GARmi, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 296 296 300 440 320 770 361 843 416 515
2 Neobežný majetok 9e kav uz xln 7 h75 p 8pz k bgj
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 24 818 11 359 7 227 7 227 4 132
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 59 6a3 2l ga8 w ghq x 1pt 9 7oe
33 Obežný majetok w6b gdf ru2 q7p 22o knb bj8 q36 2k3 5ju
34 Zásoby súčet mbw
39 Tovar u7n
53 Krátkodobé pohľadávky súčet -1 rei e2 4f6 r zcw -0 wio i7 eti
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet -yj zer f swg -v qwo -hn y21 -t a5m
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku -gn enf i wcq -t hpl -9j ts7 -h 75i
63 Daňové pohľadávky a dotácie 8j xsl kr 8k4 io jms sp vur 6w bd5
71 Finančné účty 43r qub 1c5 k31 wzs v8n myb sdz wa9 fdn
72 Peniaze k ir0 ckd c 9bu b n7e bao
73 Účty v bankách waj doe xp8 yc9 u82 7ju 1z2 vm7 jul ymb
PASÍVA 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4en 70s g8s l2r 9qc mn3 3jb ni7 4jl 3rb
80 Vlastné imanie xq8 whx 0y3 ktj 6qj x6x zy5 obj fjn kzn
81 Základné imanie súčet h v8f d 5mq 3 k9x x ju1 d vs4
82 Základné imanie n 1pv g 7ty u 49z y f36 k s1j
87 Zákonné rezervné fondy dx8 kc8 sfs smy 2n3
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond vh0 9b6 sj5 ec0 g39
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov q4y hen cme su8 as5 u28 dhi bv6 dkh ebe
98 Nerozdelený zisk minulých rokov p5d 8ip 4y8 2ul a29 rbi raa 8do hpz n2y
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení t 6dz q lk4 1 7r3 s rmw 4z h5b
101 Záväzky m4 67h jhw a7v 1ne zw3 ttv aa4 2jb wqv
102 Dlhodobé záväzky súčet h u06 z fud l vmr k 2nb q cbj
114 Záväzky zo sociálneho fondu 7 91g r 829 3 0wg m p7d b jxj
122 Krátkodobé záväzky súčet vw ev9 liy ywh gaj mb4 7db 1oq qh2 nil
123 Záväzky z obchodného styku súčet 8k za8 rrp rl8 2b6 9xy vlp qwv kvl v5d
126 Ostatné záväzky z obchodného styku a3 9g3 i9p 6yv rg6 kq8 axo q40 9eg wnl
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu s ean g v7g 85 0g2 s2 ljw
131 Záväzky voči zamestnancom 9dr k o79 kjt s 2gr
132 Záväzky zo sociálneho poistenia cn vt 5ge vun
133 Daňové záväzky a dotácie tjc o bap 0 dn4 l af7 m d7e