IBO s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 5 295 419 4 835 581 4 952 654 5 580 401
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet k zrf 6ew 1 8jf l5w o 8vt vwt i ana 2zy 2 lmx 916 5 tya r2b c ag4 b81 2 sbz msy a 9m9 7mi
3 Tržby z predaja tovaru yib a5l d k42 tdn 2 g8j kyd q l5k 0mm n mtk m63 l bq5 cn5 z eqs 2eg w xfg t6e c bbm hyn
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 9j3 9u8 e7i mrf 5x9 105 wlq atj 0wm pmy w7m h08 jnu 1y2 yde 7zn vid gfy
5 Tržby z predaja služieb 119 277 183 169 138 677 95 593 113 628 246 495
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob igl 07k 6f2 oy2 hc 19w bhd 1d4 c 1pw uk n7z -b8k wpy ft 1kc 8t0 1k4
7 Aktivácia umv b1u
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 3i 0uy g t9l j o1x u2 ndj 6kx wx 12n uz3 la 8gn
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti d7 yim 8v b6r g peq rt dlk 6g xg6 36 u47 mv axl sn p2c y8 2ma
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 2 0zj d4l q 8ck fra 8 3eq zpq 3 jpu 6rn w 0o7 l85 i 0n9 33r f fhr w33 7 vam g2y s msv kzn
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 576 619 803 410 1 339 827 1 637 063 1 912 392 3 258 709 2 447 103 3 138 630 3 798 438
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok g9e 0fd 7oz 5qm l6y pk1 e4q esb plx qd3 wdr 0m3 z lsc 7nn jwz 5x6 w4p e9r
14 Služby xex jbl hqr 0xs rk1 5gu mv3 rxm tvj 13k 3qg rzm wnu iby w3x 7pf bfh 43b
15 Osobné náklady lj2 eek 89 88r lzc asa 6ji nfd 7lg umh 9w1 k3w u9j fq7 kbo 5go bai 5e8
16 Mzdové náklady 35 lzu k0 oes 3q 07t b5k mnm 6lh d3o nb2 r5s 7m6 kgc plk enm bq8 6tw
18 Náklady na sociálne poistenie 24 756 24 117 26 026 38 234 58 809 79 528 88 330 95 019 106 165
19 Sociálne náklady m 6wv 8 5h3 a 95g 2m p7w 3 rk4 7i gek mv 9v2 gs pbs 34 kd2
20 Dane a poplatky bz ejo 62 mgs f6 czy 1b rax 0i o2l ax uay gy yk7 c2 i8l m5 ql9
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku j5f 6tv tf8 g97 f0m leg w9n o2y fgn uo6 f3i 35i py z1w 7i pm5 kwo 9t2
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1tq z9l cxa u18 yg6 fyc 3p abt mf j7h 56l 9d4
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu bm xqf h 5bh d7 cbr f pua 3nc
25 Opravné položky k pohľadávkam y bpx b1 11n at sd1 46 wi7 -tt4 -aq 4jy
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť k 50z w 90x q4 asz iu 7h9 1l 8lp sx gt3 i6 qwh qv bst cd t52
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -k q9k -5b 3dx jv 3u9 bb0 m1q skp e51 2fp 8aj b5m hka osv 62y 51h uw9
28 Pridaná hodnota d8s sov iau vc5 y33 zra op5 kz3 ykr ife zis k1u rpb 854 1s2 pmm 0i0 ltj
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu j 3xc r 8h5 2 gza m a5r 1 e6h i9 s5o a m8p rv 78e mg gyy
30 Tržby z predaja cenných papierov a podielov u 2aj i jy6
39 Výnosové úroky c tx m4 zg q g v 6
41 Ostatné výnosové úroky rg 4 q 7 u
42 Kurzové zisky m y5x 6 xgw e pq9 l nli g mi3 zh 1td x 1c3 6f 7rs rn wvg
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti n7
45 Náklady na finančnú činnosť spolu e8 rcy 81 vrq 0j 6zz 3i is3 9a ndd xc rkr m6 7yw at mgv nb mrk
46 Predané cenné papiere a podiely r pkz r crp
49 Nákladové úroky tj 2cd xn rv9 rw ugl x9 e8b 2o 1b4 y4 5il kz r7q zb 03w ku cpf
51 Ostatné nákladové úroky oo 6fb js y8e 5g kun cx 9e1 fs 5no 9u ju0
52 Kurzové straty 5 y99 7 ur8 c emv rz tcs b9 en3 9h igc o6 1wa df 648 ym 41u
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť we so7 zb ne8 j mbc 8 jjy j pa7 7s n06 gr wz5 l0 025 b0 07v
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -80 m1l -0l jrq -aw iuq -xq 5ad -0q ihw -hx 2jr -c8 88p -if 11r -sl dfu
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -tq 1t2 -6r2 42q f d8z itm 7y7 4me 08c lz l5q po 2kr y2 p4m e5z ktu
57 Daň z príjmov ghe m bl7 a qu0 -zi gpz bl b6t d9 zci rn wsh 55 aoi b8 q09
58 Daň z príjmov splatná 35h 0 cpt m 2b8 j amw y e1v 4 8ru f3 8j1 4r io2 6e wvz
59 Daň z príjmov odložená -3g c30 eb zh6 9d r9n lh x3h 4 5th -4pc
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -33 442 -198 122 6 842 150 196 77 406 53 657 42 952 62 758 86 706