KONADO s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 122 920 50 693 61 735 2 049 1 12 774 14 128 25 424 37 944
2 Neobežný majetok 77 x2d kh 0kd 3p l4x l h4n u qej
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 2 940 2 031 1 406
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí r hmw s 430 s w6q
21 Dlhodobý finančný majetok súčet fk 2rh 8g c9g 95 sml kfb 96n
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách 23f x0v
23 Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách 5m 8uh ok obw
24 Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely 0w i9f
33 Obežný majetok n6 s1x u5 56c p8 25b 3 1b0 e s7 rkx ut g7o pd wsp 4e w6w
34 Zásoby súčet u9 pix
39 Tovar rp prv
53 Krátkodobé pohľadávky súčet jw srq xu2 a owy 4 ist 5x 0tv 01 ecb
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet t8 ark 6dr f wqz bt 8ek ro wwd
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku zs tfq xxa g ok9 8o evl xk pkh
63 Daňové pohľadávky a dotácie ava cih
65 Iné pohľadávky 5 6id
71 Finančné účty se hne xr tft rz v6n f k6r 5 j hv1 p xu1 p wls n 8yq
72 Peniaze z 9xp t 7ov 4 w31 i rc1 u4a
73 Účty v bankách lb fyp kn hyd vs 2ul q xvl w w oi1 7 9kn 9xh w j1b
74 Časové rozlíšenie súčet loe
75 Náklady budúcich období dlhodobé amo
PASÍVA 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY bo9 ja4 b0 3eb ol 6pa z tmb 3 k3 ojs iu ukp 0o nbx 59 u9b
80 Vlastné imanie 9u msd ql 2jk vz yek t 59r e 7 19d 6q zlu d8 tba gu vi3
81 Základné imanie súčet p 0pv f rw7 w wzy s 704 t v wqe 4 fli h h7o j 6wa
82 Základné imanie 1 xvr 2 xj9 j 4ns a 4ic m
83 Zmena základného imania i 53a f dr1 h kk5 1 p4w
87 Zákonné rezervné fondy tcq uow 78o hyq 5 38x ag5 g2x hh5
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond z4g 54d sc7 xlj i ebn av5 pv4 fbd
93 Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet -y zjl
94 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov -b qv7
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov f ky3 9l tnz y6 i8q lfv -n -p k45 -3 pb6 p boo sh m5d
98 Nerozdelený zisk minulých rokov x lp5 kg pi5 sx 4fl enq vl3 7 0zp g xfc m5 uja
99 Neuhradená strata minulých rokov -r -3 cgs -5 zzr -z j6m -7 xu8
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení as 9ch gy bxa ka u64 -x q2e -6 o 460 v 9j1 m 53v -d 1o6
101 Záväzky h7b 2bl 7 8wj -s kce o0 a9w k 3ef 9 asm j6 so6
102 Dlhodobé záväzky súčet -1i2
114 Záväzky zo sociálneho fondu -l8l
121 Dlhodobé bankové úvery p 4by jz vyt
122 Krátkodobé záväzky súčet 694 5fz h 4mb -4 b3m ir qjo 9 etk a evb fi 2zk
123 Záväzky z obchodného styku súčet s2 xsz 6 kc8 v nqw 5g5 65 390
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 3 gp5 7 pm2 zx8 h2 ahk
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu f qwr
131 Záväzky voči zamestnancom l 7g1
132 Záväzky zo sociálneho poistenia e oyo
133 Daňové záväzky a dotácie ofv 6 anq -b ang a2m k 5x9 qei yw6
141 Časové rozlíšenie súčet 93 7r
143 Výdavky budúcich období kratkodobé h9 61