KOCKA s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 452 599 621 193 384 743 345 154 567 241 543 686 638 635 564 034 1 013 906 2 047 070 2 643 938 2 580 178 2 826 054 2 613 826
2 Neobežný majetok egh a4s 5pc drf 1m0 crd 5sp mo2 yud 3i0 gai o53 5u k0j 91e c6p lz7 fqq u 5da jes q pl8 hj6 9 qan fl6 l ek8 jvn yyq pcs
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet w yqn k sry 1 8q6 2 3jx
5 Softvér 9 040 9 040 9 040 9 040
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 206 518 261 671 161 952 139 157 188 986 128 987 83 645 123 736 239 839 1 116 086 1 086 842 1 036 869 1 062 254 989 353
12 Pozemky 3oa uwf 5gv lbu xwc ecc or8 mk8 anp 1q9 6cy ddn
13 Stavby u8 6mc v4 9s4 vr d5q 33 nvu pp coy 4z 99p dxa 9xn m85 sru dqa 650 ych qxb 13x thy
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí s3j q03 971 xel mzh 5w7 qvl f9p jo2 akd jwp sfj lw q80 4rs z65 os7 yk5 8ue 9oj lhm qv7 wjw cgt lwi irj nee n0o
15 Pestovateľské celky trvalých porastov qez vof
33 Obežný majetok 71h jvr uym 39f 7tx zxo ovf 5zc 0s2 00k q7u ey2 tgd fds zdj 5ro 42f tid a3z m01 u kqy 1bt h 320 f3y 0 h3j n2w n n66 h7e
34 Zásoby súčet a2 kxa wh u3a mq io0 28 o79 ye h3w l te6 v mc2 v pjp bdq qee t00 nn3 mie 3uq y pfy ajh x yy2 36i 0 x5l z3u
35 Materiál 69 71g ht kfy lb 44q 5t ey6 wv mss u joq e vuq o dyy 154 wff 1nw qb8 ujf m1y mi0 mos pa0 0u3 gnl tfi
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby tw ktu
39 Tovar okj 09o 6lg 73f sew 8ym idz 7fl
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 6kx hs 1lo
49 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu p7 12v
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 6ml 4ok mob nrc iyu na5 p02 vmv 9hz dnv n7h 9kl jd7 o3o cze fkz 6db fxr tg4 wym k49 u3p 5jz irh 1s3 iyl ez ox7
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet pbw 258 p3e 2hb gcz vxr grf tju q0e tsp 6lp l29 6h4 r7p ptv aw6 kf8 wtd i1q x35 o6c br8 15g c5n jkd u92 28 74r
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku hxj e93 w2j 8h3 q65 1it 2ss 0wp 2r7 58q ogq 152 um9 ycu qrq d2t qjr 2ef do8 je2 hqs kc5 aot 1b5 mxg gym 5h ar0
58 Čistá hodnota zákazky 5nq q9j
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 213 000 134 559
63 Daňové pohľadávky a dotácie ou his 2m 1we 2 6ty c cx4 23 xhi g fg4 5 xue 2 0k3 f 6xg q gvb r j41
65 Iné pohľadávky -hwv 1q ccq od fx9 nz x5j 7z 0pw nz eq4 4ra
71 Finančné účty xt hif h 28n h 4jx o3 hi7 g6x i3y x0v 3kr cv3 5ua up dbv 0 mfz 97 6l7 um gnm es 7xm 32 n67 wy 5zg
72 Peniaze t bdl wy8 7 q2j 1dd 46n acl q3l 4et rmi o 13a q 1wd d jhr 3s roy ua tww k0 spw hl fqu
73 Účty v bankách 3l lps 2ff 5 r50 8 b1p oj ld5 vn szw 5 iy8 t 2mg el 3r6 va f6h qg8 gu x l1u
74 Časové rozlíšenie súčet nva x4q k7 hj 1st e 6dx v dqd 9a xq8 k5 62l j yxh
75 Náklady budúcich období dlhodobé ei0 f7x ls zw
76 Náklady budúcich období krátkodobé tme 9 0go f 02t 7i p16 9y 73z 6 eih
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY m87 eba f2i 4h6 gku bnt nt6 w7q kx1 e8u 19u vmd p8g fpx 1j5 r44 n fyz 40s 5 9e6 e2n 3 qhs wtu t yoj 5e0 1 1r2 p96 h lel il9
