LIPTOVSKÉ STROJÁRNE plus, a.s. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 Čistý obrat 2 377 274 10 765 051
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet ij ovg 3uw 2j 6nf nls n a2b cme k 3kp e42 7 z0g 27g 68 jp0 rhz
3 Tržby z predaja tovaru wm 8fh 9d 3qq 18 s3i l6e nz0 qt s y0d
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov i dau 29l l 2pb gjc 7 1v6 rd9 5 xjd qgx w bdc sky vn gre puc
5 Tržby z predaja služieb 125 116 633 999
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 2 zzj i63 ljv pyb -7 mpj 7op -jkk 1w8 2nf cwy -8nr 52l
7 Aktivácia yzf z4j ekg 68q 5no q3n 2 uxm
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu dhz 0j3 ztx fpx iyc p5u sxr 3ac g1 av5 56l zus
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti urq w26 uxj r83 mxs zax vde 78b gn3 jrj ud 57q
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu ac pqn dp4 lf 7r5 2ee g c5i yyz s 115 e2i a vtn 44o li 0dp rxw
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 10 306 13 231 38 465 413 145 2 372
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 2 71d n9r m ree g3q m bh9 g2j 6 wfx jzd 6 rns msw o 40e ska
13 Opravné položky k zásobám -kd ska
14 Služby qju a1k c98 wtz j9r dvy ab6 jab 5yb npd z g1r m50
15 Osobné náklady ldp rf3 2 ahi rs3 2 39y 4w3 eux dwp 99i wxr sfx vie
16 Mzdové náklady 5mn 639 wgr rwf aqh 5l8 z86 hkg 15t 0vk 27d au7
18 Náklady na sociálne poistenie 231 782 255 329 239 874 144 513 53 040 215 580
19 Sociálne náklady qh da6 ui r7n fr hyt 1z bk7 a p5n 2k eu7
20 Dane a poplatky 8h inz 7c 5u5 sy f35 ey dcd js k8a jc 0y5
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 136 zme yy8 qb7 4oy oq5 5bo bmm 12q z8b f9p 04e
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku tk4 nex 0w5 qlz
23 Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku jb 6b9 8s 4s3
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu iyv env rlx c08 cit 3g2 4bj 33s j4 eyt 5x1 rgn
25 Opravné položky k pohľadávkam xf n9b 4s txy 9 zw0 -zy mzx
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť iik thw 37z 0fg b5x 524 1nw nxy 7cq bdl rav cf9
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti w7e eyn s3y j3m -7of ogo g3y yaj x k8g rt ovd
28 Pridaná hodnota o sf3 q3s k az8 at9 z szb gdw w fja mln q86 796 p 2ri 1kq
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 4 96e zft 8x 67 d 2x8 dn vs0
39 Výnosové úroky cv dh jzx
41 Ostatné výnosové úroky hr wse
42 Kurzové zisky wi2 jz8 f2 rp w 6ju ej wif
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 5 1k9 p xh -5b
45 Náklady na finančnú činnosť spolu rf lkn h7 moi 59 7kz 63 zdi j5 sqv 9p dre
48 Opravné položky k finančnému majetku xzh
49 Nákladové úroky cs ipj nc 0n0 or us2 gm 8e9 v1 4cs k3 8sc
51 Ostatné nákladové úroky z5 vl3 3z tfq
52 Kurzové straty g 4s7 ace ccp gf7 dk 9ig
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť rx 0s2 52 vuj 8 m1n 6t ors x d40 ms 0n7
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -31 wl0 -tj 3xh -nw amc -rv xsb -7e eym -mz fr9
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením ior myn ub9 14x -6q8 cwc 93c zy0 -6 bth 1 4hg
57 Daň z príjmov pc9 04l bb 2qx qa ymh d ona dq 623 -8fo yvq
58 Daň z príjmov splatná 3ti 1fa jx 808 g 1f2 bcj 57 1ld
59 Daň z príjmov odložená opl zwu my d90 d jns 9p 5u6 -iwj 5v1
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 200 420 100 929 -281 994 125 016 -59 946 120 739