TLAČIAREŇ R.L.S., spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet w27 09z 24r 803 mmp ssl tlv u5b nxb 4sz 45s 55v nk7 71z tz2 bs6 gxt a20 fz3 s9h
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov usi dlv xdw i2q 4f0 cyx j2v 785 mo0 h3p v8f 8pj tk7 40c e11 4ot e07 dlg r70 fn2
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 5 8ck m 0qb b fai
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 6 yhl z s 4tu fuv 0
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu tet zs7 grs d65 v5k gf2 iub p8s wca hh9 j9k huw 3de fcu zc eny s6 0gy dg c70
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 11 839 23 326 28 061
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok uo 1by 8 dlg y 2u9 2c 4k3 f5 h4i 76 pha dx num q1 5u5 qd szp oc koj
14 Služby 9z c86 hj mdk ob 7c4 hh eg0 9a bx5 01 puz a4 vf1 sy m0z 9j nsz me jg6
15 Osobné náklady ec e10 6 503
16 Mzdové náklady o 482 p 48l
18 Náklady na sociálne poistenie 3 477 1 517
19 Sociálne náklady 3lw kmd
20 Dane a poplatky r73 wse 5mr 2tu n6i ky5 9cc 0z9 f8o 3vs
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku t9 r44 e8 hts wb g6q uk p2f 4q 4bj c kea k rc3 j tyg e 2jg h 6zy
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu u ejv
25 Opravné položky k pohľadávkam hit
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť mz 6 lz4 h t0y 5 654 8 0ia p ofv s q1p z 3xe
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 7k 9ef f s3t aw jp6 t 48g i0 lj5 4r jnq 6j c86 cp g6a qy pe5 px luw
28 Pridaná hodnota wf lbh nu l5c i7 gil yp ixx vd 9ms u7 109 e3 wul ub ghi hf 631 ti ib9
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu c8 2 5 j 8 c
39 Výnosové úroky cr q j w n z
42 Kurzové zisky eu
45 Náklady na finančnú činnosť spolu u 7u7 3 0o2 u vxo j bai 4 69h jl1 uoz 2og o0l iy1
49 Nákladové úroky g 87i l 52f i vel 0 4cv 9 goz 2e prn 1gj 6e2
52 Kurzové straty qbx
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 0 j8h s i33 7 8lu b et7 0gv k6n 45q swd 8vb q0y
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -w qd4 -k 3fz -o umm -2 y7a -j ijw -txv -0di -j6d -5dg -snh
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 4n zc0 -7 2g7 k0 x8k n y3v 9c 61t ta iz5 m5 e16 75 d5a nw tcp gw 100
57 Daň z príjmov e zj3 g 152 3so j 1fl c agh h 2ea x wx8 7 e7f m 1s7
58 Daň z príjmov splatná a yoj h 5dh d6x
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 11 158 -2 111 15 824 912 8 155 24 077 19 632 17 229 18 935 16 782