KONADO s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 73 013 65 251
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 1vm b3x 0e xa9 6m 2uv j8 xm7 sd 3rn ik tro
3 Tržby z predaja tovaru hxc 71o nf mna 08 xnp ni 62d 7l cul 2g yzg
5 Tržby z predaja služieb 29 790 4 950 376 2 116 1 963 1 387
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu o 677
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti d 4 ax
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 6s0 igd su yjn 9ox 0n lpo wu s8c si osc n5 6hv
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 281 477 13 825 20 660 54 846 44 665 51 747
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok f e0g kze j hdr q hu4 6 ioj
14 Služby pp 11b b t1n c mct h 5sv s 0us 6 lwn
15 Osobné náklady 08 4e7
16 Mzdové náklady ok fss
18 Náklady na sociálne poistenie 8 892
19 Sociálne náklady lc7
20 Dane a poplatky c21 sk kdh
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku l 5d4 h37 1ny
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 47z ydl
25 Opravné položky k pohľadávkam j ewr
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť mda c sj3 zaz ae uuz 42l
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti c7 9z4 jt 02r -hyj v xlm c ow0 92 283 -0 rbt
28 Pridaná hodnota h8 3kj e v3h s 56f c 83i se 1g1 -x 2eq
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu anr a 9xh sw cf6 mk 6k9 n
30 Tržby z predaja cenných papierov a podielov z5 cr2
31 Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet 5 i4z 80 bus
32 Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek a r4l n4 tud
39 Výnosové úroky a6 9 9 z n
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek v
41 Ostatné výnosové úroky o
42 Kurzové zisky 7 hjl
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti eng
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 3lz w fsj ko ahi 2 mzc 5k feh 4os
46 Predané cenné papiere a podiely ue zkb
49 Nákladové úroky tha 0fy
51 Ostatné nákladové úroky xdo zin
52 Kurzové straty l iop
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť i1y 4wg 5v0 4 7io hz ih0 wa1
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -2qa g 9mn 18 4g3 -b rfi -1 -0ww -3x -u4q -3sp
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením s3 l9f vg psw 6e rsu -j frq -4 m ffi z dub 72 n9l -a y8l
57 Daň z príjmov q mkd t bm2 n1i ln2 q20
58 Daň z príjmov splatná b vzp w z4y r3d 2eo v8v
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 13 171 12 022 31 570 -5 427 -1 1 506 8 121 9 903 -6 813