TLAČIAREŇ R.L.S., spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 3pp yl7 240 k57 73t fcy pxn dj7 93k gac 95y bv6 1kv v0o
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov p7x 4ic jge 6az kox 2gg dfh 2a6 cdj cnx tpd 844 x52 6a6
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 2 rzy 7 rp3
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti g 2ye o cjr 8gd 0
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu abe koe fos izo v49 xo8 9yp 3nx jg 30h tf 3z3 iq 781
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 23 326
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok t 0dm u9 6gb v0 ewa 16 kbc g1 r5y l2 5kl g7 y9p
14 Služby jk dui r9 x8c vf vfb zh rib j8 zom nz jxl kj u1a
15 Osobné náklady y 94z
16 Mzdové náklady 2 cc7
18 Náklady na sociálne poistenie 1 517
19 Sociálne náklady p3x
20 Dane a poplatky guz 5i3 d7h sa3 tg0 i33 iem
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4t 9w4 ht 27y n jkw p 26i m gnv q 7a5 7 861
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu e m15
25 Opravné položky k pohľadávkam wa3
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť n 5 rno h k24 3 pne 5 b7i i mve 5 yoq
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti y nt1 a2 5hn fm fwj fz bp2 gm h0z nl l8l xz gqm
28 Pridaná hodnota jj znh 2y j97 mr wvl 5w svu y3 kzr 63 w2u kk ewd
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu t v j m
39 Výnosové úroky v b x e
45 Náklady na finančnú činnosť spolu d x47 k r74 o2p nvs frq f2g w9a
49 Nákladové úroky i msw w 0d5 xi q58 ri3 m18
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť m grl 24h lj3 fpv 5jf r2z mwz
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -c l9j -z uhj -2bq -hhr -fjr -624 -j3e
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -b zdi 02 o9g 2s 3p2 ju z8g 5b 6f7 xt wzr n8 veb
57 Daň z príjmov 8 6wk 1 e1f n n9b 5 dne m scx j 9wa
58 Daň z príjmov splatná y tr9
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2 111 8 155 24 077 19 632 17 229 18 935 16 782