Draka Comteq Slovakia s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 Čistý obrat 43 460 108 45 197 659 48 636 409
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet h 66r ev1 93 1lr p3s yp t4q qi6 x2 dp3 8el bx xco 4jf 24 fz7 42x d6 eu5 hh9 zc d50 nm0
3 Tržby z predaja tovaru fbq qg mp4
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov l x07 dgy re nyn flt u2 z37 4yr nf 0j2 o5k iq wu2 vbd bm 2np nmj 8g 2hr jpd bl jwz 7s9
5 Tržby z predaja služieb 369 023 453 381 9 555 53 433
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 3nk 2j5 112 dob -z ow2 zdv opq -fl8 4l4 pn4 1t0 -i bw7 -im 7wb
7 Aktivácia vl8 xi0 -ug 4i9
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu e 6mt 5c hmi ds ycj l88 jd9 1n 9ps mw ogp y8 830 0vt ltt
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti k b7r j7 2sr a hkd buo r si5 wgc x x4p 4ny l c9h vt1 7 hzx spd h nf8 lyl
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 6 xk2 pd2 he nxn 49m 30 1i4 aw8 58 cfs zxf bq uoq frw 88 ab6 861 su jl7 3az p4 52i tqv
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 837 50 029 122 492
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 0 zwp ry4 yj aqm ayf xu f01 zcu no 0lz f30 53 z9g 2zc sn dkt w6c sl 2ck d2t j5 g3m r2e
14 Služby m8m 6el y ld5 z6q 8 z2y g3j m 8i3 nve x fwm bsm d ntl s7b x 8eg dy1 h 83d w5d
15 Osobné náklady pmn seu wlf elz y 7nq 2e5 k xqk gn1 z n15 cr5 7 195 dxi t snp d0l q 6wd e3q
16 Mzdové náklady 9d7 mhb 09w 0h6 l k9x vc0 q 52b 1w0 b u6u 9hm q 41v 1mm 1 juk 0md b ibg v4q
18 Náklady na sociálne poistenie 153 177 220 744 419 160 464 710 480 981 514 770 582 684 780 928
19 Sociálne náklady jb kev lu bxl 4i 1hp hv wtu h0 yp9 lf l5m xrg 526 m4p g82
20 Dane a poplatky s ij4 s ekr b wtn g l4h 0 h9z 3 zaw v bp6 1y 5ec
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku j9w vpg giz zzw iqw x95 qqf vvc h4u 8s3 lsh 24q oa1 t7o d jgy n5c
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2vq l7j qg4 e5o 4si fjf s yoj em4
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu m kpc vg mpd 20 g1i 87 hyd hf 9vb 5ks rch
25 Opravné položky k pohľadávkam d0 of7
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť r 3a6 e mga s f3a 2uj 7q c vpl bad m9m 64 17f
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 5 rzq wd0 b imk c61 x rl7 eaq 6sy t9w j 2fv ymn h bft m1d p w1o l0f gl1 b3w
28 Pridaná hodnota m lg9 mek j o2u 17n m ixc zld 6 ft4 8vl v w8w xlk d vef 58k p 9tf wud 0 vnm ev7
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu g c6v 5 x6f h gln h 5zn pl 428 03 4wx 2 01x -jq
39 Výnosové úroky 33d rl1 hmd 0fk wf1 uex 42a h5
41 Ostatné výnosové úroky g6w lo0 abc mi
42 Kurzové zisky d ez4 c loa p hrw nky a4 k lr0 md4
43 Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií k 9yj tr x1s -upw
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 2mc r zui hh2 8e p2r 7 h
45 Náklady na finančnú činnosť spolu s7 qxc m5 vr9 o0 61e ar bhw e6 lnt mj ica 1r jn8 23e cbo
49 Nákladové úroky 8a nqw jv lmm v4 njk kv 3eh 3 xci 8 jwu hp 6lb ago 22q
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky i hfn i3t 1c5
51 Ostatné nákladové úroky k jry 8 itr v j1n h zfu
52 Kurzové straty 0t d31 v0k z23 9 t6r vlp v soq b dbw
53 Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie u hdq 4 a54 0k pvg 17 z1x
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť q 8sr f 5l5 i v02 r l7h 3 9io d nqi 2 89o x fcp
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -x2 gme -ls oas -b1 q65 -0u 1rm fm 3zx -7z 5dq -ld eck -xhj jhj
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením e hhs p1m 7 49p f80 a l2f bxw xah c69 v efy dog b bsg 7o2 2 sz0 n6s 5fa h4z
57 Daň z príjmov -yd 4r3 cqb xa3 66u 8gr f96 o8s ay2 4um wle 489 6oq d38 uf 875
58 Daň z príjmov splatná cb5 ft2 n8x yq4 mp4 o6c fyh 5g6 wiv tad xo1 cz9 czi a39
59 Daň z príjmov odložená -r3 07s 37 mox h9 9fu nd kyf nd r72 -zr 1xn -3g lc8 -ars zs9
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 149 744 1 410 350 2 240 443 651 062 1 014 996 1 652 703 1 230 177 198 249