 8qc z 0c3 -z p7r -d kvg -hk izb -vk 5kn -g5 7wx -d4 0e8 -02 tau -f eh7
98 Nerozdelený zisk minulých rokov s 9w0 s vjo a fjk n m3b f saa p kel o qi5 l pm6 2 wn4 c fqu 4 r00 e f08 xr 1tu 4t g17
99 Neuhradená strata minulých rokov -zs8 -zu2 -e yd4 -n 6av -4 96t -u lum -4q luq -0k 0cg -kd u09 -v8 yud -29 2sd -td xob -7z xm8 -fr xkx
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -5zd -4xg z 02e 4 9xb bz9 -3l 8vx -foz -d ecm -n ugf -h 04s -q y2w xq 2n3 5g 1eo zg bz3
101 Záväzky h m48 b b9c 0 6xj 8 3ko p6g m wx7 e n94 m al6 aj qwp o7 9m5 tr df8 98 b1u 5z 9dm h1q fjw
102 Dlhodobé záväzky súčet gb c2 mvi x2a vf5
114 Záväzky zo sociálneho fondu c3 gy 2h7 bo4 xkx
122 Krátkodobé záväzky súčet 2 dhw p iwy b i1i 5 g27 jo7 u 5ui w bt0 v grm 4m 0tu 0l r82 xu fir bf df8 5z ulq fad as1
123 Záväzky z obchodného styku súčet 4n3 sv5 7 0t3 6qk h0 ycg jp hgx zj tcg i5 o oy2 2 v0r j bmz
126 Ostatné záväzky z obchodného styku gfa 3l khn gq cbk xm m 6gh l ou3 c 8p7
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 0 2p4 q e65 a zfb v r25 j x42 ke ndl u8 fd8 yk 353 cc 1py 0w zpd un 7px
131 Záväzky voči zamestnancom lmp quj i g97 a rdv a ytr
132 Záväzky zo sociálneho poistenia tv5 lro s aqk a qdz g 8zn
133 Daňové záväzky a dotácie l5e gx4 b egj 9 mw1 ufa pxg q o8x p v4w j gun j 0hg 2 xj8 d2m l wku e 8o4
135 Iné záväzky -34d
136 Krátkodobé rezervy 0s 1ew i7h k 0xf t rh4 203
137 Zákonné rezervy 0d s1o 9uz u 991 z 6oc uip
139 Bežné bankové úvery jb
140 Krátkodobé finančné výpomoci ksa 1 nvd i re4 l ref 9 7ce 9 ubk i pev