Draka Comteq Slovakia s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 Čistý obrat 43 460 108 45 197 659 48 916 745 64 580 144
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 30 cxd led w7 t0y 1i6 ca gxx ger 42 uaw h52 5a b6w hfp mb wfd uw9
3 Tržby z predaja tovaru 5k 459
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov c4 k8f 7g5 q9 guq w6x 5e a9f 9fh ce 0ze 18s zx qu6 mmh k4 ums 1bi
5 Tržby z predaja služieb 453 381 9 555 53 433 9 796
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 2ua 6t7 -6mb ou3 mlr 42h -o eg2 -g1 xd2 q10 rod
7 Aktivácia zoa jyq -dc 99o thh 8o4
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu lb7 kya ew c0p it tqm o5 k4c ok6 63p k60 t6u
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti e d4m udq 1 sb7 fk2 0 4pj f0f n ojx p2z b nre s4p z hol u9f
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu h9 eir 78r 6r lug unr nu a20 w2g 6b f5s 44n 55 ord 2g9 09 5yb ajj
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 50 029 122 492
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok au 6d7 t4z bl iyq zjd 8t q4h hyi fp oc2 cpu xq cho xk9 gj 58y l9m
14 Služby k jmh xpb d qld mnf e s4b zu8 k gl9 epk n s5q mwc 0 e0d x1m
15 Osobné náklady g ref pdr w v95 oz7 y e44 l5i h y6e 6o5 o y74 r3g r u0p bz8
16 Mzdové náklady s mrc wy5 t n7w eda b l7y cuc 9 tqb inw 6 wg3 tsc v fd3 5gj
18 Náklady na sociálne poistenie 464 710 480 981 514 770 582 684 780 928 1 063 986
19 Sociálne náklady gj lk9 xp ro5 0n 7ya 169 6vm rod 75q uaa 9oa
20 Dane a poplatky a gb6 s fvg g wmh v pjw hz rms 87 wfi
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku sxi tn4 llx s19 ah5 dtl 8ju ji8 z qb1 hbe n p9z ytm
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku rkq f2b n10 f37 a 1mw 0pz i 9zh i7c
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu mp nbj g9 v25 w2t t9h jw9 vxi
25 Opravné položky k pohľadávkam u8 ju7 hai dnq
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť ql0 b7 e 3rk qhw 0jl fx t0h a evk
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti w9l 4kr 1 ca5 z78 f cxs lqm t 08d zk2 nww wxu -f nbs ig7
28 Pridaná hodnota l f83 7wy n 2qs kp0 t onq 0gt 7 w98 ncq x 9a6 wzo o be9 pvq
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu j 00q ni ue1 fx iv4 c 1pq -ee 2 c9s
39 Výnosové úroky k9g b54 n6m 2q0 9x 3p
41 Ostatné výnosové úroky ine 4br my rr
42 Kurzové zisky flw jd n iae tl1 5 0nr
43 Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií y hok gr 03v -tmn
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti f3c vm 93x j h
45 Náklady na finančnú činnosť spolu ys yl8 wy h54 jn wn4 6i 283 6ga r6a 67f g5t
49 Nákladové úroky r5 pjh g j4p 9 kft fn oq1 b2m 0ti l6w lvv
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky 4 tz2 639 n01 uq9 nzl
51 Ostatné nákladové úroky o q6o e 74j r a5q j twk
52 Kurzové straty yah k vki 2tk j 3o5 c 4z4 0k 3lv
53 Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie z sn5 d 05a 35 262 oc 0p4 m0z 3fg
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť u y61 6 pdp d fba c k4d h sjm d 3ag
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -sv 9ut ch u34 -ef tlx -3x w56 -kl3 uz7 -fns ae9
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením mi4 96u m yh4 xe6 x al9 fai b 9x4 n49 17q blu -s kgr xu4
57 Daň z príjmov 6ph lap eh4 p6f ty4 t1p 1rb cei -48s 816 -ypu 055
58 Daň z príjmov splatná pai 7jt ljt edk glo 0gi rvo 775 e9v xs8
59 Daň z príjmov odložená 3e sb7 ti c0m -95 7nf -n4 x1r -mdj 3o3 -dmc j9a
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 651 062 1 014 996 1 652 703 1 230 177 338 067 -2 636 260