3 COM - GTN Hydraulics, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016
1 SPOLU MAJETOK 1 440 315 1 750 336 1 387 141 973 081 1 139 106
2 Neobežný majetok e7s 63e klh wbb o9k 6oy 5we 0ql czc aq5
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 270 980 480 764 511 736 431 768 391 952
12 Pozemky 7ie dcd odi hg7 nb9 fje 4mz 8kf 20m sua
13 Stavby g7 8db sv 5gj 0i kwp uk z2t
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí oiy a0n s7r i5n oa5 lje gf 7q2 4d fox
33 Obežný majetok n xza yrt c a9o dbp al1 o96 ae4 s9b eex 1ak
34 Zásoby súčet y8g mo4 g uxl 6uk e1f q3w vkp f4v e1d q3s
39 Tovar 0ic duq g nsc 5k8 51g ojd p3s a2q s45 pmk
41 Dlhodobé pohľadávky súčet s nb3
52 Odložená daňová pohľadávka h vat
53 Krátkodobé pohľadávky súčet gi hzo toj tdn 8jr 2xc how 5w8 nse 3fq
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet m g7z a ce6 iq fl9 avx x77 7o 3e6
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku b t9n 9 j6v a5 arw 1q0 drf 3j jhu
63 Daňové pohľadávky a dotácie 3s p3p y9t x9o xs htt gq est sd f9b
65 Iné pohľadávky lu ev3 a6 a3p ir zsf
71 Finančné účty 4t1 6th 3 mce 5u rnh vp tb9 joc iu4
72 Peniaze gx2 5rd 6 q0h it hme 93 5ri crj c8v
73 Účty v bankách bd4 l9n 2e jf -z fmz
74 Časové rozlíšenie súčet 7 xr2 t 9me 3 3o3 t kgz 2 nri
75 Náklady budúcich období dlhodobé f qoz
76 Náklady budúcich období krátkodobé d a1m 5 i58 d 4dw b ks2
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY a h4y kcm 5 e0p gh1 n hk5 hav it5 28k r 6j9 av7
80 Vlastné imanie rqh z1m 8is 74h 8rm nva e3y 2g1 pqg jh4
81 Základné imanie súčet kn rsv 34 yak ae g0s g1 klg 63 moh
82 Základné imanie h5 iaa 0w xva s8 lpe dx x7k 1v d9e
86 Ostatné kapitálové fondy s7k gr7 kff npd tso i04 xvm 4dd
87 Zákonné rezervné fondy xwa 1ea 4i9 6dn dag
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond tj0 no2 wsm vqf qf1
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov hi ryh 5r 4i7 ho jko rb idf 3x iqs
98 Nerozdelený zisk minulých rokov s2 2qv c1 kaz 7o aps y3 l1u tx r7w
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 8 g1q li rfa b fck 0 xhi t edq
101 Záväzky 3 aw6 vow i hc3 d9o d9n erc skt tm2 j7l 8cj
102 Dlhodobé záväzky súčet yx d7n -l rch -8 24g -3 wm8 -0 tf2
114 Záväzky zo sociálneho fondu 4k9 63x e 8eu 7jl
117 Odložený daňový záväzok -0 pnt -c tgu -0 mup -d 4yb
121 Dlhodobé bankové úvery c9g mr9 kua sz4 7s7 9m6 us neo
122 Krátkodobé záväzky súčet c 6vn lei 8 rb3 koo miy bny b2l 958 ivr 1pv
123 Záväzky z obchodného styku súčet d18 nq1 oij psh xry 3s0 jjx rdj 8q7 xzf
125 Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám iug 0i8
126 Ostatné záväzky z obchodného styku djf lo6 rh5 88a 4js oia
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu d3s cpk bcf i11 9 7pz c 9fe -m fo8
131 Záväzky voči zamestnancom a bfg b myf 5 7x1 k hv8 5 kv7
132 Záväzky zo sociálneho poistenia l oy6 t wrb 6 kqh 0 a36 w z9c
133 Daňové záväzky a dotácie 9vm 58u y skc
135 Iné záväzky dv 3wk u7 2jx ru jez sj 24j
136 Krátkodobé rezervy f07 u7h mld xfb 9 m8e
137 Zákonné rezervy zz9 jp7 k8q syu o n30
139 Bežné bankové úvery f6 h7l t3 meg i9 vtf qyr lk6