KONADO s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 73 013 65 251
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet uuc ysf la uys zi meu 83 m3x wh jnh b2 wyh
3 Tržby z predaja tovaru 9a3 hvz 7o olk sc la4 5p c32 al hub i0 0ff
5 Tržby z predaja služieb 29 790 4 950 376 2 116 1 963 1 387
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu z r55
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti n v ie
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu dt1 jsz 8y duv tra py v9x mn d1j k1 wbs wv lkv
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 281 477 13 825 20 660 54 846 44 665 51 747
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok y oal csw 3 cw1 o nd9 5 vft
14 Služby e5 1y0 d jb6 k t3h p 6ld u n3w m 95j
15 Osobné náklady hd p24
16 Mzdové náklady hh cqe
18 Náklady na sociálne poistenie 8 892
19 Sociálne náklady 3s8
20 Dane a poplatky ick 8f ugj
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku a ec6 2kb 9u5
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2t6 tdy
25 Opravné položky k pohľadávkam 3 tf8
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť wyf s yqg o99 r9 xcw q11
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1a oa3 ax tp9 -0we 4 l6v x h7w 6z 2dd -k m5q
28 Pridaná hodnota zv g0u y hz7 i p59 c 0wl iz 50m -l e2f
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu gam d lgb bb ui9 ws x9s 4
30 Tržby z predaja cenných papierov a podielov q0 lew
31 Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet s ypz b6 x74
32 Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek m 8tz 8d 3zq
39 Výnosové úroky t5 a z j 3
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek k
41 Ostatné výnosové úroky v
42 Kurzové zisky s fs2
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 3tz
45 Náklady na finančnú činnosť spolu ufh l kt3 i5 nag k tlk fz 9ib enh
46 Predané cenné papiere a podiely 9v yqs
49 Nákladové úroky 2ou ywf
51 Ostatné nákladové úroky wg6 brw
52 Kurzové straty j 7nj
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť yjc ggh g4p 6 h7m cz lkh zbz
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -fgu j n4k lp dgv -m 1eh -5 -3xr -kd -a9l -7sv
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením nt nyf dj hxu 63 nrs -r eee -9 p se4 d ulj k3 qeo -x qtq
57 Daň z príjmov a mxq z 4wm w89 aln se8
58 Daň z príjmov splatná v za5 v tcw 8dp ph9 v00
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 13 171 12 022 31 570 -5 427 -1 1 506 8 121 9 903 -6 813