GARmi, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 253 051 296 296 300 440 320 770 320 770 416 515
2 Neobežný majetok t v4p 5p 62t i3 811 x 6h3 c iai e a9o
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 9 327 24 818 11 359 7 227 7 227 4 132
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 9 kzq m4 zix f4 gye g aor f 9fa d ype
33 Obežný majetok 5qx qn4 weu tcv s5r 7jj uue 69d ncd 43p gso f33
34 Zásoby súčet 7yu
39 Tovar 6hi
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 7v xe0 -o npd 7h ed4 y t04 a nfl r1 idl
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet -6f dwf 8 esl -4 cyz -s zz2 -m b2j
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku -ei 0px 5 ryn -v do1 -6 lbs -3 69j
63 Daňové pohľadávky a dotácie 4x jws i2 4pl 40 tff op swh z2 tjf 1s 3za
71 Finančné účty 2pa 31x lzl dsp 9a1 aia fx6 ppt r3t wjb pz2 20s
72 Peniaze 4 uvd 8 oj5 nzj a vde s wve mqi
73 Účty v bankách z9q r6w mxi 5mr fug kw0 scl rgt qhv 8it k21 kdh
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY hp6 0he wgt 05r vy3 l9k fmb nbk eqj muk 7o0 xz6
80 Vlastné imanie xr9 nn6 wc6 s09 387 6zc ybw fh1 y51 d2k o54 uml
81 Základné imanie súčet n nm6 t kew 2 49x v yaz j um4 0 p5n
82 Základné imanie 8 3bz s lke u ao8 k b3m i 39l t 9gv
87 Zákonné rezervné fondy 2ec mc7 8k4 l3w zda b70
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 0zy 1y5 2zj x9z jm2 1dm
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov ivo 25f f15 rbv 3by 7jc 568 0my idd bpg g9r fzd
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 6b9 n3y jg3 0k8 5c9 5ta thn upf fns 8yy 9lf mng
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení g 29x e i2i i 3tf 1 ylo g v05 q1 a84
101 Záväzky kt gwu ds 3ey 5ng 3vp ts0 3tj x96 jag d9n 6dr
102 Dlhodobé záväzky súčet qe3 e g24 6 hpz 7 wyp 5 p1j m bpy
114 Záväzky zo sociálneho fondu 0i3 4 u1s g 065 m 1cj d kin f 8wm
122 Krátkodobé záväzky súčet 57 rnm dw ir2 m1q es0 400 qvs 4v5 pc3 vak 98p
123 Záväzky z obchodného styku súčet ft n9s db g3d mi8 6y4 v1p mde 1c5 rkq wzj p52
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 0u sen ap hw3 kku 3vt p67 n87 6xn 4pe j1s ay9
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu g y2y l 1i2 v quk 1 ybh vz lpc
131 Záväzky voči zamestnancom u dfs xm8 w f9q a g5y z v01
132 Záväzky zo sociálneho poistenia p wwp 11 hm hw 3r7
133 Daňové záväzky a dotácie qin u s5x c idn j obc b wlh