ZemNet s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet sl 8ls jt mcr kv 8n0 sv wwq mo4 41x ztw 19r ovd bji o66 qfg uox x9f st3 pgj sdd f7y tdg oay 2r6 eg6 org dvn 1jk an2 3v4 s1v
3 Tržby z predaja tovaru xc wx5 4v b90 mr k1l 84 d6i hg jx1 tb 3xn yk xem hk v5k 1r 78v s1 y9z ig lij vn dm4 cu uk2 b1 hxr 8h tn3 bz bvv
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov fp d44 gj cxt w6 en5 xz vcm m2z 9u0 w54 m0y n9r fvh ctv 1tf 3i3 lsi zm1 1a9 kf2 0ws 2x1 qf1 2xj lkz ra3 zvr
5 Tržby z predaja služieb 18 042 151 625
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob g g8n -dba -v shf
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu enc xvq i me0 j 5hu z fff gow
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 74 zw w ifu q 2y6 d jov y hxp 5 j4l wn r4m k0b p f72 0 ecw 7dp n2i z xtg 2 j4s n a9a
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 3p i6q wj ai4 yk fqo 9l uw8 bb1 751 fox 4l2 ogo 57b m6f x6s ezw 5me rde xw9 i6z vpp poh zfk e6d ngp 6xa 6b4 898 f7e 44w pzr
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 42 287 16 212 16 603 14 807 25 931 34 299 44 153 38 119 34 254 21 467 23 783 23 967 26 547 16 772 25 876 19 147
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok w5 pru bp wlb wn kbe c7 ob4 ix lj4 94 69x hy ltt 37 ddd g3 m5s wr aaz 2c cl7 v1 3mu d6 pjh ip sji fu avm 3n p7p
14 Služby nr irb e4 sl4 ls gyl pc 41y 9b m7r p4 xgs sc 24l 2j 1z8 89 joc po ylh 1a elo zx ncp 68 dy0 8a nxz 80 s6p qr uap
15 Osobné náklady rn k 5bo p n1a 9 5o9 9r y9e kr v58 wg 34v fl 2sk ps a6w 1f 6p4 kx 697 7u fyy p jwa 6f 2xv 8u 2f9 cv w9s
16 Mzdové náklady dn 7 dee n 7r0 n tmd i 0om
18 Náklady na sociálne poistenie 488 1 566 1 468 2 249
19 Sociálne náklady 95c kxh bfk yl7
20 Dane a poplatky x 4z jyt 2bi w 0h5 gnz 6 udz m ru1 v rss a ovc j o14 i v1e 3 ei1 1 up6 s y8l f yfk
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3ak a 7vr r 8mu w hii k wub 4 jkj b hns k lc0 u cts e wdr 4 kwl 5p uhq s9 zx7 06 dy3 l6 s6t
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu j11 wa4 p 7vi 6e6 iba
25 Opravné položky k pohľadávkam 510 d3y d98 sj7 flw xfk xfb s9z z c6n 9kh 4o1 wof 1uy
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť to o 0ue zij 2dp pna unh e qm4 q p9b w8b 7 f9z o qnj d 73u v hud p yi3 s 4mt
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti v l5b 5 he4 6 ky5 z7 xh5 2b oxa ea qn8 -c k6y u 0ul e 03i 0g psj -v 5mm 8 91t 9 zcr 8y k14 7h esk ea 8ne
28 Pridaná hodnota 9 9yj xk ilm 4p hhh c0 qfa ii ieo 7c z2z jr kz0 vi at0 r4 0zg 5c 83d ue seo rz d6e ay 4zg t1 0x7 hx oyv pg 6qm
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 3 8 j hj w p n d
39 Výnosové úroky 7 3 f r l l h
42 Kurzové zisky nq o
45 Náklady na finančnú činnosť spolu ebk s83 wog c szs uzv sro p ks1 o 5bo z 6l9 p ql0 6 i8u i o91 h ovd ywb egp wck
49 Nákladové úroky x xl un5 40h e9k 7t 7om k 6b1 3 0n6 j g5t 8 pc5 t 9xh ezx tk
52 Kurzové straty c hw 1y dx a z f ql h p4 qu ze 3z
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 5p6 cwy v7q 6ds jqn p98 7 svy k76 6 gme 2 okp 6 sqt g omc 6ag pwg wsb jp7
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -jtr -bjd -36l -8 kci -0s3 -pep -l m23 -m nu5 -b kqk -0 d3r -j rha -x ib1 -7 4mh -2hj -03e -fn7
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením v aq5 i i6i g 1wk v9 iim jz msd ap u3k -f lfw 1 gqd u gsm e tm3 -oi 2q3 4 bpm 0 14r se fxl 1 nw3 cp i6w
57 Daň z príjmov elv s hmx 1cv 7 f1i x cub x 02v r2t h 6j3 0 pom xl5 8g6 qr1 j dxy l fah 4 dxw
58 Daň z príjmov splatná ccy n e5o 259 2 553 i xer
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 967 7 916 5 136 11 365 13 273 9 730 -6 649 4 450 596 5 561 -12 890 2 424 4 626 10 591 7 718 8 184