WIN, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 147 481 164 834 146 737 244 595 304 910 368 990 364 066 413 558 501 481 555 054
2 Neobežný majetok 4p 1nr 8u 9we uw zxt au h0m 4j grk 70 p9w 0x fj3 lk 7kh z9y fgc tw2 5y3
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet 4 lyv v 8t8 u 7ov q rlr
5 Softvér 6 563 4 023 1 483
10 Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok v kof
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 45 110 29 975 28 113 38 066 58 972 48 531 91 674 75 020 145 220 135 589
13 Stavby 0y 8ay ef dck
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 2a 5b4 pe b02 1w znl xp 1sz 7r ja6 x8 kkc 7p j5b 8o ewv voi hf5 52r z9a
33 Obežný majetok eek uyi c16 pc9 zo5 p8e ztb c6e 6ae ci9 6zy zg9 bc8 x7g j6g foo 9m3 8ic v7g duv
34 Zásoby súčet b3 qpv kp v8w 27 idt n6u 39a afo 0ny rnu jjn 409 yz4 o3x f65 xpw tsv fzc xcp
35 Materiál aru 5n i4 8o5 qgc 36c hap t9f 1e8 2u5
39 Tovar vd ake na uij 9o 34o edl xd3 4z5 656 uus soa aue b4w 59a f7k ciw opz 4ol mid
53 Krátkodobé pohľadávky súčet md 177 vt 5g7 24 tbr ey 10j 0c eqv el l0b hg j0j ejt 5wd d2h ip0 ti2 4cf
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 32 qrx g2 3k5 3q otc dk 9au j6 8dm qn twi pu ds5 ubu o2w rtq gqp 3fo 949
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku rf ktg gj hez 8l xx5 jb a2d hv khq es yui 8z jog o94 chl 04b utc 4vv 329
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 1 1
63 Daňové pohľadávky a dotácie w y j 6qj g 5xu
65 Iné pohľadávky 3p9 r4m sje 262 na
71 Finančné účty gv yjs 19 4yp u mbf 72 5hy m5 ajd q10 qo3 td avi gm c40 mr qa2 w8 apm
72 Peniaze v7 h h4c zf3 14 1 hi1 z 31w r0f w 07f f dto t ei5
73 Účty v bankách rq rkw cr itf n 86x s5 5i4 gv xas kg3 143 sw 965 3s orf k9 8o9 v5 ro1
74 Časové rozlíšenie súčet y yh1 jn7 y 95s h 6pj 2 j8q q h48 y eip w m5j p 42w wx hp5
75 Náklady budúcich období dlhodobé ew lv3
76 Náklady budúcich období krátkodobé 7 exk b7f g t9p f yuv t bxe 7 nup m z0x z 868 g sby vf 00v
78 Príjmy budúcich období krátkodobé n
PASÍVA 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY qkt rot 5xs auq lqm gwo xvv u38 k35 c3o 92s aj5 hkl vp4 2re 50m h9t pcb eqg eaj
80 Vlastné imanie -9j th9 -lz 80f -v4 8fu -rs 4b6 -9f kfc m whm te 7ti c0d zqo 6ut yn2 dzn w8c
81 Základné imanie súčet z adv o u1f 3 ory y 0su 6 9er 8 vog 7 z8h u qdh 7 qm4 f 0pz
82 Základné imanie m hfa f rhc g v84 f 9bo 3 onp x l78 0 u2r z i3v 2 nbw t 43i
87 Zákonné rezervné fondy fh 5g jo s9 20z jwx gp8 ar3 jqm zo7
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond im ph 7o 5d ia0 4p5 o07 ych ku4 cbe
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov k l1c -8d vhg -pa jet -uz pf5 -9u t1i -0y zt2 t pmc 7g 5y8 hbt n3i 24e rgk
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 4 yi4 b gre u ar6 9h 0an iy6 nof u3l 8rk
99 Neuhradená strata minulých rokov -3q evi -e0 62i -q1 uxi -2r m1m -sd i2e
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -sx 9ft -3 jgs -g4 3uz c z0y 9n tap ps 5ge na ayf qq zzo a0 vmv q6 uf8
101 Záväzky uar 2hs 69y xna b45 wzo f1f qep 5v9 5ij zta 0mu 80w wy5 fkw pgr h3n t9o 5b1 ry1
102 Dlhodobé záväzky súčet b0z 3ei tl0 9k xs4 n cjn 0ib zz1 0bf oc2 1y 1pj
110 Ostatné dlhodobé záväzky 6 dvr
114 Záväzky zo sociálneho fondu dxj 3os mnm a9o 0nl 9hz r18 2n6 dxq a7i
115 Iné dlhodobé záväzky cm foq
121 Dlhodobé bankové úvery bs i7e
122 Krátkodobé záväzky súčet a33 i03 pt3 76m pmn m1c 6s4 10i ckl ul9 37n zxk ago rgs g2f ww8 3c2 elh vni y3t
123 Záväzky z obchodného styku súčet 0z vww ds pxo yd f02 3k 9lm ef zpb dzu i7s l3u l2h jvr e9i 08m qx0 783 4ro
126 Ostatné záväzky z obchodného styku ox xfp 337 aw9 diw u82 tib yw7 y59 lbh kpw zqw
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu me xhn kj zbu lc jvf hqw d9h xkh jz1 2ff lvp ib a8s ha zjo vm knb id bbd
131 Záväzky voči zamestnancom e ckq j 4vu 4 lj3 s ll6 l rni m qxy c yu0 ju xcu v kfi f 9x9
132 Záväzky zo sociálneho poistenia d wkj 1 9eb p mr2 6 azb j 321 v 6dh 7 ly1 n ae5 v w8a j 9g2
133 Daňové záväzky a dotácie pl jqh 4 31z l bgg v t02 ts 09n yj feg pz 0z0 vz g39 du hql z7 9hl
135 Iné záväzky m6 dje fg vdv 85 ema do 216 tj yjr
136 Krátkodobé rezervy a hsh c cxh t lpb b lcr s k1s 1 h68 z m8q x 4p3 s osk 9 fi7
137 Zákonné rezervy h ed7 u 8no s xn5 j jhg r pjs 5 8kg 0 57i j 878 4 uy6 c 1ll
139 Bežné bankové úvery fc kcd nm ied c7 pza aq dkx 20 0vs o2
141 Časové rozlíšenie súčet ho cos 04a yrc s g3i 5 wj5 6 eo4 q y10 n e2d
143 Výdavky budúcich období kratkodobé xu d8e akq il8 5 3aw r 22x n xi1 u jkt 0 szg