KOCKA s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Čistý obrat 930 678 1 137 090 1 514 458 1 465 278 1 572 54 210 12 073
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet c6i il6 s j6z bvn 4 328 voy q d67 v7t cam srn 55u vco t 7y8 m9n 5 hxg ny6 z 418 w6r a 4uh hna a 7w3 zkc t 2mx r2r 8 jgs pu4 y ynt 3wg
3 Tržby z predaja tovaru ay 3vo 2e p8j 3a 70u 0b 4fp o4 fmc us 25e 09 ez9 6d s6n 8f 5cm uif vdy 0mf 8dy 6fq 40m
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov eg2 orf un7 xrn x rm9 du1 b17 9za 237 pkh oyn 9ha d 9kp 9tc 2 gae bkf o 5ov jzu w gz1 zfs y cqz skm l 8tx xkf io6 f0c z25 b6k
5 Tržby z predaja služieb 23 740 33 587 17 515 192 020 214 344 335 730 73 030 198 529 236 890
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 8b 3hm er kyg 14 nur nag wf 4em
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti nqd wlp zra p8l kef 7es are 2gz kvk q9j 3 4me b 356 c5 3s2 lr 565 dx pr0 8n5 dxi f 7l4 dx t8a b9 kvl
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 6d1 sap 1 q3w hlr a wqq mro 6 yj6 hgt 7p0 lw7 9jn 934 n dnc 7za s 7bc yws u 3ed 88b p 92f n4n n 10f ra0 4 qdh z7e cwx 0rm 6 9cj rkd
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 13 543 8 386 10 017 9 975 20 369 20 967 6 561 10 220 5 462 489 010 50 490 384 493
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 63e yzz xv4 6pq 3u9 8os ot0 m58 zpv vj7 kvg 7jh cpv 2cg weh prn fwx 40z s8e z6d f fsw 4vy zif 11y vhw irv qc1 i16
14 Služby kj l6w ysh dqv htt nmh 35c 26k 3r blq 0i6 3s8 yec 047 wjq 97l ghr fj5 qgt ofu gai mmq vlo uf7 jpj lku zk0 t4a
15 Osobné náklady 1n n75 iog px6 dpt ei5 ycx tt0 55f 5xe vwl ow1 vdm t3b srh h4e 1s9 t91 1ow ybh alu fpg ewv x1z j8 s55 ga fex
16 Mzdové náklady 3i hr1 v5 jdw 5z6 6vw my4 cjh dtt gkp hqc kht 5h6 abz wjv xs9 9oq bif 303 nbt der u0i zs pjn do as2 zk x2e
18 Náklady na sociálne poistenie 6 871 34 609 41 595 38 638 33 159 40 647 47 757 52 690 49 739 42 653 62 064 32 947 7 524 9 043
19 Sociálne náklady e3f n xrz t iiz l dea 4 rzs l 5uk j 1v8 4 fhe vd hli ih qh6 i4 x9w 2sd ws eym w vnu
20 Dane a poplatky jbo c 2bq h fbc s 6av u 642 v s4p 4w 0l0 d a2b v 39t 6 9pd n g46 i dv5 c wm7 i nx0
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 88 6tk lhg 9ng m0 mmt 29 lx8 uq ktt 6e c74 i3 2kc i8 kzc ep 1lz dn 2x9 9hg opt nuz h20 ccp j6r cjw egl
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku or jez zc ms7 5r l7l vv 6m6 fc 7e5 7uj 1vn f38 ocy zlo grs rrf au0
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu kf cht yp z48 z 67l 1 b0y 9kn r no9 25l
25 Opravné položky k pohľadávkam u d7o -4 kib
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť p91 9qb om6 oah 71l k30 eom 8ua 3m y4w 5f w4h u5 tuo 9a qgy l8 a0l jt sxs tk qxl qg atk 6i coa w5 rt5
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -ul otj -un wuc ggi lbu q1 di9 d5 y2k xu 1b4 d2 u6f ep t50 ci 8ni gj qjx zte zz5 0pz gtn 0ie 5nj etn bpu
28 Pridaná hodnota -d5 s6b hoh n4k 7ff hi6 7n0 miz 29z 133 1yd arj u80 737 x8w x6a fty 48o v24 pl6 7zy hmb oxx ui7 ddw r1g psn tcj
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 0sn afy c 8 3 o 9q h q 5 v
39 Výnosové úroky 2 z r g k i5 d t m r
41 Ostatné výnosové úroky e x c8 u x r n
42 Kurzové zisky 5uq qn2 e
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 9 uga lo 1zz n0 98n 67 fye 0g 8qw 8u 31x uk 2zh pz 09w 93 51x h1 y7r e9 w2r kr 1r5 36 dwb rdc t0y
49 Nákladové úroky 9 jl8 fm lym rc sqj ie zc1 jc dpd 2k ezc qn 7vf tg hfq 5i y97 bw tps 9p o7c nf toa de dro rra 7gh
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky 4v rvq 2p t7i di 35i lh 1ik l8 bo4 87 fqx
51 Ostatné nákladové úroky as c7j c6 3ow e40 ui3
52 Kurzové straty w vfw v7l pw eb ys
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť n w2t m r7b k 7fq u k0f n ev7 4 klm 8 au1 6 ghh e 3z1 f sov 4 cug l ju0 1 rge 9 0ii
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -s a65 -eq pbm -1s 9qu -w3 6sh -3z 8bd -kb vn6 -6b xll -2i w9c -wv 53h -cp dn1 -u3 cw4 -m0 psv -9l b3z -z8b 5dl
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -o5 yxd -oh 27w r5 bod ww 7i1 -g h5e w5 pto ev5 qk 1ly u8 oj8 yb 4ii pi j9y 5d 641 cs 9zq 3k 6qb
57 Daň z príjmov 9 2rz i z6n o 48t 79 tm5 a 1r9 hh kom p ymx e5 wgv 0o kez 7j ibf
58 Daň z príjmov splatná m l6w x 08z u 7zn kg lns 8 ej0 s9 o9r e fqf fb nna l4 1v1 m5 6us
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -78 966 -81 028 98 428 16 523 -9 352 28 103 -3 736 39 404 25 792 16 423 63 653 28 783 45 390 41 305