MALM, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
116808/B
Dátum vzniku
15.12.1997
Konanie menom spoločnosti
Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne tak, že k jej obchodnému menu pripojí svoj podpis.
Základné imanie
398 328,00 €
Predmety činnosti
 • kovoobrábanie (od 8.1.2009)
 • montáž, rekonštrukcia, údržba vyhradených technických zariadení - elektrických zariadení (od 8.10.2008)
 • inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo (od 29.12.2007)
 • vypracovanie dokumentácie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb (od 29.12.2007)
 • organizovanie kurzov, školení a prednášok (od 5.11.2001)
 • organizovanie spoločenských a kultúrnych podujatí (od 5.11.2001)
 • výcvik žiadateľov o vodičské oprávnenie a doškoľovanie držiteľov vodičského oprávnenia (od 5.11.2001)
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 5.11.2001)
 • reklamná činnosť (od 5.11.2001)
 • nepravidelná, neverejná cestná osobná doprava (od 5.11.2001)
 • zámočnícke práce (od 8.9.2000)
 • upratovacie práce (od 8.9.2000)
 • prenájom nebytových priestorov (od 8.9.2000)
 • maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností (od 15.12.1997)
 • sprostredkovateľská činnosť (od 15.12.1997)
 • prenájom nehnuteľností (od 15.12.1997)
 • maliarske, natieračske a lešenárske práce (od 15.12.1997)
 • prenájom motorových vozidiel (od 15.12.1997)
 • prenájom stavebných strojov a zariadení (od 15.12.1997)
 • zobraziť ukončené
 • ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4 (od 8.1.2009 do 5.9.2014)
 • prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu (od 29.12.2007 do 5.9.2014)
 • prevádzka športových zariadení (od 5.11.2001 do 5.9.2014)
 • pohostinská činnosť bez ubytovacích zariadení (od 5.11.2001 do 5.9.2014)
 • predaj nápojov na priamu konzumáciu (od 8.9.2000 do 5.9.2014)
 • prevádzkovanie motokárovej haly (od 8.9.2000 do 5.9.2014)
 • opravy motorových vozidiel (od 15.12.1997 do 5.9.2014)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konateľ:
 • Miroslav Ftorek
  Riečna 416/11
  Žilina
  Slovensko
  Vznik funkcie: 13.11.2014
Ďalsie právne skutočnosti
 • Na valnom zhromaždení konanom dňa 14. 3. 2003 bol schválený dodatok č. 3 k zakladateľskej listine.
 • Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 15.9.2001 bol schválený dodatok č. 2 k zakladateľskej listine.
 • Na valnom zhromaždení dňa 14.8.2000 bol schválený Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine.
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č. NZ 357/97 zo dňa 16.11.1997 podľa § 57, 105 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb.
Uložené listiny
 • účtovná závierka 2007(+poznámkiy)
 • živnostenské listy
 • Úplné znenie
 • rozhodnutie jediného spoločníka
 • účtovna závierka 2008 + poznámky
 • účtovná závierka 2009 + poznámky
 • Účtovná závierka 2010 + poznámky
 • rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.12.2007
 • Rozhodnutie spoločníka z 17/7/07
 • Rozhodnutie jediného spoločníka z 7.10. 2008
 • Účtovná závierka 2012
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Rozhodnutie spoloćníka z 12/11/14
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • rozhodnutie.zep
 • zakladateľská listina.zep
 • Úplné znenie ZL z 22/8/14
 • Rozhodnutie spoločníka z 22/8/14
 • Podpisový vzor: M.Ftorek
 • Rozhodnutie spoločníka z 21/7/14
 • Rozhodnutie spoločníka z 26/6/14
 • Úplné znenie ZL z 16/2/08
 • Zakladateľská listina zo 7.10. 2008
 • živnostenský list z 26.9. 2008
 • úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 11.12.2007
 • živnostenský list /3x/
 • Úplné znenie ZL z 17/7/07
 • Zakladateľská listina, zápis val. zhromaždenia, podpisový vzor,
 • účt. závierka 2001
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum aktualizácie
05.12.2019
Domény