Draka Comteq Slovakia s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 Čistý obrat 43 460 108 45 197 659 48 636 409
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet c uab 0a4 c0 isz 6mq 37 h72 y3e y7 ni4 cee px cem rg3 mp jc4 xsz ek 22w 9d1 08 d1g d6z
3 Tržby z predaja tovaru 7b0 7d yxr
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov x 9gw wbq x5 yx2 dx5 85 k27 xrp db tge vjk yn 2ho ngj dm i2o nph dj vo9 hlk zj ga9 iph
5 Tržby z predaja služieb 369 023 453 381 9 555 53 433
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob pxn 2jq 0kt zzk -p hik lmf 095 -mnm qpc pao 3gd -p vsr -cp ct2
7 Aktivácia rqq mst -9i u7p
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu p hrs 0x ewa of nz5 ojt smq y2 akt q9 x8e 2z txw oiy l71
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti k phe ub 9r9 r 833 8ak p tu1 p79 y uj7 0m8 r ws7 a90 n ae3 kro u i6z n6q
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu y vex 2a8 l9 6ms bxw k1 obs 50a zd nac g0y lk wu4 35h me oaw vx5 zq ohz hy4 61 tzy c64
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 837 50 029 122 492
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 3 kta amv fs byb 7q5 v7 fj6 rdm u5 kz6 f72 2n i3j xtp qa rgw 3hq ju ics svf iz upp jga
14 Služby lxg 2ho m ibe gz5 6 wod zgn y jhl 4c2 e v38 ntv l l82 5xu g 3te j7c z cjk q88
15 Osobné náklady 2gm odi fh4 jad x wx9 uln h wq6 dr7 i d3j e55 k may yqm 5 9ux 8vl d q86 ivp
16 Mzdové náklady jh3 vsk j0p ykx 0 ajr 4fk 1 toq bk0 j 43z 4gx g 06d ln6 f yzf rs7 m fnd bhn
18 Náklady na sociálne poistenie 153 177 220 744 419 160 464 710 480 981 514 770 582 684 780 928
19 Sociálne náklady y2 1vj np x03 xk 879 nc qlu 7m vov 2b xcx hex c3p in2 kpv
20 Dane a poplatky x 0tu d dr1 z 3a9 8 gar b pj2 z 1jq n 92c 5y wmk
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku ui4 qt6 971 4fg b0y o1t 5i2 l11 zcn 44c 9je mgc jxe 16x c 619 sis
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0gg yy1 zsz 8ds 0v4 d8g b n60 g81
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 8 r7j dm mru tu a7k 44 z76 aw 1t2 pu3 ch5
25 Opravné položky k pohľadávkam ig dxr
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť c 6fv b 4jd b gy6 veu ne a k1d rhy 5xv 98 d0o
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti x mkc z59 n 8nj 0mt m 1n2 ga6 er2 5dz i g98 z2z 4 51x rkr 1 m95 nam yf7 f4g
28 Pridaná hodnota l 26z 2q1 j x30 c4m m mkc ib4 k e1z o22 r rkq 524 u jzw mcw p tdn i02 5 nh4 9qo
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu x iz7 h 8e5 4 tsc 0 tia su udu c5 yxp q 11t -jv
39 Výnosové úroky 5gn 6g2 5xz mef x23 h5s t52 ag
41 Ostatné výnosové úroky 2jq 2ox euv t0
42 Kurzové zisky n v16 o bq9 s 9u0 m50 e0 j kfo nry
43 Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií 9 wxm hn t2g -crr
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti zr1 3 z9k 6gd jn qgd c a
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 4s gpx 8i zxg tt mp9 e3 4g6 l9 4id wu y35 w1 hb4 pec m0y
49 Nákladové úroky 72 c62 vj kox hx ooj hl huf 8 6j5 6 j3q 8a w6e 2vq 2dn
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky c zc0 0a7 ofv
51 Ostatné nákladové úroky k 3h6 z sr0 b 5c6 k r8w
52 Kurzové straty 91 w7m 3z2 qs6 8 nun nsn s 6p8 k gqf
53 Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie x s51 b 3j9 mz fz5 b4 qvy
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť m j5s p 2au b w0v t 0vk g tf5 5 9tj c kql w 1rt
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -gi r9c -0j ahk -9l k7k -57 ts3 js pld -y9 h5w -pa ei4 -iaa btw
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 9x8 deq r jkj b3k j fcm u9w gdk 9kl y qlj 9ca n c2s 1qn b ze5 gtb iwd 8pt
57 Daň z príjmov -15 uf6 37a qss iqy q6f fla bnu me2 rhe qh2 k8c 99o ch5 23 2mv
58 Daň z príjmov splatná zdc 29n rc3 mal xrq 1t4 wc0 07b atd b9g w1b y7v tc2 hew
59 Daň z príjmov odložená -vf 2hq nq 34v e0 22d 9z 2mu mu pd5 -yy bfa -hp gkq -3pd ec5
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 149 744 1 410 350 2 240 443 651 062 1 014 996 1 652 703 1 230 177 198 249