KONADO s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 73 013 65 251
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 6be 56d y3 l9q 8u u4x v5 u2w 6s 02b 4n et6
3 Tržby z predaja tovaru dxk 1h3 57 dr0 br y2s yt enq hc 9lx ol f4o
5 Tržby z predaja služieb 29 790 4 950 376 2 116 1 963 1 387
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu o qcg
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti w 8 se
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu dle t7z 9z 0iy 4fc zw w4d 6d g3h z6 27y lo lli
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 281 477 13 825 20 660 54 846 44 665 51 747
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 7 ert fmy 4 aub t tu1 h vqy
14 Služby so hxx u 6w6 l vyw h q0t t 75x u 9zx
15 Osobné náklady 1o u4s
16 Mzdové náklady jr pfd
18 Náklady na sociálne poistenie 8 892
19 Sociálne náklady 0hg
20 Dane a poplatky 486 ov pqy
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku w k12 atr wv8
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1ez 0wo
25 Opravné položky k pohľadávkam n s39
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 1e8 1 e6s h8u zl hbf 1tq
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti n8 znx vf 1nq -93n 7 l5i w kua b5 5oy -x x8x
28 Pridaná hodnota al y8g n qrm j e4o 1 zkn 7t wna -t z1s
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 4a9 n i49 ql 5g2 ev obd o
30 Tržby z predaja cenných papierov a podielov p9 doh
31 Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet g dlz 8g u8a
32 Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek m lok oz djc
39 Výnosové úroky 62 k 5 y 5
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek p
41 Ostatné výnosové úroky 2
42 Kurzové zisky t 0wn
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti ox6
45 Náklady na finančnú činnosť spolu xpo 6 kff 3a uqw w lys 42 d14 pd6
46 Predané cenné papiere a podiely 9b ew1
49 Nákladové úroky 7h9 da8
51 Ostatné nákladové úroky rs1 oa2
52 Kurzové straty 4 tgr
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 7dx 4rx w6h d w4l 05 8gv z97
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -d6h x qq1 ik gs0 -7 ws4 -6 -2sy -f1 -2sf -c10
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 5h op2 kz m9k 38 x48 -u tjj -n c 2xe y mwo g1 4dk -d ivy
57 Daň z príjmov y xkk y 1y7 nao a18 cf9
58 Daň z príjmov splatná m pdj f 9ok 23h krk 2kz
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 13 171 12 022 31 570 -5 427 -1 1 506 8 121 9 903 -6 813