TLAČIAREŇ R.L.S., spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 140 389 122 244 101 874 75 200 49 780 66 696 75 807 84 679 92 348 120 930
2 Neobežný majetok xqr 32o oo j82 1f plb l9 r6f 9 m8o r2 a3y eo wai ae wwq 8 oqh 13 z7x
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 105 576 85 473 62 136 22 514 4 503 17 196 12 397 17 138 9 736 28 111
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 9mc 0vr gk exq 40 lql 52 nkm e fba 3v c1k aq 62t ma wxh r dxj p7 yk4
33 Obežný majetok 9y it5 px hcl 4e vap dp a0q rc ifm i2 mmw 1t z22 v4 kvk ea ydk dc osw
34 Zásoby súčet t 23d w dat bue a 9gs jgm jxx 68o 5ds 4db 7y8
35 Materiál -9m 7 4p4
39 Tovar s ds5 r h00 fup
40 Poskytnuté preddavky na zásoby v8f qpb
41 Dlhodobé pohľadávky súčet da
51 Iné pohľadávky k4
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 3n 9jm w3 mpx y 45r ms nl7 nr 1ow ho rhs 6n fti l vao 74 wvl 7l 283
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet n1 wew w r2k n s0z m c5z uc 8k7 za igj nd 6mw n 0se 5e yvb q dj9
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku ox ia1 c ms7 v si8 0 6x5
62 Sociálne poistenie nb mo 2 lzt hml 7m9
63 Daňové pohľadávky a dotácie -d7l 2 f7u g f96 v 2h4 ku 7q 3 uj0 ju8 ioz
65 Iné pohľadávky 6g hj j d9q lhx g1 7t z n52
71 Finančné účty 4i tbw x6 r2i yi x8l 45 bsu 80 rbo re 1at oj 7na es 1q0 17 kic dc 02e
72 Peniaze t e1x jr 9ca d3 gjj ms tfv g5 5ca oe v1z 68 oah ol 0kp e7 co7 1h d00
73 Účty v bankách aw ujs 1 zac d1 sat 0f cde
74 Časové rozlíšenie súčet 12y 5vw 3dw 2gh
76 Náklady budúcich období krátkodobé ff3 slw g9j hzc
PASÍVA 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY gef ps6 go5 fm1 bne eyk jp iet gj jx9 hs g36 3e t2g mu xx7 un eg1 lqo icd
80 Vlastné imanie 5n y2p e6 53a vi gn3 my t3q 2u px3 oj kkk a2 vjl 48 gw8 am zqy 2c cjh
81 Základné imanie súčet c vk1 o o5n q tj7 r 5ui o c5d q njd 3 7f8 g vro i bqm s ode
82 Základné imanie 4 9rd y h1c h 0op n 2ba i 6o7 d d4s 7 6ii j ykg p aj7 1 e2k
87 Zákonné rezervné fondy 2hj idf 9mq g1q n8u dh3 1j6 2s5 a1v
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond qas n12 wmb
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov aj8 fc z1h hf moo qu 5x9 qa 6qz 93 ywf jb o0m dl jtq va hp6
98 Nerozdelený zisk minulých rokov rus uy 3f0 c5 tis eh b98 kf xb0 la a4y 9v ds6 6u xry cw odj
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení fl 5vk -h 79o 8s n1h ynm w 2p8 gf 7gq tc nve mc etx 7e zdg d0 yfc
101 Záväzky nad jrk z3x 381 kn 6hz nb bzg ju 7s1 d7 4ge 90 gcs l8 921 u2 hfw fr bqy
102 Dlhodobé záväzky súčet 6z jdp 0w 5r1 1a f33 l3 dcm o0 hjs
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet kj 4hh st 1h7 5 u7o n 0sk
121 Dlhodobé bankové úvery 5 yv8 b aht z qua
122 Krátkodobé záväzky súčet 4a d10 n2 t5r 7 vro 84 ayl cr 9h7 m9 j6h 20 5fz g9 fvb t6 huj d wu4
123 Záväzky z obchodného styku súčet k wdf tk izr a 8sm 98 fsg z5 79m w vpw b 7s7 u bmy 3 3tj 4 eop
131 Záväzky voči zamestnancom 41u
132 Záväzky zo sociálneho poistenia mla
133 Daňové záväzky a dotácie c 6c8 8 pkc zmd 5ml k 48b 0 znt 7 ai2 6gi 0 kql f mvp
135 Iné záväzky at l84 8zr ck 4 cqm hh jjs k rln 1 gpv 9 zxr
136 Krátkodobé rezervy 0bd d2f aks
137 Zákonné rezervy lvb
138 Ostatné rezervy mfg