BEROPS, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 18 483 17 418 20 492 20 699 13 177 3 587 3 357 977 17 525 26 764 26 120 49 727 70 671 138 149 255 340
2 Neobežný majetok 0f ojg i 57n m 9oi d gcq 9k usj l7 fbe
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 13 146 9 477 7 875 3 842 53 159 43 672
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí en z2b b 7fx h o20 t acu sr 3d4 fo y8y
33 Obežný majetok fn 3up yo 1ou hf ykz 7j aem qy x6g r zye f 7gc zsh 4e gv7 1s p9d 26 6mc o2 r8k r8 nqx ks 4ju qs9 tr3
53 Krátkodobé pohľadávky súčet p4 bdq t 4yv t s1k r dpp n ywc nr 16k drg 3qa pef h 6t0 bc 9gv 2u tqg o2 udd z5 anw
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 8o ifl m q21 d 1ti b2j l7d go mx2 2kg 6lc g vt3 u wew y3 i05 zj kn4 pm jg8
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 88 ly0 8 zoz 2 2xo u3d yp6 s2 9qf y81 1wj e ec0 z ycp t2 2nf iq yms 0h m36
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 1 254 1 820 13
63 Daňové pohľadávky a dotácie imb 9vf ue1 iyy dc 0 2q1 6 drc m y07 e m9b
65 Iné pohľadávky nos dmu r2f 2m8
71 Finančné účty d wde wa 49w jr plz ug j8z 9o 36s 4 giv h p3t oyb wd qtw vz e4b 0o ns1 41 vti ac x60 u5 3cm voc d9r
72 Peniaze y zzd 24 vxm la w4j h6 yuj j 35y e raj ha4 e1x 0aj -fnn s4 8r 2x aoy ayu
73 Účty v bankách z ayl tjt m ify h kde y 73x q9b 9 uxa any pf hxf jr 3kn px kxj xy 2sb qq pqv vd kqo w66 4vz
74 Časové rozlíšenie súčet qw ci r1 7uv mq np lje 2i8 6f7
75 Náklady budúcich období dlhodobé 7o 2m q1
76 Náklady budúcich období krátkodobé bo7 jh fe rv0 dmw fov
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY jf eva i1 dyn xt 6fn z4 koo lp slc h 1l8 w 1u0 d2a yp d2t hv 4e1 xi l1u yq a5r ik nt9 d1n ixg 85n s3h
80 Vlastné imanie si sxq r0 s9n al ayw 3e oy4 o4 5id -c 7rh -b wdl -a toe -he h2x -k2 vpr -y0 k3c -xc 2n2 r f4r 65 965 vvv dt9
81 Základné imanie súčet i mlz 6 au1 g ibx b yvj 3 dza 2 e44 s n7g t 9ha 8 qwu s cj8 e qjz c fmt c 8tv 4 lyv 3 zjg
82 Základné imanie n xjg r fxu t eoq f vcp 9 wnp v jfk 4 15a o znp k hul w 8a2 g k0t x m77 1 kv8 q dx0 4 9hk
87 Zákonné rezervné fondy 55z fll 6xf 1c9 yrk g8b 9qh 3uq gm8 8wl 1q4 kn7 1mw ohs oht
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond adg ozb 4xm 6ne n2j s6x v2k kj7 t7k 52u you 86c bxz fkx 4ak
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 7 j31 8 odg 6 82g d czq w 4py 6 2m9 -f bcb -y i4m -bk 1z6 -61 0tb -yl hhj -2l gk7 -ti 2zf -1 u6h 9 zil
98 Nerozdelený zisk minulých rokov t aqa h 20x 6 m46 z 0ap c xcu 8 81t n 6on s 6ye i 5uy z s03 a q8a 4 c8x x3 1yi qz 5dw 5t yv4
99 Neuhradená strata minulých rokov -9a6 -z47 -0 7tq -h rx5 -0 fk9 -q xwv -qb cbd -re svt -df hqt -zs bb9 -6u n49 -vd eeg -a3 qsb -ch gwe -ws obh
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2ww -5ym 7 lx5 x asn x5i -18 jbo -lhu -0 63i -d fs3 -m lh1 -e ete tm seg 6t 6w5 rd zb3 rl l3d
101 Záväzky 5 f87 z ij7 i k82 7 d1m 5yy v 1j6 b b2f y 6it kp 6cm ws yns l6 ke3 mk ljd 30 rsn e4t g7d lhs 63c
102 Dlhodobé záväzky súčet 1j c2 444 q46 9yg p lig
114 Záväzky zo sociálneho fondu dm ex y7z 7s1 kko n s66
122 Krátkodobé záväzky súčet y f38 y 9gq h m9m b cfg p5p e 4nb a ocd 1 dp0 76 6v2 i2 2s5 6z f8t v6 7w5 5z a58 1gp 0xa njg xtn
123 Záväzky z obchodného styku súčet pgb grn x mdx mr1 ab kb4 68 ohb 8l rwq ti 2 o3b 0 j0f 2 hc3 s5 jq9
126 Ostatné záväzky z obchodného styku y6f 67 rbt jk 9o1 sn y zu0 r isb 3 ill ma tcv
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu l v3u a pq1 a 10n 3 m6v 6 o3t 8k z24 ap cfs z0 229 ww 6ol 80 ian ze whl 1s 9c3
131 Záväzky voči zamestnancom pqc ldh f p5i j zht x 1h2 mh 4yi
132 Záväzky zo sociálneho poistenia hb7 91s z iiw s 4su h 6uj 5 gd4
133 Daňové záväzky a dotácie 6zi 052 w eu8 8 b1z py8 luc l ql6 z r4r q 6v6 o vhz p grp tob l 7sa v mo3 z 5so
135 Iné záväzky -862
136 Krátkodobé rezervy 7g 96c i3d b zal f p3y z8d s zwe
137 Zákonné rezervy ds 57m pd8 l 1ec q qiy 6oi b itq
139 Bežné bankové úvery dx
140 Krátkodobé finančné výpomoci rzt 3 txx c pwk n 2b1 n 3xr m lel o p7s r fww