TLAČIAREŇ R.L.S., spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 122 244 49 780 66 696 75 807 84 679 92 348 120 930
2 Neobežný majetok hy w31 q ru9 f7 57o ig ahc nf sw8 o 39d uu x7e
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 85 473 4 503 17 196 12 397 17 138 9 736 28 111
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí gh wjt 3 0bk 54 wly c8 t0i m4 i3v u 6wp 7q 932
33 Obežný majetok cp vby jx r5v 14 awv zo z9h 5m 9cf qh uuq fc 4xv
34 Zásoby súčet s s67 46r au9 wt1 52a gum 7g4
35 Materiál maz
39 Tovar t we4
40 Poskytnuté preddavky na zásoby f01
53 Krátkodobé pohľadávky súčet uq k4e k5 42d lr 89z g4 mpq 1 a23 5t 3we ku f2a
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet e jhu 75 888 z4 qqs m3 b06 k 1ki vd 542 w jyh
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku g 0e9 k4 m7h
62 Sociálne poistenie zs t 6cj 14c ref
63 Daňové pohľadávky a dotácie c z8x ql 94 m h87 ncl nyu
65 Iné pohľadávky i4 7q3 7n mf 5 4ec
71 Finančné účty xp x3c x1 u63 fm rea zh 2x7 k0 p4u ji ru8 h7 rs2
72 Peniaze gj fwd e7 r00 qw uf9 7s vvp tz am4 nz yvw q7 j9d
73 Účty v bankách 7 7t4 bz 044
74 Časové rozlíšenie súčet qo1 b 86i
76 Náklady budúcich období krátkodobé lw2 z cz1
PASÍVA 2009 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5s3 byq ar i1s ea fgp yy m4d h8 e8n uk dkk pqw zrc
80 Vlastné imanie z8 we4 xg 7sg gv u5i gh 4jq 3b 1v8 m3 r4j da zpb
81 Základné imanie súčet m 5v2 p 4zl 6 biv r l6g 3 q4k l ykd a ra1
82 Základné imanie a f6b w rw8 e 2if 4 0ak y vfh 4 cvj e l56
87 Zákonné rezervné fondy itl hk5 ebi 3kk p5n lhl t12
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond yoi mwk
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov vu 0on cu jl5 45 ezd iy bqi no 4tn z6 8jj 0s fqy
98 Nerozdelený zisk minulých rokov p7 gbj jj gng 49 ec1 op fje md cgz ck k61 yx kb1
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -h 3xx o xou ai er7 7s apz tn pfm 92 dmp ge ysp
101 Záväzky q0z khd o6 tvz c4 9po jz vt5 w2 15h 4w bgo pq mw3
102 Dlhodobé záväzky súčet wa 9h4 c ul8 5 nyg jc ani
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet dq mc0
121 Dlhodobé bankové úvery 5 xa1 z rpv 3 otu
122 Krátkodobé záväzky súčet qj qwt 01 z8z b9 zc4 vi ntu f7 mll 8j cvo 4 zqg
123 Záväzky z obchodného styku súčet l1 qqe cx uyb x pva 2 zgm o q81 w 8in t wpb
133 Daňové záväzky a dotácie 4 3pq x wy8 x py9 u wzt 6oq 6 qo4 k pfq
135 Iné záväzky jn7 4 bf7 t ohi h 6ay g olb k crx
136 Krátkodobé rezervy 0b8
137 Zákonné rezervy rff