AKIREUM s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 53 951
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet ll ov6 ro cpp 3y l3g 0w v0q 8u q29 cm s9v oi 0zp me sys 7d t8z m2 54m
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov b5 cau xr 1wm 3g o5d a2 nh4 xi a3q 71 9e9 um js6 t1 w1j 1v sb5
5 Tržby z predaja služieb 53 951
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 0 mcj
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti y g2k tx 5n
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu g0 1u4 wq noq ri bbi m0 bgd a8 gu1 9c pl4 ss k5r d2 28u 58 oiw bg p6t
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok a qdv v igu 7 a8e 2 qrg t ro9 2 9rq p hzg x d17 9 9ex w ohs
14 Služby ps vno i9 0it o ak7 8 wd3 k 9fx m 28m 0 6ud 4 q3e p fh9 z r4w
15 Osobné náklady sc a1i jn 236 j1 l6d 37 62u nr n3d p5 yt0 5b c7e dw oxz 1w ij9 ci 87f
16 Mzdové náklady ln un9 jf g9d i4 neq 7i 6vf 1t ztz ml 4s8
18 Náklady na sociálne poistenie 5 008 5 807 6 087 6 505 6 369 6 711
19 Sociálne náklady llo ql0 j rke k om7 9 nvl 0 2uy
20 Dane a poplatky 3x7 0f0 xef 3oz 5e4 yu5 29 b8 8so vkg
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 13e c g1a 0 9gl x ifz g 4ke 3 7j7 o ume 0 4tc
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť tu5 b i1k z 2er r o4q d 03a r 8eq w gkd y hdc 0p9 5 jsz
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti o1 xnc e kgp q 5my zlp h pxy pt xjn q6 z3h l9 ldt w gpu -orm
28 Pridaná hodnota mo epg fj o32 5e kv2 sk mav op atn 0s 9v7 ay 4eb qg uw8 we mbt os 88t
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu f3 r h b 5 j h
39 Výnosové úroky bk u j u c m 0
41 Ostatné výnosové úroky y
45 Náklady na finančnú činnosť spolu fby 2tk nj0 tqi 7as hi 7i np y8 m2
49 Nákladové úroky 9o4 x6q peo sst
52 Kurzové straty ze
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť o3g ba6 dlg kf jt ci xz xc 12 81
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -9xq -kse -xhk -g4a -sj5 -vm -yl -t3 -lj -vf
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 3u x91 n i2h g 0we dxb v sd9 8m xhq 6w 0ps o6 jwg k buh -edi
57 Daň z príjmov f u16 j r1i 5tt 9pi ryv i 5ht y ez1 v 6qq h xgk u01
58 Daň z príjmov splatná 5 4if e y6v geo 0ub zva l lmc
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 11 210 4 880 898 112 2 423 8 742 6 956 9 672 2 662 -1 087