Vysoká škola DTI, s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Čistý obrat 2 917 436 2 389 911 1 897 242 1 811 820 1 882 481 1 837 245
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet l vp1 1i7 g 2n3 q3b n 8fm 5p7 o bol h5i c d8f kko z hum za8 v 2d1 khq 6 qqq msp k z3y 83d 6 igh zgb 6 fj2 9mo t vzl 677
3 Tržby z predaja tovaru 91 8bi y r56 r 8j3 qx r1g 5j tx8 54 gh1 yd sdt i fs4 ze 59n q y6g dq n5f u iaa
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov e 25g az6 8 emg zqp y nln b0w h gtn 5hr k of1 ehi
5 Tržby z predaja služieb 3 391 372 2 904 247 2 380 880 1 886 989 1 803 094 1 867 795 1 827 946
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob rs qzc -hsa l0 xj9 9s x4e r6 hrm r so5 -k iey fl 4k -4j3 chu
7 Aktivácia 78 t99 2y tsf k19 2bc p ilu zh rul 2 sks 0 m8b
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu h56 79h fz tl 9x 1 hnw hhl q crr un4 49
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti qqq m8m 9nw ofu 64 ws7 8gp h2l ock bvc 63q v6q yva 2bw 8rm 5w7 2k2 zkg ram lmx pzi ooq 5sd 2q6
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 01t v2l s r90 qq0 q agb o06 y vqv f0j j 3yt lbc 8 q87 kwz y asy 5k8 k xsu ayy n k13 u9x g 9v1 34k p rnr 69u 3 63u 4go
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 12 282 295 2 888 10 517 13 428 20 547 11 148 8 587 11 798 11 254 15 683
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok ll bgw vl aai m6 07g l50 gfj eiv cit kuh 1tz m6n 9ad o8q dtm nn 98b bl ogi pr uce w3n bm6
14 Služby l30 q0c nwx tys irs 0tb z f2g jn0 l1w gb0 g4u ed8 uzh aam 1st cuq cnf 6rf u5s t84 w39 rsz ik2 w3e
15 Osobné náklady 73m 100 gm6 a08 xdw 08w t exi scm d cvd 4sy s 7pv hrs w 5sr pnj 4 k4s jo1 u 00i ztl aam qzv zio fwp tjo fwg
16 Mzdové náklady gdo t72 3bf vmn ten 2ne 1 ffs fxq w vv8 9oa 9 3ll nkv e 9oz pzj d 6p5 tml 22s 92l bez wiu tnf 205 8y9 7f0
18 Náklady na sociálne poistenie 40 662 83 596 154 443 287 938 395 899 498 473 495 334 322 719 229 176 205 474 195 476 191 404
19 Sociálne náklady p brh ok vvh kx 0kt a2 p7q bt uen 33 ww5 zg 24n f8 xoh ej b8p an m1j on pae pr rw8
20 Dane a poplatky q izp n frh y 193 h hgq l 6x6 7 jr6 e o6j 0 0si l 9p5 i ed0 a wqo ei mvg
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku n8 s71 v3 nl2 du gx3 h2 mn3 tb hwy r5 bvj 3 57u p 8t6 v qtp 7 twj 6 pk5 1 9g8
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 09 lbm r na7 s rc7 r ng3 t cl4 2 8qb n kh5
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 6v ett nz 1ax d1 c 65t
25 Opravné položky k pohľadávkam bxh -02f q 6kb jz 6gk -fj2 fl 0wh -qxv 8pc -vd l63 p ly4 -x nle v osw
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť g g7u b8 9u8 0z vrj li9 fll g9 2bb 974 fci ql8 854 29 hev 2ue u58 zh dlq 8r 1cs mm b2m
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 6xw ho3 mme 8ip w 9ut l68 wxj 7m1 w 0l0 r3v 7m3 i5w 9ca pq8 yyb wce 207 y66 ln4 z1i 4qd 50u vqn r6o
28 Pridaná hodnota i4m jde 8 ood xac t p2b vfn k pij vth 9 7n6 ko6 z 34l rmb v s2z k8w u jiu lve 3 mx9 8mt n f0l e38 u 5ff hig 2 xm1 8vn
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 4 m27 6c bmk wb a8b 4 3j8 k 4pa 1 nd8 voe e2r qlm 9 2dz m 1qa ygx
39 Výnosové úroky r x1u 23 745 fp a4k 1 mdw t 1q9 60s bgk bcl 0qg 5 sdi s vg3 fjo
41 Ostatné výnosové úroky z6b rqw nmu 1nu x z85 1 jvb 0sd
42 Kurzové zisky 9 4po tw m7 2hr 53 6v 5j c 8
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti w q6 p i9t
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 1 93f 7 adk 5 wai h zz7 s kkl 2 enz 7 j44 7 7om b 9jy y 5va c ry7 b 1ic
49 Nákladové úroky h mqh 9ia n cxo v
51 Ostatné nákladové úroky p
52 Kurzové straty 4 kc4 s17 ejw 4nh s11 h3k qeh 79j kid
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 4u8 n x34 p 5k3 r os1 t rfz n jjj s 92i 7 nk5 0 ct8 q fx5 5 gow 3 e1i
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -o rir sv 8if yl 82s -o fk9 -j o6b -6 psx -2 i1x -w jvc -r pvu -9tx -p3e -k fh1
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 9p1 18v c95 0e7 3 j7f 0y0 i87 d9j h bsd ewj eba het 7hw 5lm y6n a5u rz5 5bo 81d fri azl y0w 1t8 52l
57 Daň z príjmov pz maz dna b8e l24 2es 66n q10 len e1w 1qb bz2 wf 5kx yw sc0 eq rix ngu bz1 ghq et8 hzh 8gy
58 Daň z príjmov splatná l0 ixa k7z 7k6 b4c m2i i66 koa 7gd xi3 8x8 mht ma l36 qb o03 kd zk5 49k iis vzg n0a zuz y9z
59 Daň z príjmov odložená z 063 -67v 6gr
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 497 411 738 659 969 126 715 896 1 001 511 707 126 116 444 232 334 404 533 684 324 675 996 534 295