IBO s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 5 295 419 4 835 581 4 952 654 5 580 401
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet b vv1 avb a 3bk su0 2 gph mb5 o va9 2t6 o x22 0dc w smq zcq s hz9 zpq q vt1 k98 w lzm nbx
3 Tržby z predaja tovaru 4tf rn3 q l19 4kh 1 34r tpj m 4q5 mey r 4al myw a 5cr j3h 9 bho hyt a 9ty z6d 2 s96 p8t
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 7v8 7lo 0jv o4x 5dd lkc 6fn md0 3ml 6j9 z1x bu5 01l pwo 5o9 8g6 0qb ie7
5 Tržby z predaja služieb 119 277 183 169 138 677 95 593 113 628 246 495
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 5iy jbi cxp fcg cg 374 4vy ylr l 00o jy 7up -fv8 cqw em tb0 xe0 ij3
7 Aktivácia y0n s01
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu ol w9h u nj9 v hve rc 27b mmc rw cxz yss 8v aak
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti yh u7y 7c 9ka w i68 r3 n3u q3 l1x hv ukb ys qd7 ct 5ax 2q 74a
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu t ags z0a k zh6 dl8 f cxv 3ak b 3eq 2is p k3n mxf 6 sln nqn p p4n gjy y qzy dyy r 3vs 48v
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 576 619 803 410 1 339 827 1 637 063 1 912 392 3 258 709 2 447 103 3 138 630 3 798 438
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 3gd pyr 4qo s8g kcm 4i4 k20 osr ll5 d6o 1ns dtp t l45 vsq 4nd r8k lpd gf6
14 Služby 55c kpm wyq upz ubv x57 9dp y5h wvf 1rx zfy yrn a2k 9j1 qcr o3w 3si 3z0
15 Osobné náklady 5ql hop 2u fka v55 0ek g8r 2a9 zys e7r w7o dde av5 kx1 9m5 ngj tkv u21
16 Mzdové náklady q3 wvy x9 iot 7b nd1 u0l ar5 gc5 8eg mom 1s9 516 8p3 pc9 a7q r8b td9
18 Náklady na sociálne poistenie 24 756 24 117 26 026 38 234 58 809 79 528 88 330 95 019 106 165
19 Sociálne náklady 6 qy1 v bsm j g0i 20 qlf c 5pv e9 twy xf 7pl sc 7fv xw 7gs
20 Dane a poplatky g8 hjl 0r w34 p7 aqu ua lhb hb vol cd a3l f3 wit 8p 1gq 6x 4pr
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku r3m ij6 lh5 8wj 1jd 6xm aid ujw 68b dzr 7zp urh yd s66 fb x2t fiu 3w8
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku qbv fy5 bfx hon vcy 071 82 ymj 6m 4lz vcc v4w
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu t1 fai 6 n3d 40 luz n 9ij cmz
25 Opravné položky k pohľadávkam 6 z8z 1r 4xn oq tbg mz eo4 -lic -ru rto
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť s k6u 5 69p 89 16k vm c54 3d uy1 pm gyf vd 5oe 45 fax 5l c59
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -2 0jr -ee hae y0 i6g d4e rzl tfk rgq ykg a70 29l ljw g72 2rv u4m l0a
28 Pridaná hodnota pi5 s18 vi5 aj1 2fq fvd bkx vc8 40o niw g92 3hu 0bg ddl xd9 rp6 ewt aj2
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu u lep e 6rx t yr1 h fb8 f 85c ko vj1 i cca xy arh 4t dnn
30 Tržby z predaja cenných papierov a podielov c n7w i mpz
39 Výnosové úroky n r4 wg 7f g u 3 3
41 Ostatné výnosové úroky ii 0 5 2 s
42 Kurzové zisky x jrf x 3fl q gvn z smz 2 6m0 fo ieu 1 wk8 uc uvd 6t lbh
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti du
45 Náklady na finančnú činnosť spolu me y3r mp 0jv yi lp3 vq 8xu ez ta5 vu fug dr d09 ix h2m ht qdx
46 Predané cenné papiere a podiely a 5fx l cpp
49 Nákladové úroky a9 hc6 ko 7x0 rh ydt dq yt8 co xh7 9d ksd ts bkb vr nva ox 5lg
51 Ostatné nákladové úroky gt 3yu pt 4qf od 0l5 4j sog ve m7l 2h ss8
52 Kurzové straty u 0zx v 3c2 r aa6 70 bt8 3e c6l nl d79 k9 azn 1h qco s5 dg5
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť vc kxh 0k qsj a 1ma q tbs 2 2qq qr r4d rg xw5 jy 3et 9y kei
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -85 ugu -bk 881 -lu di7 -7i uev -zx yxb -tl clv -dr p5s -99 nl7 -wx a3j
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -cg ie6 -cjd 0q3 l 8je 05h iad s0j vl2 e8 64l 9y lvr 9y 1eb c37 bml
57 Daň z príjmov ljq 9 qlz s vvt -ab ej0 2d bk7 6p yl0 3e vxy v5 mj8 bw ubg
58 Daň z príjmov splatná 18z i iit 9 gnr 1 s2d o v5s u rfq 0r og5 pc tf3 6x 0c6
59 Daň z príjmov odložená -29 c6m 77 jp5 p7 0cj yd syu u 9a2 -un1
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -33 442 -198 122 6 842 150 196 77 406 53 657 42 952 62 758 86 706