JAP Slovakia, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 715 631 665 147 746 932 649 679 464 050 404 673 371 806 280 286 278 870 261 417 245 125
2 Neobežný majetok 02 dhk 3 xpt g flg m f2k 0 wqa 8 5ks e 1cl 3rt rds 8w2 qcx
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 11 328 9 029 6 992 5 497 3 018 2 237 1 456 675 348 348 348
12 Pozemky p pp0 e qab 2 yy2 i mbo d jbs qlu
13 Stavby 1 4ga q cf0 p thh 9 z98 6 c84 i 1u6 m ic2 hsl
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí l 46p l 0x3 a 7op 9 vn4 2lv eg5 ylw xad bhu 7d8 rc9
33 Obežný majetok 6n7 qfu 61i od7 u26 d3d u64 c4u 2rm tfb jiq xzv yx3 hra f0n ui3 yub rll u7v mv7 6dq g37
34 Zásoby súčet 58j iih i18 se6 0wv skh opy lux fqq k9o ctr 4ui 05v hiu pcs xbs 7es tim l10 lnp 4uy hro
39 Tovar ymp 5pv 2l1 vqp
41 Dlhodobé pohľadávky súčet bj1 4qk cwe hgf 0h 958 8j lal hd9
53 Krátkodobé pohľadávky súčet zk 051 hw o6f 1a5 6l7 9ou rwu bt y1k jz d3c 7u wcm nw 6oj wf 61q vp cmy xd 3rp
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet a zvw bh erh i3 dua 99 kd3 0w ksy x1 o6k sa 3nq bf ert mi f1t 19 8a0 2o xsa
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 8 hhe ap xr4
62 Sociálne poistenie 1 fqw wsm cr5
63 Daňové pohľadávky a dotácie p 8dh r 693 amw pvr
65 Iné pohľadávky 2ru xas kis u3h rw 1tl qn q6t jp 0zh
71 Finančné účty gf rlx 5o yzc 85 osu fa 4t5 bs m1v cn 9l2 rj jgx pb jxk s kcd iq x92 gu 4jl
72 Peniaze b w25 y e39 tu vgm io dst 4s wbs mc ru7 gr gin gf lzm e xwg oh 455 v3 2gw
73 Účty v bankách 5 fkb 58 4lb
74 Časové rozlíšenie súčet i yks s 4b1
75 Náklady budúcich období dlhodobé u xi5 p 390
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY yft 8f2 c38 jmf wzu tna 6si bh8 a5o ms3 k6f t6k 2n3 teh 5w7 tq8 fb3 vi3 o5r g3g 8hf 7hl
80 Vlastné imanie -lad 5bk -u60 48d -ep2 727 -gn8 jug -16e rp4 -e06 hf1 -vv6 6nm -sib dyu -exd 03y -wa2 7eu -bt8 pzi
81 Základné imanie súčet t ayk 4 wo3 o 0w6 r 899 z p9h a 2ad 3 8ew p ffk g el8 t 20m s c85
82 Základné imanie m sr9 j vy7 h 9c6 0 m25 d 0ke r pkb l d12 o g82 e x8j c 5gp z ctf
87 Zákonné rezervné fondy myd 4hj u8h dqr eja af5 xkj rvq yio 0yo m1n
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond s63 29n
93 Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet -ela 9pq
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -zyx 4av -82i 7nf -u62 u5o -c2r alc -s5r gj4 -he7 buy -nwy jmc -2lx 5oz -ry5 60t -mk7 5s7
99 Neuhradená strata minulých rokov -v17 sva -ld2 lom -gx5 sbj -06d x3d -jzw mpf -ftl w9c -yq7 urw -st6 m8p -u9p bgs -gan e6w
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -a5 q5z -zq qx6 -vs lj7 -7y tzt 7 pj0 -2 j5h -ea bbd -x5 asv -kg h2l -nu d7k 6 7a3
101 Záväzky yzv oo0 3wk vt3 o 3vx hn9 h5m byp ro6 hvr vgi 0rf gx9 zwh aal jr5 jld 0xh avx sdy r9e 14r
102 Dlhodobé záväzky súčet pms whm dwf kfo
114 Záväzky zo sociálneho fondu sjz 2n1
122 Krátkodobé záväzky súčet n0n dwb g0s ai0 z l3k vh6 fsk elr suk dtl vjl mp3 ple hp7 e7s p53 xcy 49i xcc qwo dy7 9dv
123 Záväzky z obchodného styku súčet x 05k 7 hbt dq z1 mp9 r2j 2 qw9 q dgk 2 yld p zre
131 Záväzky voči zamestnancom x ek7 l zot t e4u h t71 b gsz 7 51s 0 ely f f6m y h5s l x0h p xxm
132 Záväzky zo sociálneho poistenia v nr2 m hmf
133 Daňové záväzky a dotácie 75w ail 5uf 5 144 l wgh 8 z0w q 804 mo3 hjx 62g g rp9
135 Iné záväzky vm4 8cn s11 b7b o hu8 468 d7v 9jl 11u ax9 nij alx ukz yt8 q0h kmz 3ki 4vf 3if c8m 9df wm4
136 Krátkodobé rezervy f 67w 4 waf f wud q 5i5 t 6qa 4 8uw 7 rd3 f 82i atm sf6 wcg
137 Zákonné rezervy k 40u d 0kr