3 COM - GTN Hydraulics, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
125794/B
Dátum vzniku
22.08.1997
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
Základné imanie
66 390,00 €
Predmety činnosti
 • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností (od 6.5.2002)
 • zváracie práce (od 6.5.2002)
 • mechanické úpravy na zakázku v rozsahu voľných živností (od 6.5.2002)
 • ubytovacie služby v rozsahu voľných živností (od 6.5.2002)
 • predaj nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov a tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál na priamu konzumáciu (od 6.5.2002)
 • sprostredkovanie dopravy, vedľajšia a pomocná činnosť (od 6.5.2002)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (od 22.8.1997)
 • spotrebiteľská činnosť (od 22.8.1997)
 • činnosť organizačných a ekonomických poradcov (od 22.8.1997)
 • leasing, faktoring, forfaiting (od 22.8.1997)
 • kúpa a predaj nehnuteľností (od 22.8.1997)
 • prenájom nebytových priestorov (od 22.8.1997)
 • poradenstvo pre zdravotnícke činnosti (od 22.8.1997)
 • predaj zdravotníckych prostriedkov a pomôcok (od 22.8.1997)
 • reklamné činnosti (od 22.8.1997)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konateľ:
 • Martin Novák
  Národního odboje 794/15
  40003 Ústí nad Labem
  Česká republika
  Vznik funkcie: 25.10.2017
Ďalsie právne skutočnosti
 • Na valnom zhromaždení dňa 21.3.2003 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy.
 • Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 22. októbra 2001.
 • Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 10.2.1998 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 11.8. 1997, podľa § 105 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb.
Uložené listiny
 • úzsz, zápis, pv,
 • Účt. závierka,
 • 2x zápis z VZ, NZ 12525/03, prezenčná listina, Dodatok 4, ÚZSZ
 • Účt. závierka 2002,
 • Dodatok č. 5, úplné znenie SZ, podpisový vzor konateľov, zápisnica z MVZ,
 • Zápisnica z MVZ z 9/1/07
 • Úplné znenie SZ+Dodatok 6 z 9/1/07
 • Účtovná závierka 2003
 • Účtovná závierka 2004
 • Účtovná závierka 2006
 • Účtovná závierka 2005 (+dodatočné)
 • Účtovná závierka 2007
 • Účtovná závierka 2008 + poznámky + zápisnica VZ
 • Účtovná závierka 2009 + poznámky + zápisnica VZ
 • Účtovná závierka 2010 + poznámky + zápisnica VZ
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka 2011+pozn.+VZ
 • Účtovná závierka 2012+pozn.+VZ
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • dodatok k SZ.zep
 • úplné znenie SZ.zep
 • zápisnica z VZ.zep
 • prezenčná lisitina.zep
 • úplné znenie.zep
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Podpisový vzor: M.Novák
 • Úplné znenie SZ+Dodatok
 • Zápisnica z Vz z 25/10/17
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.doc
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.doc
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.doc
Dátum aktualizácie
18.02.2020
Domény