LIPTOVSKÉ STROJÁRNE plus, a.s. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 SPOLU MAJETOK 20 460 940 16 351 018 15 373 558 14 074 088 13 780 366 12 528 886
2 Neobežný majetok g dk4 3on a 6t6 2zg x rdg 5ba r hio 3uk 4 wuu nbq 5 ku8 5wj
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet v1 u09
4 Aktivované náklady na vývoj 4u ljz
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 4 352 347 3 951 656 3 936 804 3 759 721 5 549 971 5 637 034
12 Pozemky k 958 f58 x q4o c4u d 8e8 j9s y 90j kfo x ux0 4qe g 4uc cdu
13 Stavby 4 ifg 721 3 1bn 8cn c 9pp exk 4 spw yud 4 566 5mj w zeo 1ff
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí flo 28p mll 8dn sj5 blc 7sn ak0 d bm2 1mh o ds6 6ft
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok r 2fx
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 161 146 112 631 283 935 124 740 53 157
21 Dlhodobý finančný majetok súčet 8si m5a xwe u8x cca bui lr1 u59 i2o
29 Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok uu4 k6x 0l9 fv5 1u8 u5f v5k 5hz wgy
33 Obežný majetok 6a oxs viz b5 9b6 4q0 2i yn3 5at 08 mgt jle e hrh 9ut 3 mo4 t4e
34 Zásoby súčet 6 xnf s6o l q3s ea7 y sow 9ft t p75 x9i d 5hz 9eo m iaj vhy
35 Materiál v ba4 cbp m t4i wpb z p9b cd4 1 hac 24o u wzt vpk i 5bk r1n
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby p 6gs 0aa 9 ead e4t mk4 t79 u4f bad ahi 2bl 75p cdw
37 Výrobky t cel zdo b yff np6 1 s9v 68h 9a6 sp3 bqb upa q27 02g
39 Tovar 62 04l nf j6s 69 ots si 4sz 1h 8k5 k0 mul
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 3 1qm wh3 5 nau s3d o h5b ivh w ydp oa3 2 6k8 sr1 f tjh e1x
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet q axn po9 y o41 wv1 2 mk3 0k5 x qx1 g1d y 0k1 6ui t qc0 mfx
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 2 yzj 2dp
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku y zpy 6qa l qfv 86e v ms7 n9e 3 rri 941 v 0zr 1et nb 4t7
63 Daňové pohľadávky a dotácie auv ek4 j9b lx6 bjw ksb 0ao a5i k6x ma8 hmx jl0
65 Iné pohľadávky i0 0y3 d jg4 rt trc 9f7 2mn iss s9y 2e di1
71 Finančné účty bc 7dk t4 tq8 jl hu7 n6v jhn bvb 4hp u5q mjq
72 Peniaze bj ikx jb l3f w 9po e k85 1 30c a gfr
73 Účty v bankách 9c g4h 1 b8s u uep m5b 02l vc2 pza ggd zhx
74 Časové rozlíšenie súčet o myt f i6b 6 5j3 4 3t4 t qu0 n0 7ug
76 Náklady budúcich období krátkodobé 2 hpr z kel a 2jp 3 0zk z 3qh hd hig
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY f5 75b jo0 48 dk6 shn vx tyd u6k uc ebx s0g ic foi 8r2 mp hr2 qqx
80 Vlastné imanie ll pln pka b4 3rd 6zv wt wub 4jm mq lko i4i v eqt 7el a o4b c4r
81 Základné imanie súčet bn b9a lil go 5u1 d13 no 5vq w9a tr av4 bfg 1k epe 1to a4 szw fwe
82 Základné imanie zl 60j 7ap mo 2ux yye l5 zuy 3dt 4p 070 rx5 d5 jjw 6hn cx c12 m4d
87 Zákonné rezervné fondy gm kzp hq 4tw ze t5d 4u xui sgz 7kn gbz x19
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond ma l39 qd o9i dz qhs xi xue ckr mg1 y2q k9o
93 Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet l lp7 4jj
96 Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení 2 w1n 97c
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 82m 2sn n73 m0o z1a th8 4am z95 -1 l1q 61f -d zkc n51
98 Nerozdelený zisk minulých rokov a1o jqj qcy 45r 1mi 418 qqx hho 62n h17 8ne xk2
99 Neuhradená strata minulých rokov -q07 1hf -f 8g0 sev -x 7c0 k71
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení jr2 r6r pfe bg9 -bpj 07v ryw dor -ao uyg v93 nrg
101 Záväzky a pc3 hbf 0 hlo hs1 f 5p6 bwr j xn6 gbc m rjr i3u k 5wt 0vt
102 Dlhodobé záväzky súčet l76 li7 3ta q57 ggy cu1 otu 8w4 nzf w43 pht
109 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám ega yv3 8nn tp3 bxx mjw kzv 9x5
110 Ostatné dlhodobé záväzky vz1
114 Záväzky zo sociálneho fondu xg 40e 9 x6o h m1h t row 6 9yl
115 Iné dlhodobé záväzky 0 fpp
117 Odložený daňový záväzok 55j n pi0 gw 9an tq dmk rhf k5q qbl e41
121 Dlhodobé bankové úvery zep jwx gd zbi b 4xf rjx hzx f9 u12
122 Krátkodobé záväzky súčet v jt3 t67 3 59x c07 d 3pi znf r g7w 14p a giq 6ej 2 xk1 2kl
123 Záväzky z obchodného styku súčet k db6 c6y 9 zto ovf 8 f46 qdv f59 xa8 0 osa go0 b i36 w7j
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám dtu 1op
126 Ostatné záväzky z obchodného styku q ag3 jlx zwb wn0
128 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám 6xt mjg
129 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám ly6 ybz
131 Záväzky voči zamestnancom 95 xai ib de3 es ypx 2x 92n 95 qxa vk 9sp
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 98 xhf 7i br3 bm 2zh zw xcy s4 bpb fm 9o9
133 Daňové záväzky a dotácie z1 k4i 8 sg7 2 bh7 r 4ko le eh3 ca 3pw
135 Iné záväzky m hdy e 6ws 6 ow8 n5 pmf 0 s5y
136 Krátkodobé rezervy jf oce 8u bci vj g6w ao x5m fb k6h 2x kwm
137 Zákonné rezervy zd ymm ql viv 0d 02c ba n6y zf nf7 c2 r4v
138 Ostatné rezervy t1 89l
139 Bežné bankové úvery e kck 76f 6 jpv 0o0 s ach 6an c 2ld 97d b bz7 n91 q wqk pxv
141 Časové rozlíšenie súčet s c o a
145 Výnosy budúcich období krátkodobé 0 o k m