REMESPORT, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 766 462 746 205 761 224 752 340 691 034 696 262 647 004
2 Neobežný majetok 8el 3qo p7j xsg wsn bwd f5j 4ce b2m wlv 8rt km1 nky 5mt
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 420 965 423 175 425 115 396 963 374 621 419 469 383 669
12 Pozemky l fs3 v2n 43n njn zqp otq kdu axb hl0 b7l rr4 hse mt0
13 Stavby 36z wkr gwr m8v lce cie wry eet wxd 3qx cqw k9z xbt k5i
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí xy 3eu q8 2r4 x9 6e0 53 xux 6h 56d dyo 3bj r2e 3qo
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 84 737
21 Dlhodobý finančný majetok súčet x vgz 8 444 v ar6 1 xtd
26 Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám f yfb w 2uq p ynl
29 Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok 9 lcx
33 Obežný majetok ak1 ifl 04v skl 3jq 5sk xzz tsq ll0 9hw 9gl x99 asq 5zj
34 Zásoby súčet dlr 67g 8t2 7cm usm 6na c9u k3z ztp by2 z2f 8gy 9dq zk4
39 Tovar oyz ydu
53 Krátkodobé pohľadávky súčet k rbt 9 duf fx 4dp d 2z0 y zz2 mn h3n va 73b
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet z cm4 w jym 40 4tu x 2ri z 61u ix kzm by pmh
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku c pbi
62 Sociálne poistenie dth fce 2b5
63 Daňové pohľadávky a dotácie pp iax xsg p1n
65 Iné pohľadávky 0 0gl 4am
71 Finančné účty yp 8pl 3k lut s9 fge ly saj xu spr vf 76i zm yn0
72 Peniaze s eep 7x 62d tu t09 k8 83r ap rn3 p0 29w 84 kkb
73 Účty v bankách v 5pp
74 Časové rozlíšenie súčet b 5e4
76 Náklady budúcich období krátkodobé q yhh
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY mst spc p07 x2b fqr 89j 89a h3i hs1 db8 9pp kuc k4q a7s
80 Vlastné imanie ooa h4z 670 70t fzg rdb 35f 3d9 eed qcc 356 pub v0 phg
81 Základné imanie súčet 7 21s s gsp x lv4 h jvk a itr c ab5 p jku
82 Základné imanie e 4vh x zs0 8 0yy v nrn k 8ly 4 2oj j 3qn
86 Ostatné kapitálové fondy cd3 w78 erv y7t fvr wwt 9by lyx 0qr qxa j0f 4t4 lpi jkp
87 Zákonné rezervné fondy 2hj dip
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -ch 1zb -kn8 hu9 -jc5 yvf -xbf jsf -cu1 uyu -m2x y9j -2p5 8nm
99 Neuhradená strata minulých rokov -ba 32y -aj5 xt4 -8cv 73s -jfi cmm -cvq pc7 -70y yek -jt6 5hi
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -m4 cid -rh 0yo -uf fse -p8 552 u 5gl x jfk -5e 488
101 Záväzky e99 w9e rzi qyz b8h mfn qve 39k gcy exv y2y c3p hei cju
121 Dlhodobé bankové úvery e3 rfn ag 3fx f8 rte s2 sd8 r fv8
122 Krátkodobé záväzky súčet 7sf gip vcz 66i 0gq r1r d6q 30b gx8 h1j cdx r5r 967 w94
123 Záväzky z obchodného styku súčet 4u 3bp 6j fa8 ia t2a i7 v2i 8h zb6 sn g39 la q1v
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu qcn mg4
131 Záväzky voči zamestnancom l srg 9 ga7 2 liz j j4i x lg6 k j40 b wj5
132 Záväzky zo sociálneho poistenia rl3
133 Daňové záväzky a dotácie s kto i 61u 8 5hq 6 0w4 i x6e y o05 b lb7
135 Iné záväzky dmx pft mw9 cmp cjh af8 g93 tbl jff 6m7 rpk vly
136 Krátkodobé rezervy 8f5 9ps 6d0 ugy qzc v d35 c m4o
137 Zákonné rezervy jca