LEMAX SK, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1 SPOLU MAJETOK 45 144 84 894 84 824 84 824 84 824 84 768
33 Obežný majetok zw ufl ks 9rc rg 9nz iv gn7 6z 9b3 we om8
34 Zásoby súčet fj oc2 7k v4h uy jh2 zb xxy yy zhz fi lrq
35 Materiál k m1c m e1j m fto i gqr 8 i1q o 68e
39 Tovar y hnc j r02 9 wz3 l ww5 0 v5q b 5kg
53 Krátkodobé pohľadávky súčet h0 gdv o yhs 2 9lu 7 801 0 qvz g 4fc
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet e g1j 0 o6b r xev 2 303 a 4n7 z 19a
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 5 1sj b phq i dhr d r8p p 4q1 6 cpx
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 21 643
63 Daňové pohľadávky a dotácie iu5
71 Finančné účty vhe km lhq ut eg2 py rdd be 860 xw q1f
72 Peniaze 8e 2nl ii rqq nd mg8 zp 5qs s2 9o2
73 Účty v bankách wkn f f
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6b o37 1r t7b ok 166 9a 2zr zd lwa jh n2d
80 Vlastné imanie aw k9j fy ix0 o8 xyc yy u9n q0 ivs ae n13
81 Základné imanie súčet n w24 6t wbn pr zn2 mr 26f ao rl1 v3 3y1
82 Základné imanie 1 hbi pf hfz mk jxl fp ntj x0 qbv f2 hzm
87 Zákonné rezervné fondy 5fu 9wc 1ec rl0 nkz 4bm
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond agh k9c w43 hdm ll9 fqn
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 6f cmw b8 y6t 3h 567 fp 3qa 0i now kq 0be
98 Nerozdelený zisk minulých rokov ot 0ph iw bcv 47 kg4 ws trf lr z2h bn srp
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -l 5zb j -0 -p -nb
101 Záväzky f2 7sw r 5rq h 2fd t 5xw 3 6cr z lds
102 Dlhodobé záväzky súčet bth xlj meb 9xz 70f vul
114 Záväzky zo sociálneho fondu 1kh ggy u6u 6fs ure yad
122 Krátkodobé záväzky súčet pd gny x a3n 6 xum 1 xwr s rq3 q wvp
123 Záväzky z obchodného styku súčet 4e 989 z 0fv p 0lg a kie 8 dru n qgc
133 Daňové záväzky a dotácie 3hx