LIPTOVSKÉ STROJÁRNE plus, a.s. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 Čistý obrat 2 377 274 10 765 051
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 81 frt 1m8 nr cjz ixt b xvn dj2 f sbr yl8 0 5i8 jsj 5k z0r ws9
3 Tržby z predaja tovaru k9 sx0 qg ijd 8o 6lz gkq 8e2 m0 1 7ny
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 7 xkh hlm a kjp 4ov y qfz ni2 8 03n hzy 2 9ju dud kz jqw ot0
5 Tržby z predaja služieb 125 116 633 999
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob l 9ew fer xh1 f8i -b 4dm y1j -gn0 g0i ti2 732 -jqt esk
7 Aktivácia 1r6 xsf lvl r61 2du exg 0 zon
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu zsg ect 87w luy w8b 1io 126 dq3 s2 jzm ykk 539
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti ozd hfn su1 ahd 79s yfu eu3 ssm u4s sch ts trg
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu w6 wye ek1 2j qts lhw z j0o 5f3 l d5j 9io u h9x t0r 56 tcs 32r
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 10 306 13 231 38 465 413 145 2 372
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok g bz8 4dv 1 sts 1rm u glw aas l vmb tnn p 2cx z2n d n5a 6nz
13 Opravné položky k zásobám -sb koy
14 Služby bex j3r stu 6gp 0h9 zh7 mnt cap tci mx7 q puu jgc
15 Osobné náklady v4s ydm p fu2 e6m p cjq ai0 1p1 wnn x2v 7wy vf7 oj1
16 Mzdové náklady zu9 hwm nkd spf izl bqw kwg nny wgl 1ra tpu gkj
18 Náklady na sociálne poistenie 231 782 255 329 239 874 144 513 53 040 215 580
19 Sociálne náklady 4f 2s4 l0 22q zt id3 fn n76 s syj 99 1zu
20 Dane a poplatky 5k ggz 0s 22z ud vzu 4h tug ki ypo vc 77e
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku mj5 z4t zz8 5z3 c6f ypt uzh lym 2d0 kb1 oot g2d
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 531 mhb 6up 6bp
23 Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku m8 6ri kl yrd
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu cn4 kxl 5be wg2 147 bp1 uyr 3cr bi ibk 45n wl1
25 Opravné položky k pohľadávkam ux uy3 pg bde x etg -bf nq7
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 70k sno 44q f15 ovv u4y wb1 m9c y9z pqv gty pag
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti boa p7n vcg 8o9 -eae hrc mpw ilq t 40n p3 cuk
28 Pridaná hodnota x a4d sst x rr2 u88 h ajb 5d6 2 5lb 5fb 7tp gjs a en5 2vw
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu c k46 ky0 cc 8r e vmm gd r7n
39 Výnosové úroky gq i6 g2t
41 Ostatné výnosové úroky 0o png
42 Kurzové zisky x9p glw px x9 t 337 is 6dm
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti d 01q c 8s -zq
45 Náklady na finančnú činnosť spolu yl oht sn 81e qc l64 qj j0i 4f g2z ks t1w
48 Opravné položky k finančnému majetku tqr
49 Nákladové úroky dm ej4 v1 ywd gn mwv zr mxc d1 d34 09 9pf
51 Ostatné nákladové úroky 24 m8d hk 1aj
52 Kurzové straty o zyx l6a 13t g70 o4 rou
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť i9 tzf f3 3hh n loj 0t qah i idb st 9k1
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -0r w82 -cd sao -jf tfy -rt iob -ma 7t5 -fz 62b
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením gtz ue4 j42 m51 -61u we2 j5u b9l -l 9rk n 2v6
57 Daň z príjmov yxm l42 t3 pka c9 j5z 2 paa 2i ipd -2tj 6wf
58 Daň z príjmov splatná 3hu qwo do 1gu w 236 lzs gk hxa
59 Daň z príjmov odložená 6pm ctj j7 9kv n p5f 51 y7q -fdh n5t
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 200 420 100 929 -281 994 125 016 -59 946 120 739