STACHO, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 1 257 363 1 351 120 1 371 360 1 668 491 1 793 254 1 811 614 1 748 695 1 698 348 1 650 893 2 153 739
2 Neobežný majetok c vf9 tmf 2 udm bmr 7 7u3 4pe c fqr sql f lmp mv7 0 cue 2vx y kqs yyd 8 bwk pr8 7 2cr 6fs u qe1
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 064 124 1 041 421 1 025 718 1 218 888 1 401 423 1 367 117 1 314 329 1 233 106 1 141 271 5 516
12 Pozemky 11 zcf 1d dlg 83 tvx rc yua to 3pq 31 hda iw ivr yz 665 n5 sf2
13 Stavby 11t gq9 lsk 8o2 uyk hf9 cli v1h bac the 2r0 50a a48 gn8 v zwe ppg r3x 2f0
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí uo pge 7wy tci m9p b69 141 wo7 b24 06g tr6 5ra rfk jyf uun cie p92 auf a go5
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 272 309 261 881 264 804 455 081 704 651 264 803 264 803 15 849 15 849
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok c woz 0 dkt 7 fh2 w 5eg j 22e
21 Dlhodobý finančný majetok súčet 40 7ms
28 Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok re kog
33 Obežný majetok w5l 6r3 ij8 ege j0u 6ch jup ygl imy xr2 6th ml2 r15 dmi xvt o7b 9kd 73r h 8qi k1e
34 Zásoby súčet ix1 jii 4tj kao 98k 38k tbq nhc frc rg1 rss zbu 4i3 mb4 rlq c42 7nt sqs
35 Materiál h biw h ts9 u idf m b1l y wr7 y g6y 9 ckd x b0i u s5d
39 Tovar o7 vyx yg5 aw3 fgm udi pji dtt okf cj2 w6l 7xg ryt i85 8f7 hbm irj 15r
53 Krátkodobé pohľadávky súčet lu 7mt gr jzh dz g19 1s afq 3j m9e yr a24 ouo yhl 338 03m ky jxg e nf3 j3e
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet cb v8c r7 oku iv 2tb sm vib he 8p9 m8 0b2 wd so6 ge qyr gy kkc 93 mwo
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 05 msb ex bra vm q0u qb i9q kp n5h bb wab ls bww jr 1i8 60 qrn 2u c3u
63 Daňové pohľadávky a dotácie jpo d lz4 k i0g nf 9yf y6w vy wty 9 i64 u asb
65 Iné pohľadávky qch wv ze lc hq7 w8 drt g 76j 0 zqr y03
71 Finančné účty 5c 2fd u hm4 i bnk s0 r66 8u xbd ve 2bt vf cpn 9i 7jc ve ny3 w ac3
72 Peniaze 09 iwv 6 zcn p b95 1u 4o7 vy j3v gn hir jt qdv xp sgs bj u5c rlt
73 Účty v bankách x j0h l 5dg y 7p8
74 Časové rozlíšenie súčet b q4w v pai 6 2rv 9 jab z 452 q 956 c ybi w rje 9 xsq f wun
75 Náklady budúcich období dlhodobé 3 4ef
76 Náklady budúcich období krátkodobé j gwn z q5w t xk7 m n5b z kot l 5vg h u21 f 8wl s wjl
78 Príjmy budúcich období krátkodobé fzg
PASÍVA 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 7 ch6 gc6 5 mp7 a0x k 963 u0z 4 m30 gnv 3 ryl i0s e dcl yvr y mhn g61 5 g0e ac8 y v7e xmw 6 zn4 3fv
80 Vlastné imanie ye4 yfu 8 c7h 8l9 t 6e2 5pf a 9am qg8 l 5od d5y f 0aq uwf i 894 k7j g 0gx lgd 2wc slb m db6 4yc
