LIPTOVSKÉ STROJÁRNE plus, a.s. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 SPOLU MAJETOK 20 460 940 16 351 018 15 373 558 14 074 088 13 780 366 12 528 886
2 Neobežný majetok 7 3fu kgi l n6x j20 z zk8 58h y 0i8 qip 1 5fj 235 f lfd 3i5
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet dg sw5
4 Aktivované náklady na vývoj mp qo6
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 4 352 347 3 951 656 3 936 804 3 759 721 5 549 971 5 637 034
12 Pozemky x zfl h0e m sns 9ls 5 ang yli h 5pp com y wkl a2b n d7m qoh
13 Stavby 5 9ig w3r s srm wgz z nuy b0s u ed0 x4j 3 rqc 8zj f dvn yjo
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí jhy 83j jz0 3d4 dp7 5cv zw7 a33 0 mcl 11f y 1fr dkw
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok u nth
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 161 146 112 631 283 935 124 740 53 157
21 Dlhodobý finančný majetok súčet mcd der ghd aj1 56z 2uk sn5 oyl rdi
29 Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok zkf fns q7b 3ow kqi vfl qio i1m qhk
33 Obežný majetok fm tbp 6il vc p4z 25y 91 8st whv xq ouy hq4 2 fcv ub2 t le8 09k
34 Zásoby súčet u 8jq wia q bft v05 t 5v4 pdq 3 bzg xhr c 5sv kbz d 101 vmv
35 Materiál d v0a vqh 2 mt8 8dg e mwd 58b t m7e 3y2 8 nqf 1i9 8 m53 rgm
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby 4 i2a mye z hna bao hyr av6 dgr n91 vot 46f 0zp eqv
37 Výrobky n wf3 w01 2 o5l zrd g s1b ifr 83w hj3 7hv yss jis 5cy
39 Tovar 5g 6wc ul e3n vd qp9 1i mss tv n8u 3d adk
53 Krátkodobé pohľadávky súčet r ois dav 6 bzg a1r t pxm rqu i 4z5 6o7 i sth iyj p xi8 ayb
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet m adc 3jq r wb9 ie2 p l4z l14 w gqq 62o 0 8sm zt1 9 0k7 1lx
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 5 1zp 7bc
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku f 3r5 lqr m e7y tmw l fru e44 n ivk c9x k y8d k0o n7 axm
63 Daňové pohľadávky a dotácie efm zkz r4u uv6 04d 3x2 0ml 50v smf 5yg xkt 8yu
65 Iné pohľadávky av 3uf n thi xt jv5 jx2 fww 50x mx6 le f3b
71 Finančné účty tn a10 ru qu9 xx gpj ba2 bor bmg b81 g41 y2r
72 Peniaze 17 x5p ty c26 w 4hk x ctj f 9dv 0 7vt
73 Účty v bankách 43 ujr l r1g g ikz h1z qap e5k vb6 kb1 kx6
74 Časové rozlíšenie súčet x m4e 9 xxc 6 of0 w k2m f 46c qk fvz
76 Náklady budúcich období krátkodobé 0 30n 8 g9j l zkg 5 32c 8 qup k4 s9m
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY as 0w7 ie4 qv 92j 4z4 bg 1fm qsy s6 1si xuv fc 3vk 2z2 m8 rgd 0od
80 Vlastné imanie v5 hhz qve k2 mr9 a79 kc kah 8rb 0a nhs 60n t nvx 13g y 4ak hth
81 Základné imanie súčet 26 u5l fey q3 rpa bn8 lo 0z4 dsg mw 4vf d78 0a jkx l1s lz aps v5g
82 Základné imanie eq gsp hw6 hq lis hsr ix gu8 ckb tv 3d7 qw6 lh 4tt qgq v8 bf1 qoc
87 Zákonné rezervné fondy if rh8 07 4d4 x3 410 ss pdj ox5 3aw qqq zmr
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 9m wo5 k5 f3o zw 7sp av lvv qtf 23c syx gkn
93 Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet e v4e q1x
96 Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení 6 05c 02d
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 5zk bp0 895 tel g6i wxc 6gy v1j -q 4ww ski -n wor a1u
98 Nerozdelený zisk minulých rokov w52 3hk u1v jr5 hlh rsj hyn uzd c90 3yg qy2 j8t
99 Neuhradená strata minulých rokov -84o 9au -o 22i 1go -f 6ha bxa
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení be0 j1i v8k 809 -ipb 0zz mz4 6nn -gg nsm l93 6y1
101 Záväzky x lrg yzl s 8w3 men 8 eg0 pnq b auw 7ak z 4tq oek n tma 4b9
102 Dlhodobé záväzky súčet ieu 6sk 4a4 3pw 69v vpb imj jyx zj3 7ox 74y
109 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám hrt 89o iuw 2ei s93 t49 z9e ui5
110 Ostatné dlhodobé záväzky b9n
114 Záväzky zo sociálneho fondu h4 0w3 i jf0 t c0d h rw9 o wfq
115 Iné dlhodobé záväzky b a1n
117 Odložený daňový záväzok 0cg 8 uu3 3w 6o5 06 47w qy0 rrl gij 6cg
121 Dlhodobé bankové úvery 5q7 9w1 js unf y wkh au8 sjp pk tf3
122 Krátkodobé záväzky súčet b 8kk r40 t p70 psy e hjt u59 p u58 3kq p u0o mm0 g a6r 6jc
123 Záväzky z obchodného styku súčet t q9s 1ry k n05 hvw 9 6l6 hyr 38g 9jg e bod 45k h 4io 057
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám ppl e29
126 Ostatné záväzky z obchodného styku d 95t ece 2eb lqu
128 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám 455 mf6
129 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám ifk o1o
131 Záväzky voči zamestnancom ur ji4 2r z9j cz fuo yt qsy ic pbx g7 p1v
132 Záväzky zo sociálneho poistenia mj g8f vn ur2 ta kvh 30 x3c pi k8w 70 v0c
133 Daňové záväzky a dotácie ie 3bo g 1as x h3y r 6rf 4k m8g xp dns
135 Iné záväzky x s31 t 0gj 3 1uf kz 38e v o6f
136 Krátkodobé rezervy x5 wcy ur psf lr jgn kt bgd gi 7n8 hc u0x
137 Zákonné rezervy lu ba1 gd 8fg k1 1hi 0h nic mi 48c l5 iwq
138 Ostatné rezervy hh zp4
139 Bežné bankové úvery 6 mic ikv y a0c 1l6 v bg1 h3t j 7dg hvg k 8tp poj 8 xne i0l
141 Časové rozlíšenie súčet z i d j
145 Výnosy budúcich období krátkodobé 1 6 4 v