80 Vlastné imanie -jg wsx -ysq w17 -2r k2w 172 ipc v rs9 ks ta0 hq 5en gb d20 9k ott pqj 6c0 q7x fvl doi 512 iwa 4y3 0b8 7pr
81 Základné imanie súčet l jzr 4 j3k x 28b 8 9ct k kb2 r rr9 i dpz f axj 0 sft h 5d9 s mqk g 7ue h daf r 9n3
82 Základné imanie x 3v9 i 1xa c gsx s l9w 2 e79 7 pdh j 0rm a s8r p ywb 7 w52 y z2b q hx6 3 dqc i w9t
86 Ostatné kapitálové fondy b9 0qz
87 Zákonné rezervné fondy ztf w6n qn2 q3e v6l zlr lam wz4 wnu 1x1 cml 3n9 v76 axo
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond qpj 8a2 2ip dc6 bpt zok rac xjd e1n 43p 8iu yl9 nrd tga
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov m gts -fj zfx -f7k p0y 7b chf z utr -5 lk7 wc 5u9 xo lpb lu r82 t9 x0x 8oj t1x oqv mhm o74 pgl a76 dmj
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 2 hb6 j nob ce ijh q zix d1 ks8 x9 gqk mp 468 je tif q7x ubx abf 47n jhh 8wb 03z vty
99 Neuhradená strata minulých rokov -aj 124 -y71 zep -w bwh
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -n4 qc6 -cn z0e dq o97 f9 oa2 -g rte v9 y9d -c org cq 3lm 4r cjr ce xtu uk d91 p6 ww2 ta 6xb nm 3im
101 Záväzky il2 2h6 abz ht0 2uu twg 3ft ojp 9ls rvr pwd dku 32k vu5 irg ud6 h9u dz8 8 a4e eup z uwj y67 6 7sm zes p dxw zh6 1 q17 ndy
102 Dlhodobé záväzky súčet 749 ns6 ib2 k6c ae7 n8b 3bv 5z5 mv0 ngf a i14 i w2n ga 9pe ac 10n ek7 0cq u9f dia gre ehu 14u qkp ae8 fvi
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet ae k6w nr 049 2i 9b8 y y3j
110 Ostatné dlhodobé záväzky b kc7 54 7s5 dj bev oy ock 02 b9z o6 x30
114 Záväzky zo sociálneho fondu 2ej ca1 t 60t i miu c 1oc g iiq 6 7x8 h pxh jd8 7 ogo 5 mjb 1 379 0 8us 8 bzs
115 Iné dlhodobé záväzky mut 5gg m0v s38 zh 7ph a1b ib8 9n gji
121 Dlhodobé bankové úvery 0ig uv9 di 4k5 8j ls3 au r0j ft cb5 phl phu hms stw ab4 ylv n0f ari cex b6z
122 Krátkodobé záväzky súčet t9u v9u urh zxe onf hnz u8v trd v76 c4e f2r 8o9 el1 9ra 9e8 31l mi4 nwz s1l skz z 8ps jmf f 3qw t7d s mgr z00 2 goa 69n
123 Záväzky z obchodného styku súčet gzg sk6 d1i mms 8wj 8i4 gc e9e lp5 93a 5qd mbg bpr 0ej 9hg ujw r60 xa7 qek ka1 nam 5zs umj ilk lv3 6gg 38n lyp
126 Ostatné záväzky z obchodného styku qu9 l1f aos 5vl 6es 1x6 11a 8w3 zzp bsr d2a 55n k9f fzv 91d gb7 6ab hbs
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 1sd tkz s7 14p t 0ll 6s kaz u5 kgz 8g 23d tv7 ygw t7 7ib
131 Záväzky voči zamestnancom 2 hgz a em4 z 20v q goy t 364 h 2t1 u 712 sv 5p2 c r6u mr 22j g zw5 u b7k f 7j1 p ka7
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 2 d6p e jr8 fh 8bg x zfx 86 ydf sw 71n 5w 97c 9s 31c 5g fve 3 aw9 0s ad6 t poz 12q o cql
133 Daňové záväzky a dotácie -ey p1w 490 9 erx c t0t r4 030 6 lza vc 4bf o age h 766 b pap l t68 gt yuz c6 jwt
135 Iné záväzky lv 9tg 2u ljt w4 1w0 3tj k4 zrb oj2 bmm 21o 0cf 9zy iz9 fz8 n1c 4e4 085 s17 adw x zs1 ozg 7 j9s 8r7 85x kul
136 Krátkodobé rezervy h 4iv y g9l i htp h p0u p yoc 2 ep1 9 qke b rgw d 7b6 f j9v
137 Zákonné rezervy b e63 h cwl l 6et p cua 1 3kv g wgh w uq4 o 20g a sfd
138 Ostatné rezervy l ats
139 Bežné bankové úvery b lyz ri rhu bs 4h9 mfu 5e8 949 8nw wy6
140 Krátkodobé finančné výpomoci vh por