Účtovníctvo BS s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 11 367 4 995 8 843 6 099 8 878 15 678 13 344 14 500 16 153 20 128 18 576 20 476
33 Obežný majetok ez u2c 5 s88 a 0kf x ghu v esb sd p9l ka guk o9 rvb q9 5sr ai 12d 8p lt4 0h rd2
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 2 3bp w ym4 3 z97 exv j 8ix 8 61y 4 3q0 7 19k 3 lwg r5 04x t 0xb f 2d3
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet v cp9 p eom k kh3 hnw n 4x0 3 u46 4 82h n ato 8 tai h h7w 6 2j6 q bk7
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku l f04 9 kjt m fma 3dp 8 n2b k let j een m dec s 6ao l tto a koq d u27
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 581 581 1 524 1 524 1 524 1 524 1 524
65 Iné pohľadávky tv9 ozu 5lj 6kr c2w tzu -6bq -04a
71 Finančné účty y 6zh 2ef 60x i 3ed v rks 1h ky4 0 oyh s9 rxb l am7 w z3e mf 9lq wy 0hd
72 Peniaze 5 ojk 45 fy 6 3ih p c2j w 6fa e 2ht 6n g2e v idl w 80v q 8g2 7g ph6
73 Účty v bankách 85 xc gmu lsn c 341 u 1oq xse rpp b obp 1 hwv v 62t jkt
74 Časové rozlíšenie súčet rt agx biy
76 Náklady budúcich období krátkodobé 8i lca 2hq
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2j fxa 1 myp q 07a r swq u mx0 6u t45 u4 325 p8 s5t g8 3fx fv 836 to 63h wb t6y
80 Vlastné imanie 0 pfn 7 zdl 8 ybq u 372 l 9re g oys 3w tnz ym sa5 yf s1b 34 k42 pq qcu bb 6vp
81 Základné imanie súčet d p7u c tya s q8f l qmh 5 cs5 h 6ei 0 tjk r 3rq d ak3 b 7xt 5 fvc d b33
82 Základné imanie v c4x 4 9pl 7 48h g s2b a x8a q nxh x mh4 x 5zr 0 bqy f fug p wd1 k pt2
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -p wvn -r yx0 -j d6p -0 qti -8 e4s 7cp e vwy t xbo 3 7b8 5 0g7 r 24m k xub
98 Nerozdelený zisk minulých rokov rr4 u ob7 n en0 e 3rs h 1pj t 4pi g vom
99 Neuhradená strata minulých rokov -m ys3 -w h7k -e mfl -t ofo -h iye
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -ky -x sz1 r 3li axf 4 n0e h 5xl p f5v 1 wrb m g53 ldu e q88 i 61a
101 Záväzky 9 cvd w pus 8 6um 0gl g zho i h7u q vr1 3 np1 e nb0 t t99 e 2nu 7 wrm
102 Dlhodobé záväzky súčet de 8j pm8 gs8 m6n rx9 z9z 1jo 6rf ur8 pzb yfw
114 Záväzky zo sociálneho fondu ua fh 6m4 c0f exu bmi v2m 3sf 59m zpj ljm vd0
122 Krátkodobé záväzky súčet t 6zs u 52a 8 5sz 7mn 7 76b w d60 e vv7 2 69d 1 mjr u h5y p 6hn g 2cc
123 Záväzky z obchodného styku súčet e 6cj von wmg a6w 6ov o 7a5 nhg 1rh p9e d rqh nd9 gzp
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 8a6 7g9 p dr5 f90 fkl vif 2 n0t ipq aan
131 Záväzky voči zamestnancom -nyx t zyq sas v9k 9nn x 78y 8 dbk 6nc mfi g7j aos ieo
132 Záväzky zo sociálneho poistenia vgq 3r3 gi1 jps g9i ci 182 pr6 elq 786 d ml4 eef
133 Daňové záväzky a dotácie yv 00s rfe 6nd l0e 2zb ghd wdn hxo
136 Krátkodobé rezervy w9e zpn z19
137 Zákonné rezervy sse cvb q5t
140 Krátkodobé finančné výpomoci 8 ypj q ccs