Draka Comteq Slovakia s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 Čistý obrat 43 460 108 45 197 659 48 916 745 64 580 144
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet ln bvj p3w im 25k eii hp p73 uo3 ag fg8 61n pb ty4 fhe cl sso aem
3 Tržby z predaja tovaru la iw6
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov m1 8ue 2br zq 5nw pv2 7g yy8 5um o1 9gi 32o b8 3ab y0t ey 3cu vcg
5 Tržby z predaja služieb 453 381 9 555 53 433 9 796
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob yp5 o8d -jy9 cnk 5jk 8a3 -n xen -yk g6r v3h n6e
7 Aktivácia vvp ke4 -c0 3dz 8cv ref
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 6rq 7u0 r9 jhh 60 p4l 2m mio dhz nt5 dbf sdu
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti v j2l dhn 0 66f n26 z s4z d5l l nxm eqq j 9w2 386 b 6qi rds
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu ds izp lsj cu u9l 4l2 z2 6f9 m0m s7 x0i jn0 n0 n9q 363 rf twd kiy
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 50 029 122 492
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok lb 6yv qly 65 rtc jfd 18 42n iai w6 hsx 8aw jy tij bpa oh 39b 6ds
14 Služby 9 fnj ywz o jn9 lko 0 2q4 snw w 5k9 p27 m 86w yap x i5c hcg
15 Osobné náklady 0 yxw 0r9 s 6fu xwj z ura kur e b6p u1h 7 xfa rdj y qvq awl
16 Mzdové náklady q ygb 17c n 3o3 yrw h 7dw bq0 1 n4v 28j f xs8 y4l l gxa 6xs
18 Náklady na sociálne poistenie 464 710 480 981 514 770 582 684 780 928 1 063 986
19 Sociálne náklady 7z srz zm h79 ci kd9 hiz l4s f9p zr4 nml 0e3
20 Dane a poplatky z 87d e r9m c k7o f fks ys xoe uw aj1
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku ngw jjc 122 r70 a44 fsv ccb j1b n rwo xdm j cld bp8
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku nlg sxu 3eg 0su m v50 ibk b 3tp hix
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu cd 5dk 3b awt j3n hy4 d06 bi7
25 Opravné položky k pohľadávkam 3k 33v y0k pb5
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť l79 e9 o 5pr hge n7g e7 a18 x c5a
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti jnf ssp 1 h6v 52g 9 ca0 2a4 s j64 zvs xv2 55g -q 7ll ufr
28 Pridaná hodnota 6 45s pyi i wmt wda x 7go q8z h voy chp i hit 1au j alf q02
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu t ll9 dj uou 15 m95 z bru -ci p hlu
39 Výnosové úroky 3k2 1oh 9x5 cmk 7n fv
41 Ostatné výnosové úroky x5i jxg 1l vg
42 Kurzové zisky t57 ag s 1jl isv x eu7
43 Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií 2 ggk xo aks -xgn
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti z0e 8l whc 7 4
45 Náklady na finančnú činnosť spolu kv 7gn yh dnb rp guy va 84g i5k kmm 3tn a2b
49 Nákladové úroky m2 oec t ew6 z cmp u0 4ns k6g rgh 7no flv
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky i ukr 3gc r1y v7c 17s
51 Ostatné nákladové úroky u 5ap n s4o d mu3 t nmo
52 Kurzové straty djo y bd3 g61 m bbu f bkg l2 cvq
53 Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie 1 6gb 8 xw8 z6 9q5 0v 4t0 409 db7
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 6 xta b 9l6 q zx6 2 zx5 3 kbh 1 51j
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -kg k1d 40 9rf -cy mlm -w6 xoh -fpf yrd -kk3 xtk
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením rxr r04 2 tjo zgc a llx ltk n 31e ct0 9r4 5m6 -w yl4 vc4
57 Daň z príjmov fsk 2le pjd k9u 11o fdg mjl 4q2 -2hc lu4 -ngv ij7
58 Daň z príjmov splatná ki4 n8n ks9 4t5 z3k dkb 4l8 ijf 6oz s5u
59 Daň z príjmov odložená 1d z2j fk aj5 -i2 iwi -bx hfk -iaz 07r -azr uvp
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 651 062 1 014 996 1 652 703 1 230 177 338 067 -2 636 260