KONADO s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 73 013 65 251
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet ssv qh2 ks llf ys pni be sgu rt 6pi qm suk
3 Tržby z predaja tovaru sz9 xsn 8n s7y 45 ti9 h4 foz nq zyw 0s mzd
5 Tržby z predaja služieb 29 790 4 950 376 2 116 1 963 1 387
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu y ah8
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 7 b qq
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu uzj zbl bf clk rxv gq f7f 9x 8fq 1q kv4 63 81l
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 281 477 13 825 20 660 54 846 44 665 51 747
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 4 6nn w4m v yrg x 5sp s hby
14 Služby l3 92i v ezc 1 prn w whl k qtx s 9i2
15 Osobné náklady ra q7w
16 Mzdové náklady y4 82j
18 Náklady na sociálne poistenie 8 892
19 Sociálne náklady few
20 Dane a poplatky m3j rq vee
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku x wtn 0ee ei7
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku kki 62h
25 Opravné položky k pohľadávkam v nqo
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť ib1 2 cb3 4pk fi 7kh 3kz
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 24 1q7 jf r5w -kux a fun p qao rz 6nd -6 i99
28 Pridaná hodnota xs 6f9 d 5c5 n ts6 c lym np hme -2 caz
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu ljj e kxv 5y g36 7a 9x5 2
30 Tržby z predaja cenných papierov a podielov 53 yc2
31 Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet v 9if 59 mhd
32 Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek h pxz tm 2ky
39 Výnosové úroky mr 3 4 o h
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek n
41 Ostatné výnosové úroky 4
42 Kurzové zisky f bp1
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti bsp
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 238 2 jpa 2v 2i5 m j6x id vr0 vpb
46 Predané cenné papiere a podiely 5u fz3
49 Nákladové úroky w4k 33c
51 Ostatné nákladové úroky 9eo qt0
52 Kurzové straty 6 h3x
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 0s2 02l aiq d f7e xb c1x yb7
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -fs4 6 yym 3e no1 -s rul -l -1oy -st -air -cpn
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 9i g8r h4 3qk 5z 386 -o 3ca -o d 8uf n l5z i6 3bn -x hsf
57 Daň z príjmov i vjw 4 r89 eg5 7et 9mo
58 Daň z príjmov splatná 5 sc6 c sgn myq t37 a9u
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 13 171 12 022 31 570 -5 427 -1 1 506 8 121 9 903 -6 813