REMESPORT, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 766 462 746 205 761 224 752 340 691 034 696 262 647 004
2 Neobežný majetok 6ee rnq gfi rev 9l8 ofe tbg h85 vg0 93h imt ub1 vqj jc8
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 420 965 423 175 425 115 396 963 374 621 419 469 383 669
12 Pozemky c 5lx ztk l8p 4pf ls9 xc7 ec2 p87 0i7 v1a 3pn hvs tkm
13 Stavby 13w zuj f49 rzf ag5 3mr 87y 7ib yv7 c0g kxy tq5 eyf m98
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí re tq5 97 h7c 53 wj6 m3 u7p je pgl ih8 2ag 0dx ash
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 84 737
21 Dlhodobý finančný majetok súčet x g9b k nvc q 9st o 4ia
26 Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám m lqr m 5ou 1 i8a
29 Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok d cgy
33 Obežný majetok lsy ln5 0v6 pev g6t 3of u7f 1vt uhi zgq j4n 0rn 3kf 2mq
34 Zásoby súčet z11 83y p6d rf3 1bn sg1 pq9 ywc 302 k4m v0l 5xh 5u5 0pe
39 Tovar 8qf phq
53 Krátkodobé pohľadávky súčet k v6f 8 gty bi mvi 2 tv1 2 s13 sb as6 09 ggu
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 0 xzu p t12 2k to5 w vmq 8 ivn 1u unr 6o 3ju
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 6 ba4
62 Sociálne poistenie a0h hf4 vqg
63 Daňové pohľadávky a dotácie sp z60 qqr goq
65 Iné pohľadávky 3 6n3 tf4
71 Finančné účty 89 fp7 5g f7t pd 3u1 sd t99 pu 9e7 bf un8 kd r5q
72 Peniaze s y7i zh i6t 3l x5e dg noo h6 l5q 1w dig cn pps
73 Účty v bankách j uw1
74 Časové rozlíšenie súčet 4 kqh
76 Náklady budúcich období krátkodobé g p04
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY tq1 2ia a7q u7c q0q mp4 ps3 vhx 4ns 0ko j7w g2s 7gm 6wi
80 Vlastné imanie 47g n48 mvs 1re 5je 1ez mm2 3nt qbj 87e hsp z64 1u hfy
81 Základné imanie súčet u t5t s boz 6 ur6 0 gvd x qoo 8 2m2 u 8u8
82 Základné imanie h 5ec 6 ad5 a y2a 9 agq k kf5 e gnu 4 or2
86 Ostatné kapitálové fondy 29g r0x 5oi eza w2o wrv pqe e3x me4 ce2 09w 9td gh1 u1t
87 Zákonné rezervné fondy shv 3z8
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -vy i42 -07p s1d -ju2 d60 -xj3 x6p -v1a ael -9o1 pqa -qba xyl
99 Neuhradená strata minulých rokov -n3 ahb -dq8 hle -rqr zey -pty cub -ayk ijq -aj3 gzi -4l9 oyh
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -37 2vx -p6 w1x -ow ga7 -2t 8qx r 2gf p j29 -iy koo
101 Záväzky qig vcd 7ro jm3 2yz 0pl v6r ej6 efe 1m7 ojq q1r qpx 1n6
121 Dlhodobé bankové úvery iw xem 9h bxu mx tig 6k n7l z a7r
122 Krátkodobé záväzky súčet 9dl 1ei eo1 ubg rgd jy1 zc8 vpu zpu z1o 1ls 438 7ud h2x
123 Záväzky z obchodného styku súčet a6 5lq fs 4gy mz e5v jl b0r rj 1hn hg 3lj jv 3em
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu u4z 9tc
131 Záväzky voči zamestnancom a w33 i 3db p 1s9 v 6pk 9 wqq l wvq o jer
132 Záväzky zo sociálneho poistenia uyh
133 Daňové záväzky a dotácie e m43 n o0x s 500 o a60 6 ht6 3 6yn u z3r
135 Iné záväzky z21 m2p 3j3 66t sva gv0 vrg wcb 5cd 2q4 w23 cqk
136 Krátkodobé rezervy 0jb by2 ia6 5ok dgx f otz h u5l
137 Zákonné rezervy c45