81 Základné imanie súčet ty ay8 yp hs5 lw ifh ix 66o ll epv n0 vqq 74 qef 3w ype s3 zj9 zj 0li
82 Základné imanie os gv5 m6 77m 3u ryn o5 0hq 1p j78 l3 hqd ay bw7 7e wyy no 9q2 ty xpu
86 Ostatné kapitálové fondy kji 8i2 z 57w frd 7 whw 6h8 9 mw6 sne 5 eu9 38f 5 91k ee7 m su4 ifh m ij5 373 3 jol nfc x xbv jdt
87 Zákonné rezervné fondy o nd9 0 mlo p 4wu u jki p 1rx y ts6 d ckh
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond x 016 5 erl 5 6e9 9 1de p 427 q dvw k xuh c is5 l uqd x aml
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 98 14y -d3 leo -5g u83 -vz p97 -2wb ywq -hpf 9wb -qbo mhc -lm0 yd8 -qyb hfu -s3a ad2
98 Nerozdelený zisk minulých rokov hd gxo
99 Neuhradená strata minulých rokov -vn wve -jb j2h -1d gkq -hyz so1 -wvw szw -o47 95q -r41 7k9 -ykz rr7 -aqp 8nx
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -s4 xwz -5g 5kc -t jio -pk qdv 0 1y0 -m0 kzz -n8 vbw -7m q0s -04 rga 8n1 fcx
101 Záväzky pqn 3ir jhd epj 0a6 rff 7sy f4x 5pm 13k gke 0rr r9v vd8 4cl ruq jgt 1o0 4u2 h3b
102 Dlhodobé záväzky súčet v94 dnc o8z mbv lx8 h3a ecv y74 6z5 z9o hxv 4r9 zjd nfm d1c 2or rhw f1b bq7 mae
110 Ostatné dlhodobé záväzky rcp tzk djs 1g9 0yd uwb 12w cl5 ltb 2k2 j1l 0u7 73g afs
114 Záväzky zo sociálneho fondu dsf l7w bay lpu tqw bsr d bw 8ja
121 Dlhodobé bankové úvery g9 v83 dk a3p nxq mar 5te 6zk bmv 73f kl0 otq 6cy suu 8uu s33
122 Krátkodobé záväzky súčet as 898 a2 y0y cvf wl5 zi1 c93 51h cgm v3s e7h 7ui rf1 qww y4i svx 9v6 zou 4bt
123 Záväzky z obchodného styku súčet 5b r1e 3q 7wy qp pkn px qb2 ib wqq vr itz 6o ypg cq8 rnb v0 q9t nb 3qa
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 18 od5 v8 m4g 80 8ci 6w kye pzc 5iw 40 g0y s4 yoe
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu d7 t0f 2g ru3 f6 2hu jh oe1 9u f0l cg r4i n9 7qs ib fg9 61y did ux nlm
131 Záväzky voči zamestnancom r 93q q e7r q z8h 9 6pp o sm4 n 83c n hyg v hd0 d oa7
132 Záväzky zo sociálneho poistenia g 0d3 b t3i 7 ked 0 9h6 e 9d2 6 4yv 7 zwc s avl o 2yx
133 Daňové záväzky a dotácie dth sab 87i vdp w dxv g l2o t fpz h 1c6 9 zs3 ra gcc
135 Iné záväzky 44 b 90w zn hw6
136 Krátkodobé rezervy 3 lvr y ats v bdb u oer t 105 w jdi t lsb i dnf 1 9kw f nia
137 Zákonné rezervy m cj8 4 4t7 s me8 0 bvm
138 Ostatné rezervy q d7k l kka o kfu j g8u k y2f g f1o
139 Bežné bankové úvery t d87 8o wka c6 80m gk p7z 39 2hi wf j3i 54 4vu ws soz 78 32p
141 Časové rozlíšenie súčet 98y 6sr 8
143 Výdavky budúcich období kratkodobé f5h q
145 Výnosy budúcich období krátkodobé 0jk