KRAMPL & Co, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 6 787 7 697 7 056 9 083 8 276 10 362 13 285 12 011 12 011 14 261 13 940
33 Obežný majetok o l1n d e1x n kcf x cfr h r7n hk x7a gv yno 58 fp0 xi 4wq m8 rk4 40 ai4
34 Zásoby súčet y bg8 s ift s f64 q 2t5 z 4ze q 6s2 p v4j m vlk j a9c k 80p w cqn
39 Tovar j j22 s w55 8 kx5 a prq a o2o x czg t jew y aig 3 671 t 3dq d 76p
40 Poskytnuté preddavky na zásoby tb p0 md
41 Dlhodobé pohľadávky súčet fb h6b
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet cm i26
45 Ostatné pohľadávky z obchodného styku zk8
53 Krátkodobé pohľadávky súčet iqt
63 Daňové pohľadávky a dotácie 03a
71 Finančné účty y0 i qta 15d u 7al p rg9 v zzt 7 qvo p d7v 2 o0a h yx3 n 224
72 Peniaze 1d 7iw nr 4 ggo c v0a e h16 y dur b ms9 x bwv 8 o6m 3 1t5
73 Účty v bankách n7 uch 06a z5f a b3 n 5jz 1v 80 0ml qov
74 Časové rozlíšenie súčet 6 i
76 Náklady budúcich období krátkodobé c f
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY u moh k vd2 7 82k z dh4 a spo qj jtg vc d43 78 926 t1 o1g p1 t8h jx pr5
80 Vlastné imanie -alu -8gl 8jt p 6lp p 5em 9 sna rk uur 54 bim ej hnn gi ya5 88 n9e
81 Základné imanie súčet 3 nn2 r 7ij s 11o z 7qs e 6t7 b pg7 k 242 c a8r m xgv h xqj 8 y8k
82 Základné imanie l qu9 w 9wf i 7zk a eow g lal q rrb 6 ldh 0 sre a pix u 9z2 4 vcu
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -o qz8 -c rgc -m x5c -u h8u -x zky pb9 3 p76 i k1f t 2n7 x okd e rot
98 Nerozdelený zisk minulých rokov e sig 457 0 3v4 2 vvh n voh d bly g kz9
99 Neuhradená strata minulých rokov -4 ppr -w 900 -7 rpb -e heq -x x7x -cwc -4oy -5sv
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -z ns0 -u7 4 lt8 n 8nc h 235 o 4mt k kwi -qcy m sv0
101 Záväzky a b2g 3 1ix f sam p oq1 7 3vn kce e zrf 22i
102 Dlhodobé záväzky súčet m q s q
114 Záväzky zo sociálneho fondu v e 8 3
122 Krátkodobé záväzky súčet m dbc s wb2 p c04 r rtz g t8l xd6 1 rmf ulb
123 Záväzky z obchodného styku súčet 9z hd x3 85
126 Ostatné záväzky z obchodného styku x0 v6 z4
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu m 0df 0 s40 o 60m s hq5
133 Daňové záväzky a dotácie tc a fd0 k vy7 t wa0 y4v o cfq y9o
136 Krátkodobé rezervy to
138 Ostatné rezervy bi