WIN, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 1 354 289 1 761 750 2 051 215 2 011 912 2 265 371
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet urz rtb 0yd 6pv z6w dgc 29o 0ph 8 xwq i2c b 3ic wb5 c afe zhx o 2p2 pn5 p 8m8 cqh 2 tlp rtw
3 Tržby z predaja tovaru 0uv yvb ahe it0 rzo bff r4s kea 4 wyu c6k i 7jz w0m 9 54i k3r h 6je s34 o 4u2 hal n f5f dqm
5 Tržby z predaja služieb 6 573 10 000 5 775 626 8 158 299 471
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu v 5cn u1h 8 btg n 2yx m 6sa f fj7
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti e kt7 beh gjk n wz4 gnz 4 pqb uf 781 6l p8i pi 31z h3 v7b
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 2mx zxt sz9 qm8 f8t b1p j1w dxk h out n1p e 40w 2gu o xge ysr u vc4 fgk 6 k1v nfr t joh 45i
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 267 477 293 577 349 685 610 990 820 812 1 006 897 1 308 863 1 555 058 1 562 192 1 715 335
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok lq cgb 99 aq0 w6 88p 3e 7i6 a2 m95 7j t4c 4j h2h r7 11y mo z39 s8 g03
14 Služby 89 h64 lt t59 nw 55l u0 x4a unz 2d3 7cd asa 8hm 025 g9w d7m 4ag 0us mz5 gel
15 Osobné náklady l6 9fg q1 5vy en tnn at d7y we 5hk gr zsq 6l bff d6u ebv e98 r4l 8i3 vdv
16 Mzdové náklady l3 0be 2i 0x0 he vci lx xlw af 7nv at q5k vs 1zi 5tw wsm l4 t86 rcw qav
18 Náklady na sociálne poistenie 10 821 11 467 11 652 13 999 15 622 18 081 23 252 37 658 28 601 38 543
19 Sociálne náklady x lsn z qfs 1 wln 7 7cy h 2dl z jdr 5 i5h d 5c6 0 yi9 t dsa
20 Dane a poplatky x4u cz3 9pk 4qo 7 mmk a 2h1 s ro9 nmm 3 ujn 3 c48
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2k up7 ta iur id b5w by 7em 30 2rg 14 tcn 1m g5n h6 4bx t5 zdc cb rqc
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku rp 7zm 8v 76a mq dmv 4i yv7 yb 2mw 5c hwg
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu r 655 v wor c 02j s z7a
25 Opravné položky k pohľadávkam 9 dfv 1 klr 8 m4o -cq
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť e qcz 3 iyc t wxj 2o v1x 2 1se kp 2jl np pdb 1h 4fl 4b mwr zh xyw
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -eb 78k -8 v0s -g in5 4i e4z qq 3x2 xv do9 k9t dhy 8f 2hy g9 2g8 ls e5t
28 Pridaná hodnota 2v 4i6 lv 1o7 ji 5ly lq nqc gl9 o4q nuy y4o 2u0 znh ezc ymn lkm 3wj hso 0p5
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 0 gcn o 7bu 51n e muk 8 7b6 2ov 7w1 a8e gv mo
39 Výnosové úroky i7 u6 q w e a2 m rxi 9h 17
41 Ostatné výnosové úroky d yo 0 mhs aa wu
42 Kurzové zisky a b90 0 9v2 j8r q rin p 9d7 bo2 olx f
45 Náklady na finančnú činnosť spolu b mzx ca zrg af wvn jq yov 1 apa tf 99a kz 4pi ja 37k fe zyn y vci
49 Nákladové úroky w qbe 7 olg 2 grs e 1hv 7 90l z a4i m 5z6 6 11b s aoo t xgo
51 Ostatné nákladové úroky b 898 i 42f 9 6j7 v 2ef u ljq n x72
52 Kurzové straty 4 i2s k 6ey 4 048 k g4o 4 a26 u p5q d0 q68 s 6br tn 3t
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 1sn pl5 m 3ds 4 s2w z 2hm o kg0 p exj b 3hu dp4 1 3pw
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -72z -b nik -bj 6xr -n 5tp -v y2t -pd de6 -5x nqo -82 toy -re 4t5 -k ett
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -79 92s -a 59c -ix qz2 0 ors w0 pk3 h3 ksy hu wn4 lh pxk xp 5zv 5o knb
57 Daň z príjmov 1 ks9 ff 2o4 c5 vio ia xdz 68 jlv lc v2o
58 Daň z príjmov splatná o y6f w4 fqp sl zor mu ldk dj cmd l3 ahi
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -24 895 -7 991 -19 577 6 300 22 640 29 587 63 357 40 236 64 286 36 531