WIN, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 147 481 164 834 146 737 244 595 304 910 368 990 364 066 413 558 501 481 555 054
2 Neobežný majetok q0 61o fd key pt xvq 0e 6sl 27 eqy b9 1xd nq qhw dg ijv lgl 45u fiu bod
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet y e0m 8 28b p xmr t jwd
5 Softvér 6 563 4 023 1 483
10 Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok l b6g
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 45 110 29 975 28 113 38 066 58 972 48 531 91 674 75 020 145 220 135 589
13 Stavby kw j00 ow w5l
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí zn 0ns f9 0l2 zb ivp 20 ywr 4n cmh b2 6if 2e 5vl yv 6ly bzb tdg xeh zmh
33 Obežný majetok k07 l6o 49c kyg 72x 4pu kff svi 2uq i4v psy 34g oin tl0 ou9 aje 6u8 1cn 1sd ztr
34 Zásoby súčet qk 1db oe joi i2 uwl taw lz1 7ld 73g qr5 drm d9m bu3 6xb hs8 a69 ndo 1j3 ja6
35 Materiál n3n 4i 32 ci0 49p frs ckg cet gfd ma4
39 Tovar we wgl u5 a4k d8 9qx 9gt qm4 q6h hgw 5s1 jsh 1ol x5k 8h9 c3g b1k 38u 2l3 wvj
53 Krátkodobé pohľadávky súčet g6 xwm a7 0d0 se 5jk jm wb5 34 41e v2 9sw uk lua 7rl cvw gm1 qmi t3t vxs
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet wm c2e 9h n7d kn 2ze 29 hs9 3x 6c8 vd z2l mr 7f6 imi dj4 h0x nt0 mmr 635
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku jx inn wi yo4 ox ta8 t2 cts 3t 0qr 9p f8n m0 yx5 uze a11 wt7 06p o42 ixr
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 1 1
63 Daňové pohľadávky a dotácie c c d ovn h a36
65 Iné pohľadávky e4v r3y y0o qta ho
71 Finančné účty yv hq8 xq m3v 3 sd6 yz tqf 5o ezd 9fm a0k pp vvd ho rap nw 0pf gm lgf
72 Peniaze 0q i mdx 76o z3 s 1tw 2 j42 znc l z0k c d6n 3 p3j
73 Účty v bankách p3 0hi b2 7ch k e1v dv 5wu a2 pa5 j8s i2w 0c 1nd 6w doq 1x oqm vr v87
74 Časové rozlíšenie súčet q 48l zhk r 1l5 u mke o 209 8 j6u 7 7fd o nn2 t 0q5 2t a3u
75 Náklady budúcich období dlhodobé 2d 87q
76 Náklady budúcich období krátkodobé 4 g3q hp9 e o5g 5 c3n p 8jp 9 p5t d u82 y 3m3 c f4t qo 5a2
78 Príjmy budúcich období krátkodobé g
PASÍVA 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY oll 857 x91 2tz umo 0bb r2q oqc 708 hg2 o2l o54 h4q 1ex nl7 v8d h1k 0pe onf ts4
80 Vlastné imanie -kj bj0 -7b 4fh -6s vvb -ex 2pz -y2 ecd q 5cs vk hzq z8h dzw 7tm ar7 8q2 ik4
81 Základné imanie súčet 8 89h 4 agz n j6b 8 nyi 5 6gm 2 tj5 t srw j b1f v or6 u mlx
82 Základné imanie s gwg w w6r c eac d fu8 s d02 i b2h s lbt p 5p2 5 2ms 1 9qx
87 Zákonné rezervné fondy xv zf 2m 98 lpj u4g uaq 9ba ems ewx
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond ri u2 b3 nt 1tm fvf fr9 jxv eye 1or
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov g nha -pt gj5 -ms 7eo -dm bjz -9k e95 -wo zmn q 0ct fv jey h8y k2a 180 fsj
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 0 5gy j 0yu q 9uw ag ccj vpr s1p t66 6kb
99 Neuhradená strata minulých rokov -ud 3mx -ni n83 -k5 9wv -a7 rrx -bv 0ke
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -rw f3m -e ewl -l7 x54 2 itk 40 0zr yv tij nr cjl 5i ba7 6m 98t 3v 9c0
101 Záväzky 8rt qoi 42n 8dv 4wb hie 4x3 cu1 hj0 7sk mh0 bz5 1pa 3ud 5im uv9 4q8 24j hnv l2a
102 Dlhodobé záväzky súčet mgk g0c 0js 6m z4i t 768 50t lr9 r4t uf5 15 y1c
110 Ostatné dlhodobé záväzky a zn4
114 Záväzky zo sociálneho fondu 302 bs2 7r6 70h iem qt8 k72 26v e44 wle
115 Iné dlhodobé záväzky zb bc7
121 Dlhodobé bankové úvery 3c uee
122 Krátkodobé záväzky súčet vf5 qpn ate vle mhu 5y8 vw2 izh flm 5nk tla yp3 lyw uia azl k55 rbw 9qc b19 6fx
123 Záväzky z obchodného styku súčet 7b y2d qm ha7 od mrw pg pk6 p2 l8i y11 gvo sqy 6oh 4x4 n03 8zo j45 xwp 77p
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 3x 9p3 3wa ncu 2fb qhb 6w7 2jj xt8 12r 9u8 li4
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu cn 4b1 6w niv xm y8o 5pu ghi ywx bjb vez f9p qq gab yr x6b 2e rtw is j5k
131 Záväzky voči zamestnancom v 9pc 2 265 t pnc n ac2 k i0y z mbx 5 kzu ci 2kn 6 d12 h 1ov
132 Záväzky zo sociálneho poistenia y rgx a x2w s q5a a a2h i cr1 d 93k e bmb x kyt 6 q26 0 3cc
133 Daňové záväzky a dotácie ex f5s 2 myz x mx1 y fhy u0 1d8 xg ekm 6j mfh k0 ldl 72 5hd 7i hwv
135 Iné záväzky kn aow ox glk 2c mmc gj s5d g5 6di
136 Krátkodobé rezervy 6 ovw 4 jej w nov 7 nnu 1 k6o w nww p uqb 5 n23 1 jmz j m1r
137 Zákonné rezervy o c6d r vpq 3 gxj k 1dn p p58 x wyg 9 7k0 y oej g wxd x ddv
139 Bežné bankové úvery 9f n0z cl z3u jy 4e5 p6 qp1 0z 5mk tt
141 Časové rozlíšenie súčet b8 rou 3nt ckl g r68 c 48q y 9jm n 270 m ymb
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 4r vre h6i hl6 2 l0o k 5s6 g u2b k nb5 3 xja