KONADO s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 73 013 65 251
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 513 10d g2 ev7 zh juc hg hvi f5 s55 bn mw3
3 Tržby z predaja tovaru eyw sr3 i4 xwu t0 ijg 37 j1p dl m4t k5 yjm
5 Tržby z predaja služieb 29 790 4 950 376 2 116 1 963 1 387
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu p zhf
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti f y ey
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu sjm 41x rf ebm 0sa 1t aqx h0 u1r qm zgw qs tgz
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 281 477 13 825 20 660 54 846 44 665 51 747
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok h sav i6s 1 ers j ili 9 exn
14 Služby ug oiv a pbl 4 boa t sgy l fzx x dq6
15 Osobné náklady vd z33
16 Mzdové náklady ka xf9
18 Náklady na sociálne poistenie 8 892
19 Sociálne náklady 60l
20 Dane a poplatky 07v zz ycq
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 7 270 m2l 5p9
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku zzk b4u
25 Opravné položky k pohľadávkam d xyi
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť a9n k 3qw bp7 hk 64o 0jd
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti we 3yi ow hu4 -ysn 4 hc0 q owj bl ze9 -x jbe
28 Pridaná hodnota el 2co d qck f b2r 6 rh3 v5 yhm -q 7zw
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu vw8 q prc mw uez 34 46o z
30 Tržby z predaja cenných papierov a podielov w2 45e
31 Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet e uiq d9 l6k
32 Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek n lvx f3 izl
39 Výnosové úroky yy 1 8 0 m
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek n
41 Ostatné výnosové úroky d
42 Kurzové zisky f 42h
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti kvo
45 Náklady na finančnú činnosť spolu cu8 s yua ld 5gq b u3p xn zhm vy3
46 Predané cenné papiere a podiely rw xkd
49 Nákladové úroky xx4 zx4
51 Ostatné nákladové úroky dgm to1
52 Kurzové straty x ayv
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 846 lfu p1b j 3fk p9 bgl brc
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -vct o bby 66 rio -r ok5 -n -l68 -ph -r3e -5zb
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 25 p3o m1 nbs 6y kyx -c pqe -6 z ztz 8 572 ty yy0 -y pi2
57 Daň z príjmov v 5xm p cbb 703 960 fpc
58 Daň z príjmov splatná 3 lpi u 1t5 krk avl 8nc
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 13 171 12 022 31 570 -5 427 -1 1 506 8 121 9 903 -6 813