WIN, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
17586/L
Dátum vzniku
23.05.2006
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis uvedený v podpisovom vzore.
Základné imanie
6 640,00 €
Predmety činnosti
 • veľkoobchod v rozsahu voľných živností (od 23.5.2006)
 • maloobchod v rozsahu voľných živností (od 23.5.2006)
 • sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľných živností (od 23.5.2006)
 • poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware) (od 23.5.2006)
 • spracovanie dát (od 23.5.2006)
 • poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň (od 23.5.2006)
 • poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software) so súhlasom autora (od 23.5.2006)
 • zhotovovanie webových stránok (od 23.5.2006)
 • prekladateľské a tlmočnícke služby (od 23.5.2006)
 • organizovanie vzdelávacích podujatí (od 23.5.2006)
 • reklamná a propagačná činnosť (od 23.5.2006)
 • výskum trhu a verejnej mienky (od 23.5.2006)
 • podnikateľské poradenstvo (od 23.5.2006)
 • pomocné stavebné práce (od 23.5.2006)
 • prenájom motorových vozidiel, strojov, zariadení a hnuteľných vecí (od 23.5.2006)
 • finančný leasing (od 23.5.2006)
 • zásielkový predaj (od 23.5.2006)
 • vedenie účtovníctva (od 23.5.2006)
 • kancelárske a sekretárske služby, vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb (od 23.5.2006)
 • organizovanie kultúrno - športovo - spoločensko - reklamných akcií (od 23.5.2006)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Uložené listiny
 • Vyhlásenie správcu vkladu
 • Podpisový vzor: S. Buvala
 • Zakladateľská listina
 • Zakladateľská listina, dodatok č. 1 k zakl. listine, zápis val. zhromaždenia,
 • zápis z VZ z 19/02/08
 • podpisový vzor - Dušan Prachár, Ing. Beáta Hrabovská
 • dodatok č. 2 k ZL+ ZL z 19/02/08
 • účtovna závierka 2007 + poznámky
 • Zápisnica z VZ zo dňa 13/3/09
 • Dodatok č. 3 zo dňa 13/3/09
 • Zakladateľská listina zo dňa 13/3/09
 • Účtovná závierka 2008 + poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2006
 • účtovná závierka 2009 + poznámky
 • Účtovná závierka 2010+pozn.
 • Účtovná závierka 2011+Poznámky+Zápis z VZ
 • účtovná závierka za rok 2012+poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.doc
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum aktualizácie
09.07.2020
Domény