LIPTOVSKÉ STROJÁRNE plus, a.s. - Podrobnosti

Vložka číslo
10012/L
Dátum vzniku
29.04.1997
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti koná a spoločnosť zastupuje a za túto podpisuje predseda predstavenstva spoločnosti.
Základné imanie
10 851 187,60 €
Predmety činnosti
 • zobraziť ukončené
 • obchod s tovarom všetkého druhu v rozsahu voľných živností (od 29.4.1997 do 12.4.2016)
 • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností (od 29.4.1997 do 12.4.2016)
 • prieskum trhu a verejnej mienky (od 29.4.1997 do 12.4.2016)
 • reklamné a propagačné činnosti (od 29.4.1997 do 12.4.2016)
 • činnosť realitnej kancelárie (od 29.4.1997 do 12.4.2016)
 • výroba tvárniacich strojov ich generálne a servisné opravy (od 29.4.1997 do 12.4.2016)
 • výroba drevoobrábacích strojov ich generálne a servisné opravy (od 29.4.1997 do 12.4.2016)
 • výroba priemyselných nožov, rezného, strižného a tvárniaceho náradia (od 29.4.1997 do 12.4.2016)
 • kovoobrábanie (od 29.4.1997 do 12.4.2016)
 • zámočníctvo (od 29.4.1997 do 12.4.2016)
 • výroba kovových konštrukcií (od 29.4.1997 do 12.4.2016)
 • zneškodňovanie odpadov v neutralizačnej stanici (od 29.4.1997 do 12.4.2016)
Akcie
 • Forma: akcie na meno
 • Hodnota: 33,20 €
 • Počet: 326843
 • Podoba: zaknihované
 • Dátum od: 28.10.2009
Akcionár
 • HACO, a.s.
  1.mája 1850
  3180 Liptovský Mikuláš
  Slovensko
Štatutárny orgán
Dozorná rada
Ďalsie právne skutočnosti
 • Na základe rozhodnutia jediného akcionára obchodnej spoločnosti LIPTOVSKÉ STROJÁRNE plus, a.s. zo dňa 04.0.42016, na ktorom bolo schválené zrušenie spoločnosti bez likvidácie jej zlúčením so spoločnosťou HACO, a.s. so sídlom 1. mája 1850, 031 80 Liptovský Mikuláš, IČO: 34 114 661, ktorá sa stáva jej právnym nástupcom a na základe predloženej Zmluvy o zlúčení, sa obchodná spoločnosť LIPTOVSKÉ STROJÁRNE plus, a.s. so sídlom 1. mája 1850, 031 80 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 370 827 dňom 13.04.2016 z obchodného registra Okresného súdu Žilina V Y M A Z Á V A.
Uložené listiny
 • výročná správa 2006, účtovná závierka 2006 /+poznámky/
 • účtovná závierka 2008 + poznámky + VS + SNA
 • účtovna závierka 2009 + poznámky
 • účtovná závierka 2010 + poznámky + SNA
 • Výročná správa 2010
 • VS 2011+Účtovná závierka 2011+Poznámky+Zápisnica z VZ
 • Účtovná závierka 2012 + Poznámky
 • Zapisnica zo zasadnutia MVZ zo dňa 14.2.2014
 • Podpisovy vzor.zep
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1 - časť 3.jpg
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1 - časť 2.jpg
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1 - časť 1.jpg
 • výročná správa 2000
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01.01.2015 - 31.03
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01.01.2015 - 31.03
 • Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01.01.2015 - 31.03.pdf
 • rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30/4/2015
 • vyhlásenie zo dňa 30/4/2015
 • rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30/6/2015
 • vyhlásenie zo dňa 30/6/2015
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Úplné znenie stanov AS z 27/1/15
 • Zápisnica z MVZ-NZ 2523/15 z 27/1/15
 • podpisový vzor D.L.C.Laheye
 • zápisnica z VZ zo dňa 15/2/2010
 • Podpisový vzor: K.B.Havege, D.Laheye
 • Rozhodnutie o premene na EUR, Úplné znenie Stanov AS
 • Zápisnica z MVZ z 20/3/09
 • Účtovná závierka 2007+VS
 • Podpisový vzor: O.W.Deleu, S.De Burghgraeve
 • Zápisnica z MVZ z 16/6/08
 • Podpisový vzor: P.E.P. Bizet, O.W.Deleu, D.Laheye
 • Zápisnica z MVZ z 22/2/07
 • Účtovná závierka 2005+VS+SNA
 • Účtovná závierka 2004+VS
 • N.z, výr. správa,
 • Účt. závierka 2002,
 • výročná správa 2002
 • NZ 75780/04,
 • Účtovná závierka 2003, audítorská správa,
 • NZ 11501/2016 zo dňa 4/4/2016 - zmluva o zlúčení
 • Účtovná závierka za obdobie 04/2015 - 03/2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za obdobie 04/2015 - 03/2016 - Účtovná závierka - časť 3
 • Účtovná závierka za obdobie 04/2015 - 03/2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum aktualizácie
28.05.2020
Domény