WIN, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 1 354 289 1 761 750 2 051 215 2 011 912 2 265 371
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet w9c 0h5 2n2 kfp 2wa 3ff iz3 aii v 9f1 4p1 w 0cn rqx 5 kuz wte 5 0q2 n54 v v29 k2l x yb3 szn
3 Tržby z predaja tovaru mwm zla meq esf pys 54w tvv ssj 4 yzf jsb c q8y hah 1 eps oon n waz doa 4 phi jhq o rnz tzf
5 Tržby z predaja služieb 6 573 10 000 5 775 626 8 158 299 471
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu r n46 tpz a nad j zx9 4 ua4 6 aug
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti i tlh c7p tos 6 zy1 5sd 9 ctq 0a 7xq 3p rs0 jh z3s 53 r4c
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu bdp uhg rwt alc bv4 80i ad6 2hc 2 zz6 9lc s 7ak t9e a p8r vkx f hc8 3oh g oz5 7ed m w38 id1
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 267 477 293 577 349 685 610 990 820 812 1 006 897 1 308 863 1 555 058 1 562 192 1 715 335
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok ug 6k5 1u f24 s5 b0u mx 85j zk far h7 1xf av 3ru 6g vqz gb nob co 2ig
14 Služby ox clg 7y oz8 ee 5kq kj 8ug cj5 23e d7d g0f 4lb ong 4yu uho wpk 38m 5f2 jhp
15 Osobné náklady 9w cww 5v ii1 8q u21 ga tgp ij ubx z4 8c2 m6 6iv rbv odg vym 51h rl7 k25
16 Mzdové náklady 63 17z h3 br5 kz vgm f8 das 31 vlf k7 aha ae 7nd 78g ce8 p5 59z 11s akm
18 Náklady na sociálne poistenie 10 821 11 467 11 652 13 999 15 622 18 081 23 252 37 658 28 601 38 543
19 Sociálne náklady o f1x b llb a 9af 2 5ff t s36 h bwf n md3 s w0n 1 h7m u 4vb
20 Dane a poplatky tt1 2mq uoh 43o 1 hpp 6 7ul r 4xd mu2 0 ovs w 8f9
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku et lc7 mu njy ul ntq e8 3po jh m8w uq 835 wv gsg lc ppe si tun c3 bo4
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku si fm3 ui 59z re 3q3 v4 98y zp 2vq mc ghv
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu n 9dy 4 tfz 8 7tb 3 gpw
25 Opravné položky k pohľadávkam y bro u saf t 12g -3u
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 3 7ch n cxz i me5 kr ebi 4 q29 91 65u xa wak o2 2dg ka vt3 ky 5zj
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -y5 7br -5 w0v -f 3sa u0 56v v1 ghq h3 mo3 9jp jkw 1p 3zq xn oho 5b mot
28 Pridaná hodnota 0v dny g3 hi8 ab 2at d9 2x5 361 1xg mdj 7lg 98s 425 l38 uxm qhh 6qf 82t u6e
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu l 8vl w coa vj9 c xea 4 kzy ewx ljp fa8 kd xa
39 Výnosové úroky hk 0q w 5 6 bd v wul wz x0
41 Ostatné výnosové úroky 7 h9 1 ck1 3b le
42 Kurzové zisky e n8m a 8oi cpb l 2xl j 9tf 06t ohk x
45 Náklady na finančnú činnosť spolu q smv w2 z10 7j cqz gv dzq j 2jn y2 tbj kd nq1 6c viv ao cao j on6
49 Nákladové úroky 4 e1q k jsr 8 p94 4 uy9 c vdg h q8g j 2rl 2 9f5 3 j3b c 45v
51 Ostatné nákladové úroky 2 9r1 g dq3 y plh 6 vu5 9 4b4 c ltf
52 Kurzové straty j 1vx 6 p4a d xx9 1 unx h ntd d 8qi fh 8yr 7 77n j3 98
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť h3t dua b 6om s 6bl v eii y lnq u 2yi i as0 enk 6 rpe
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -81r -y 76a -qu 5g8 -t ct8 -8 2mr -be nsh -4n 8n2 -wc pak -6v 4dg -9 jkw
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -d1 u18 -w qos -gh qo3 0 kou wc l3b i5 3rw 6p tkp vq lhn b8 ye0 31 a95
57 Daň z príjmov h kd8 9c pxt us r9t lx xn8 qa ona zt f2s
58 Daň z príjmov splatná w foo 6a 36s 0p x9l bm b3o vi 28g x4 ga2
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -24 895 -7 991 -19 577 6 300 22 640 29 587 63 357 40 236 64 286 36 531