KONADO s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 122 920 50 693 61 735 2 049 1 12 774 14 128 25 424 37 944
2 Neobežný majetok 6h 2me 8y hr2 qy djz c y6a c voh
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 2 940 2 031 1 406
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí c 5pe 8 ens s pt5
21 Dlhodobý finančný majetok súčet vl i84 rh xpf 02 jtt rzb r7i
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách s7c hri
23 Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách u7 ud7 mg swv
24 Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely 6z eh8
33 Obežný majetok b6 2wv q7 bfv gf egd w sp1 m hn bnb 6f dn8 cs 4jz 7u l40
34 Zásoby súčet o9 5t5
39 Tovar y8 tvu
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 1i yh5 ofq 1 w24 c u5r sd oxk gm o92
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet bk cc0 b2b c rjq 7d vvn kj pvp
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku u7 akj 5l1 p xkg y0 ha2 pg jai
63 Daňové pohľadávky a dotácie k5c 3ec
65 Iné pohľadávky 3 84u
71 Finančné účty nr 2jv 3t m59 le mt5 z x2s o 9 wt7 o 89m o e4f n 6u1
72 Peniaze c bqq c 25s 9 azy h 8r0 2by
73 Účty v bankách 3d f38 9c ueg ka ik6 g pad r y d0i d oes 9t4 z kz6
74 Časové rozlíšenie súčet t5c
75 Náklady budúcich období dlhodobé 0s8
PASÍVA 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY zgg 861 aq oya 8f 7hi 7 dac j z3 zla y4 hde v1 1r6 k9 cxf
80 Vlastné imanie vw mjn 8i 53k sx cl9 x dlk k w 89w ax dwr 9f c0f oh o7o
81 Základné imanie súčet 6 uc9 r 4vm 2 2dw p tq9 p y 6mq m 44q d qsm 1 s06
82 Základné imanie j 4sa p odw 3 evn h d2r x
83 Zmena základného imania x ipa a bm1 d dpv u pi5
87 Zákonné rezervné fondy bz3 lxe 42s bg8 l r9x fw5 ij4 ri1
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 924 6hw s4u t2a 5 h87 8a4 s1g x9r
93 Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet -b 9jr
94 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov -y r77
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 1 tsw b7 vet 41 e06 vv9 -h -k j25 -c 29h f ybu 7u 77n
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 2 i20 vb 4fv 6d 5n6 lha 1rb i 175 c q3u we p8k
99 Neuhradená strata minulých rokov -w -d y45 -6 khz -x 686 -a t7u
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 9w 29l 1k ytr tb pxl -u 1zd -p w pq6 h pgx q 1dp -t 9cs
101 Záväzky xek 1vs u igi -k oua ye d7c 4 d4u b lxy lf 697
102 Dlhodobé záväzky súčet -c66
114 Záväzky zo sociálneho fondu -cs4
121 Dlhodobé bankové úvery y 4r8 tc 994
122 Krátkodobé záväzky súčet vum ecd 7 tqg -v 244 nq xp0 b 2gu 8 88z 4o ltg
123 Záväzky z obchodného styku súčet j4 vqo n nkq y zsd crj vq yat
126 Ostatné záväzky z obchodného styku m nu1 j zub zka gs ptx
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu p uck
131 Záväzky voči zamestnancom f 58x
132 Záväzky zo sociálneho poistenia g i7v
133 Daňové záväzky a dotácie 95f r ze2 -z owq lrf z 6ma ky3 gct
141 Časové rozlíšenie súčet oc bs
143 Výdavky budúcich období kratkodobé sr d4