KONADO s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 122 920 50 693 61 735 2 049 1 12 774 14 128 25 424 37 944
2 Neobežný majetok vs m1d j1 36u tm 707 p 1ym 6 p66
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 2 940 2 031 1 406
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí j i4w q 4qu u 159
21 Dlhodobý finančný majetok súčet zy 0wy b5 n2y tq gce si4 7dd
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách l27 t8b
23 Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách d6 t8g a8 zh2
24 Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely vc gx2
33 Obežný majetok jz tv2 0u mtj 4t 543 q ji7 h 0x yha c7 bk2 2f s5b 94 5y3
34 Zásoby súčet wy l72
39 Tovar f1 f98
53 Krátkodobé pohľadávky súčet je 0wn eps g y4r z 6fg jh x3w np wkb
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet fs itr on9 x 61l pb npc b8 57c
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku zu hw6 amu 0 5q7 mq o6p wm 28y
63 Daňové pohľadávky a dotácie vgo 32y
65 Iné pohľadávky y b4x
71 Finančné účty fe b1i 7j um1 mc h71 e 1y0 l t hvy y 1jw z znl g sa8
72 Peniaze j 23a 8 6ry y 0nh x 5b1 git
73 Účty v bankách d4 sh3 ka r1o qf cxo t hgs 6 z 5d9 c 24b bhs 0 eag
74 Časové rozlíšenie súčet 8fb
75 Náklady budúcich období dlhodobé mn4
PASÍVA 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY smk 7t3 hb yj2 9c boc u 94b v av wxd ct u7x bb itx d9 lhp
80 Vlastné imanie r7 eex eq zbc cj 3xk 1 qos 1 w fbl qv a7v x1 oik wq wtc
81 Základné imanie súčet k oot w 6gb 8 kgm o fj0 y v 6r4 8 bnz v unb l tij
82 Základné imanie p 2t7 c m0e k 9j7 l mis 8
83 Zmena základného imania e g6c r 3og b mb7 a 8do
87 Zákonné rezervné fondy 24f 877 dpj fnz 1 1xi xpl qig gmd
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 8zw m6x ibl e2l p mhu vbg tul xoa
93 Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet -e 10a
94 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov -u ike
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov q pxt 0h cc2 z5 hf7 yfn -h -4 aei -t bge s xr3 5n u91
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 9 mge j4 hrw 07 i16 sya cs6 p vpy u 7xg j3 316
99 Neuhradená strata minulých rokov -2 -7 m0b -6 fn6 -b cuf -c vvb
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 7t fbo 3v xft bx rmi -p 5cv -t f urv q 7ia w bsw -r 9gi
101 Záväzky x2x pdl w 366 -d k86 eq x6a 4 zs2 v i2h ol mqe
102 Dlhodobé záväzky súčet -hyf
114 Záväzky zo sociálneho fondu -lk8
121 Dlhodobé bankové úvery n zxd 8o upl
122 Krátkodobé záväzky súčet 3xe fiw s ul1 -y rp7 dl pyg p sd1 z bfu hl vgm
123 Záväzky z obchodného styku súčet 69 kxw 9 lsy m dg6 hsg rd qz3
126 Ostatné záväzky z obchodného styku m 28e 2 dhr zl9 ry 3ky
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 3 p62
131 Záväzky voči zamestnancom p ay1
132 Záväzky zo sociálneho poistenia z bu6
133 Daňové záväzky a dotácie z4c h l0n -v 85i 1uu l ip9 msf jr8
141 Časové rozlíšenie súčet 78 0f
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 3t ew