REMESPORT, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet qe2 fv9 2rd ijj q4k fqj bt4 lgn yhv x32 f0m 2at k1x 14t
3 Tržby z predaja tovaru hb4 w14 138 l3u aws erc 3ov gqr mrf me5 sgk h6s 8sh g78
5 Tržby z predaja služieb 16 516 14 921 11 921 15 162 12 435 13 583 6 287
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 8 his hhf 7 zhg 4 fks r vn6 o 8xh 8 esi
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu gag 8d8 6j0 x24 p6y 4jx 5no lvh te6 bep cmr u2d wpw h2o
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 261 816 194 088 227 006 323 812 337 386 252 423 278 888
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok fq j4b 0q xza 0x tt9 cf 4l1 hb hn0 2g jq9 xu oib
14 Služby um hi6 9m c1a 3p 1o2 j1 rgu 13 trw uu vj4 6u 3uw
15 Osobné náklady 9h nkk mp nw2 wl mau e7 ugj xz cyq g8 qxl q5 6oq
16 Mzdové náklady pa j50
18 Náklady na sociálne poistenie 5 128
19 Sociálne náklady 4 jtk
20 Dane a poplatky f emy m l26 0 xjj 5 7x9 s rwu i 4sg b dmt
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku sx 4li 5m 0ix ms cox 7 sy3 tp 8wk
25 Opravné položky k pohľadávkam t s3a -2 23m ml6
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 0a rgd x qzv u 49z l omj jc nzq 9 fgk 3 655
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -ty pw9 -jk w7b -7 nh0 -d5 czq l mj2 v tuq -g2 ei0
28 Pridaná hodnota -m6 zp3 ei kuh 0z lji 17 u3t 65 6yj uz 02h s6 n5y
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu qjp ma0 vn w1 lsg kq 7s
39 Výnosové úroky 6 u3 7b z
42 Kurzové zisky ybp 46p bt 6z a9y xa mx
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 1 f
45 Náklady na finančnú činnosť spolu o o9u l 1x0 z 9do s zaf y dx6 vwk ukp
49 Nákladové úroky n cgr v ftm w dpa 4 vyj ka4 shb
52 Kurzové straty a6o gl e1h 4a8 9oa 1ws uk1
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť anu ndp 3a2 1mp g1u f3h 77a
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -c xba -m xsw -x dmx -q rp7 -2 uem -c0e -nc3
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -ly teu -uy 0r8 -85 0f1 -7v kge b bfy s dfl -gw go2
57 Daň z príjmov qbj o92 i8w uif
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -86 720 -25 206 -12 162 -29 095 3 053 3 117 -32 868