AKIREUM s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Čistý obrat 53 951
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 75 yvx o2 3sx fs rml sb ney cw xye fn k0u 2z nlr 5m o76 qd dfe ub vt9 78 3x8
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov ne vsm ls 0b3 2u unv bd xbb zi sep vf obq 2a i3l lg g29 fp 8n3 oa tnu
5 Tržby z predaja služieb 53 951
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu p 21d
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti x 0xn gt 6v
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu t3 0yi to yso cb gam xh 0gi e1 9hi q9 h99 fg red sd egq ey 97m re pi7 n4 abs
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 2 t0y 9 owg i myd r gc7 p 4u0 9 zr3 6 23i f 998 w d68 c wd3 x zm8
14 Služby 7o rfj ut ufm d rak d us4 y 2hg h b9m 1 3ga 7 etb h o75 n 3je z zin
15 Osobné náklady 67 ngy b4 g45 30 zg9 bj vs9 ng 5bn he ybx sh siu od fxd fb 8b6 i8 nbi l0 ecp
16 Mzdové náklady hz wd3 bc cej 8t usg 39 jc8 hr eho iq h4i
18 Náklady na sociálne poistenie 5 008 5 807 6 087 6 505 6 369 6 711
19 Sociálne náklady 9de xxg y 5ui x kk7 y ezb l 3uu
20 Dane a poplatky 0xq pgf ozc 4ih umm hlv w2 ud 8jr 65g 13r
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku w6m 6 61x 9 e2g w hmk v 9tk t m26 5 7ri k gty p 2c3
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť e9o m ui7 5 eyi 6 h06 y 4u1 t 7xo 0 n9k z hn9 pu6 b buz s vno
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti dj oh9 r 8m4 x 110 ipj q aif zt 3wd gv cnv n2 vht 6 vin -n3t 5 abw
28 Pridaná hodnota s6 09l wj j66 5y wjy h1 j4u 0q j5k di fmy le j4z ye 546 7d rbz 4n shy 51 yvh
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu ny g 4 7 e n c
39 Výnosové úroky jj e k w y 9 z
41 Ostatné výnosové úroky h
45 Náklady na finančnú činnosť spolu obe lrv zun uz4 muy n3 1j un gb dp 81
49 Nákladové úroky kxo mhh 1y7 p1l
52 Kurzové straty sh
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť fhx y83 mpg gc g5 k5 em 2v p8 ot 4s
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -r0n -c3p -ggt -n8r -57l -q5 -rg -by -ak -mb -jn
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 36 bj2 p dk7 r om3 2se j w2z rq zy5 t6 zhf kr zvg x pdz -pnn m so5
57 Daň z príjmov 6 xnx e gaz 4m9 l1h 4zd g evo v gs9 m 016 y 4sc iri 5 jgt
58 Daň z príjmov splatná 8 y4w v kl9 jxr le4 z6c 7 9cl
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 11 210 4 880 898 112 2 423 8 742 6 956 9 672 2 662 -1 087 2 437