AG STAVBET s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
18092/N
Dátum vzniku
10.05.2006
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne.
Základné imanie
99 582,00 €
Predmety činnosti
 • Výroba výrobkov z papiera (od 15.3.2018)
 • montáž, oprava a údržba vyhradených elektrických zariadení (od 6.12.2006)
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 10.5.2006)
 • podlahárstvo (od 10.5.2006)
 • zámočníctvo (od 10.5.2006)
 • opravy motorových vozidiel (od 10.5.2006)
 • výroba elektrických rozvodných a spínacích zariadení (od 10.5.2006)
 • maliarske, natieračské a sklenárske práce (od 10.5.2006)
 • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 10.5.2006)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v rozsahu voľnej živnosti (od 10.5.2006)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja ďaľším prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľnej živnosti (od 10.5.2006)
 • prenájom výrobných a prevádzkových budov a stavieb (od 10.5.2006)
 • prenájom dopravných, mechanizačných prostriedkov a stavebných strojov (od 10.5.2006)
 • výroba stavebných tovarov z betónu (od 10.5.2006)
 • vedenie účtovníctva (od 10.5.2006)
 • vypracovanie dokumentácie a projektov jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb (od 10.5.2006)
 • výkon činnosti stavbyvedúceho (od 10.5.2006)
 • výkon činnosti stavebného dozoru (od 10.5.2006)
 • vnútroštátna cestná nákladná doprava (od 10.5.2006)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • Roman Chlapovič
  Pod kaštieľom 376/51
  95501 Tovarníky
  Slovensko
  Vznik funkcie: 10.05.2006
 • Ing. Robert Stískal
  Lipovník 83
  95601 Bojná
  Slovensko
  Vznik funkcie: 10.05.2006
Uložené listiny
 • Vyhlásenie správcu vkladu
 • Podpisové vzory konateľov - Ing.Róbert Stískla, Romaj Chlapovič a Ing.Štefan Uhlár
 • Koncesná listina
 • ŽL
 • SZ
 • Účtovná závierka za r. 2006
 • Účtovná závierka za r.2007,správa audítora
 • Výročná správa za r.2007, informácia o audite výr. správy
 • Účtovná závierka za r.2008
 • Uznesenie VZ
 • SZ - úplné znenie
 • Správa audítora o audite účt.záv.r.2008
 • Účtovná závierka za r. 2009
 • Účtovná závierka za r.2009,správa audítora, výročná správa
 • Účtovná závierka za r.2010
 • Účtovná závierka za r. 2010, správa audítora
 • Účtovná závierka za r. 2011
 • Podpisový vzor konateľa - Bc. Janka Mallová
 • Zápisnica z MVZ
 • Zápisnica z VZ
 • Účtovná závierka za r. 2012
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum aktualizácie
22.01.2023