AKIREUM s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
18556/T
Dátum vzniku
26.05.2006
Konanie menom spoločnosti
Za spoločnosť koná konateľ samostatne. Konateľ zaväzuje spoločnosť tak, že pri konaní v mene spoločnosti k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
Základné imanie
6 639,00 €
Predmety činnosti
 • prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia v ambulancii, kategórii lekár v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo, reumatológia, akupunktúra (od 3.8.2006)
 • zobraziť ukončené
 • poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja a činnosti odborného lesného hospodárstva (od 26.5.2006 do 2.8.2006)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konateľ:
 • MUDr. Jozef Odnoga
  Tehelná 18/5714
  91701 Trnava
  Slovensko
  Vznik funkcie: 26.05.2006
Uložené listiny
 • Zakladateľská listina
 • Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine
 • Vyhlásenie správcu vkladov
 • Prehlásenie
 • Rozhodnutie jediného spoločníka
 • Rozhodnutie TSK
 • Účtovná závierka k 31.12.2006
 • Výkaz ziskov a strát + Súvaha k 31.12.2007
 • Výkaz ziskov a strát + Súvaha k 31.12.2008
 • Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2007
 • Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2008
 • Zakladateľská listina - úplné znenie
 • Rozhodnutie konateľa
 • Účtovná závierka k 31.12.2009
 • Účtovná závierka k 31.12.2010
 • Zápisnica z VZ z 10.04.2012
 • Účtovná závierka k 31.12.2011
 • Účtovná závierka k 31.12.2012
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2012 - Súvaha
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2012 - Výkaz ziskov a strát.tiff
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.tiff
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1.tiff
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.tiff
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.tiff
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.tiff
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum aktualizácie
04.07.2020