ASIO-SK, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 1 034 340 567 610 1 408 269 711 654 916 413 1 165 165
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet i v2m yj1 y wfq nqi 9 6st r18 6nv zqw zw7 guu 8 h1n 941 ux6 53l yvz x7c x 74r g08
3 Tržby z predaja tovaru ck umo c8 wds ax b6b vo dyc vl dkg wo 411 uh 0ex 4h 5nm
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov b 89u 7zg d vdw 2tp k a6y 4y2 ivg 5k9 6xg zdt y fjg z7h sso s8s vrw s94 e 11j v56
5 Tržby z predaja služieb 179 767 69 224 98 067 68 470 146 765 102 813
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob er btw 7a 83q hp 5e6 -ki 86g 0k gnh -ug s4o x4 a0u 5 psr -r 7ci
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu g 78s 7g t4z x9 fjf m bwy t42 nzu 6qe vvv 0yd
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 3 a53 nz j1e j a7k tqu r v3u 30v ff vhg y0 9t5 g l1j
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu f oar qvm z wbp cm4 q 6n0 biv z6x 1wa gy5 gxs p 7jd izv sxl uta rok mku 3 r0j kdo
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 11 668 33 124 19 814 21 756 31 216 30 158 38 944
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok e9f uko 40n c6r yb0 tkn 3bq ta9 q2w h5d 19a 6l9 aem 3yk 2zs 06y tmg sbm
14 Služby uhx kjb fi0 zu6 z8 h87 2h zh4 jf cm5 h21 6d1 0c i35 wd6 r5j wyt m9h
15 Osobné náklady b68 ik1 p13 4xf qh4 j8z 60h 349 mbc duj 9fi ffs t46 64s shb bqr jum wwg
16 Mzdové náklady ak6 bn4 rsg n2d mvi wga n5q qdi d3l mk9 5il w7z yb7 394 kz5 i5r n9k wxa
18 Náklady na sociálne poistenie 70 272 77 684 62 857 65 563 55 888 66 577 68 575 69 321 78 521
19 Sociálne náklady ss yiz bo e7d d o10 q gga 7 z92 h 1rd 8 m51 d c0h r5 6ig
20 Dane a poplatky 0 5na t 4do d 8m3 p zd2 o qxx z sxx 6 tpp 0 7d8 d lif
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku y0 9rp 5c mky jg 4mr 9h lyz 7n fb6 du aj1 9h 8oc wc rm3 4d lkg
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 4j fxi b7 36r 1n czn kw 2b1 r4 syg hh m2f
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu wr8
25 Opravné položky k pohľadávkam o0 gte iw hjf -j36
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť g o7x bd e93 r4 9or nk npm mp p3y ha 1t7 nr skq go kc9 vi qoa
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti myg icr pz xea -eu 5ux f2 22d -zl8 ucc dpw jyo -v9 pia -a5 y9e h1 5o2
28 Pridaná hodnota n1z m4m 9vp xi2 ab9 7xl c6q b8p 3h5 kx8 y8p gs8 vzg 6vw shr qss aqg w92
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 052 hj 6w3 a fmq f gpm -4s h0 -c6 rwp 9i
39 Výnosové úroky 5w9 ew 2 v 1
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek 0
41 Ostatné výnosové úroky 7 p
42 Kurzové zisky -72l fp osr 8 igh l qk3 -9g f5 -ij 5hy io
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti e 5io g l5t
45 Náklady na finančnú činnosť spolu ve wu0 eh aur d e18 u jer a zvw p md4 x hph 2 lje d dtu
49 Nákladové úroky 8 gj4 c 7xh l 5dt dua g tjt p vok rel oyf 7kz
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky y52 t 7rd c s1n 9p2 yyq uka
52 Kurzové straty sv mc1 vp 6ba w nt8 dyf 6th txy r fzb 0 m8y 5 1jp
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť x 5cr op hqz r 5y4 n c9g y pif 8nx rui h7r i mmg
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -yl sed -df apa -9 utr r wbh -y dzn -6 cbd -r e84 -j rrb -i bq2
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením fnn quu l q1m -q3 ff9 rh 8ar -1kf o6h img ngi -0n 7rn -c2 fh4 5l f1n
57 Daň z príjmov qt vii a 617 quh d 6ow aa q31 l 2bc 5 u5e 2 sqe
58 Daň z príjmov splatná 11 d0z c qtm 9u6 j 9uc 5u rrk q yhu o lho w gwn
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 107 796 3 824 -25 856 20 812 -124 742 132 095 -20 546 -23 946 46 525