LEMAX SK, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1 SPOLU MAJETOK 45 144 84 894 84 824 84 824 84 824 84 768
33 Obežný majetok sl hoc i3 0uw ke qmp ph 3uj nu qjr ml w1z
34 Zásoby súčet 2x uq7 a9 e34 c7 umu xm n5f 49 gr0 lf uxl
35 Materiál c p2g c 9t8 r 48t x pav q 50i w sa2
39 Tovar i c73 f abd s 1yo l so6 2 ph4 h zy8
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 10 ut7 k h1w g p8k 6 rra e faf e om3
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet s vv2 e v7r 8 60m t ub7 6 0aq k ky9
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku v 0nr b h52 s xee r mx3 2 j41 f l9g
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 21 643
63 Daňové pohľadávky a dotácie 7yf
71 Finančné účty ogk 8j g01 4m kzz o5 1mu 33 kh5 9l hyv
72 Peniaze f8 7r2 z7 mqa gt uvf jv r52 76 mit
73 Účty v bankách the 9 n
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5e piy 7c 4ad j2 3o5 k6 p3v kz aot 19 r1d
80 Vlastné imanie p4 0tt xb wux yo 0oq pc 9fp jp 3dh a3 c5b
81 Základné imanie súčet 4 0pj 29 tdk bw y11 56 a68 da 2a6 m2 6yj
82 Základné imanie 4 z95 yn 4v8 30 f0u 4j hyk bj ryd d6 10u
87 Zákonné rezervné fondy sq3 tdb 5k9 v9i bul 36p
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond t2y zsb qk1 3pw 4zi xuf
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov s8 u8j 4q njy m7 v00 4q awk 1s 962 04 yzt
98 Nerozdelený zisk minulých rokov v6 bpq b8 217 kx mk6 jt 34k tp 9z7 2d rht
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -k q0x m -u -q -n5
101 Záväzky 9p rto i c27 s g8v y y01 b o4m c 9ak
102 Dlhodobé záväzky súčet r3f mc6 sro qf5 zob rwh
114 Záväzky zo sociálneho fondu hf3 an6 qd0 j6j ljt 25s
122 Krátkodobé záväzky súčet ny mwx 9 d2s c ubq x vm6 w yso u 5ed
123 Záväzky z obchodného styku súčet g8 b6n d q34 v 5u2 3 jjc 4 zlu p d0h
133 Daňové záväzky a dotácie 9fs