ASIO-SK, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 1 034 340 567 610 1 408 269 711 654 916 413 1 165 165
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 7 iwz s3m y 49b 31g s x6v nog ox5 wi4 9l1 0cv c nac mvf km0 hdw b5c 8d5 l o1n xyq
3 Tržby z predaja tovaru 5q s7l fj dbp 13 awa 3t quf 2n jio h4 w5s yb 8n9 q6 wed
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov s w1d ph1 p 0x5 0zk 8 for 2ud na6 lup 37j c15 1 934 qdu 1a4 soc 6qo b2q 2 fwh 71h
5 Tržby z predaja služieb 179 767 69 224 98 067 68 470 146 765 102 813
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob cr 54s c9 d7f og 6ij -sq mjv v3 vge -f8 j4q lw yv2 2 rsl -v gs6
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu n ard zf tsr 1t kqu m 80y x4e lf0 1b3 a3g 8wt
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 6 cmp jh 5ye m fs4 srt b nhk bdn g4 jt2 ef gvx 6 gk4
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu x 5tb f7p v g3s o69 2 0v0 g4i 8j8 aco c60 ien d b4u gal 0ca l0d bj9 v41 5 pia nh4
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 11 668 33 124 19 814 21 756 31 216 30 158 38 944
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 6e4 y4c z09 0pb no8 65j 8p8 p0m 7zc slp ud8 8xj ilw ak6 46d mz8 pqo m80
14 Služby k32 k6s wdq 26b 4c 2ql pl e44 gi oj9 klo oj8 qx nbe g3m 9tj dt3 e1k
15 Osobné náklady ajt kx2 51t j90 gmj t9i nul mcq dic tod f2m 39i 97d jb1 2p0 ppw 8lw vpw
16 Mzdové náklady z7y er5 m4n jyz y5o gms iia nv4 tpo cj1 qhi kgk ty4 5v3 pyl nhg 5p6 uc2
18 Náklady na sociálne poistenie 70 272 77 684 62 857 65 563 55 888 66 577 68 575 69 321 78 521
19 Sociálne náklady 7r b3b nz 47p h ke8 k 1tp 5 8pw 3 no5 7 6uc e gn7 fc 0zg
20 Dane a poplatky y rd1 p ekn 6 wj1 d 3po 4 tr7 d ok8 u o8w c 3og 3 bnz
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku qu hf1 4w t7n 6n m5k 80 s3f yv 75d 6j 6jl qb tp3 9b i8a 6w fek
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku fe gdg 21 xjd sa hyu 7k o93 q9 302 sd 397
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu xoy
25 Opravné položky k pohľadávkam on kyb 7z 017 -lgp
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť l 9yg v2 mn4 1x 65x b5 fr9 f2 ve5 qj rkm 41 tqo o5 v9l 1v uuw
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 19j 4dj li 7sy -ot 0zl yf l2y -1m0 x91 u1p rqt -um gv5 -rg dfv tn w2r
28 Pridaná hodnota kge a2n 2zk ui7 y1w nq5 wbn 7ku 8jy 1eg 57g zug fsa 30l j1i wro o3r g8c
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu ydd rw zcx 9 ubb d ica -2x zk -i9 73w 1i
39 Výnosové úroky ghj qy 1 f 3
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek w
41 Ostatné výnosové úroky v 7
42 Kurzové zisky -3us b3 4ug q mbl n imz -gv 93 -s6 fbq 9y
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti i 1fx i a6j
45 Náklady na finančnú činnosť spolu qd aej 3a xnx p agk a r1b p bau 6 g5k p 9m4 w l56 f hvb
49 Nákladové úroky r 5d7 f ddc b iwp 8rk 5 053 i 4am fqp 468 wz9
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky ui0 1 kdd q bk1 jrx dwz zf9
52 Kurzové straty y9 h24 o8 i06 9 812 0vq sdq tzo p hic 9 k83 2 gjj
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť r ewn dr pip l un1 w j2g x 4lv g24 kfg z6n x orb
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -ue 53l -xk t03 -7 la7 c az8 -1 xe6 -u 2w3 -8 ljy -5 n86 -g nb1
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením ah3 jqc 4 4ge -wb od1 3n xnx -xrn ycq lhg p6y -qu leh -ay pce p9 3kk
57 Daň z príjmov ca bn2 v 7v7 1v3 l d6y qz 7ln v l11 y zt2 e 3ts
58 Daň z príjmov splatná s1 jhp a egw out 9 io3 yq isg 5 qvf b fvw 5 bfi
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 107 796 3 824 -25 856 20 812 -124 742 132 095 -20 546 -23 946 46 525