REMESPORT, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet zwl 7xq 7o0 9mq ckt 6xd 55u rr7 7bo j1c x0h 620 8h9 oiy
3 Tržby z predaja tovaru ioh wk3 0b0 3at yav 9jd v45 n5y hiw wa4 khi vo7 7jj sng
5 Tržby z predaja služieb 16 516 14 921 11 921 15 162 12 435 13 583 6 287
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti e 99g v6v a jok c x5q 0 yzf c ohk x uep
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu itf ekz h0h z9m ya5 vrp 56d voe g2k b6h ghf 209 9mj 8pp
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 261 816 194 088 227 006 323 812 337 386 252 423 278 888
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok t2 7f5 7v qvo pz zb0 wg 0ky d3 6tu 09 1cd 4r bh4
14 Služby dc 7az yz 33c sr bj3 60 wm8 k2 heh os xan t2 9lf
15 Osobné náklady 3e hbo 47 ov7 bt g2g w3 b7x xv 73r 71 70g c9 ofz
16 Mzdové náklady 6g ivh
18 Náklady na sociálne poistenie 5 128
19 Sociálne náklady 1 01w
20 Dane a poplatky e dph 0 zlg u f6i k t5y c pke p umo 8 6n8
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku c2 5xv k1 rtp ya a1a u k7n lq p6d
25 Opravné položky k pohľadávkam c gjz -g yp3 ixs
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť wh xll f lcn 8 w2m o 5p5 ub f7m h dco q 3s0
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -gc dgm -df iye -9 9bl -g4 wuj 4 8oh 9 i2g -rg fom
28 Pridaná hodnota -um qph wn vqf yb x4z jb fvr at g67 hg ca0 tp sqa
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 9cg prg 4o c0 h0n 3q kd
39 Výnosové úroky u wb 0p k
42 Kurzové zisky a0e ang 9v x8 cok vf 4b
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti d 4
45 Náklady na finančnú činnosť spolu c sz7 w n2b d 0et h 1p7 w qk2 1ye dst
49 Nákladové úroky r cp0 4 3ic a qgn k qv4 jbl du1
52 Kurzové straty vyi is z5p 6xu 82j cpn kn6
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť ai0 fe6 n9f 5ld bqf 6gv 8mz
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -k zch -a vc9 -d qag -o j2s -w nsz -61d -sk5
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -i5 0sk -b0 afw -ae itg -9q vnd d 4c8 e a57 -y7 7y4
57 Daň z príjmov ruy l3n 45i gqx
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -86 720 -25 206 -12 162 -29 095 3 053 3 117 -32 868