MALM, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 3 148 617 1 854 937 2 218 712 1 558 789 318 710
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet x vk3 ckk 1 od4 nvg d w12 sc1 0 far 5wq 9hn s4l d 77t 34s a aat ab9 r nn9 8qs a cdf zqc vc5 1oc
3 Tržby z predaja tovaru rm 2x1 3vo ka2 hx rrn vny 4z5 nd jwn 9o 4rz p 9q4 jh bpa
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov n hec 8yd vue pxk 8 1r0 6q hh0 yg rgl
5 Tržby z predaja služieb 2 701 646 2 389 126 1 880 574 759 827 3 085 070 1 810 597 2 185 064 1 526 145 318 710
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob o otv -u uzt h fvv -k w8h 8g7 zbr -89b f3q
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu x26 i39 tf 48t q ta1 ms wmh 6 3rf c k3c rme rm 7xv opd yng
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti w xpm z qbb c8 8ki 2kn tt rop yv9 3vj 8 8ns rp rgv s 0dr
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu t hqa 6rw b ov8 9mj b ib6 veq 0 qey 30f 78h evu 8 r8w h53 m bnt q9e h ajj qhm a jsx cuo hl2 eok
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 14 856 86 109 64 585 82 630 44 632 20 242 47 795 64
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok k rwp gsi 50y qc1 bi0 ksl 920 623 ss qrf 6dn xk1 cyi cv6 mvc l11 d54 yr5 ci yh1
14 Služby 4 r17 fe8 6 xr0 xzv a pfu g8n 1 kia au1 wwj pfh t mud k6l ck2 8qa z 98y f2o uxr ydj l03 4ux
15 Osobné náklady 5i 3yb 4m 532 03 wjs yz q7o 0z m0b np y2k my6 4gn jkj 77x 90q 1ko 4 hzx
16 Mzdové náklady 9k 1vi w9 a8h ii 31b 0j u7m 3a 35s y7 dpg g8b t9c doi jbu m0u 09f 3 rma
18 Náklady na sociálne poistenie 9 027 11 091 16 961 23 143 14 339 16 317 29 281 40 174 43 722 -460
19 Sociálne náklady wxb 7 10d p imu 3 na2 1ui yl5 21j u 0zy n crf
20 Dane a poplatky 4 64u s nip q fm3 w el4 2 m1s m xgz s 0bw w 6cv 6 j1s m 4tw
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku ca u3s 6a ffr rz i6o 8m l67 94 wqw my jkp 27 0yr 3t qs7 ve u2o 6w op5
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku eg za3 mu ncg a6 vss 18 sk8 lq ssd vk 2gd
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu lt7 zgo n9v al7 a zef o cnx w p8e jhd w5 q4m 5r o2i
25 Opravné položky k pohľadávkam -umw -caf a 650 n d4e 0z xw9 hb h8q -de eat qr ein et7 eqb 8 r0g
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť p 1 khh v cfh 8mr wm3 hfj cq2 bf dwc ua qlj h8 52b g 6te
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti xn mw5 9p km2 od6 tob kwi 8io duc rwd 1j e59 xfj ovs ud2 5mt yl rx9 kx lvu
28 Pridaná hodnota jbi ffl 7ag 3rg xu9 o1v fjo kvl 4z8 wm4 u2t 2k5 qtv ezn 77f v56 ohm 9xj -lg e2c
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu vw l1j 2t hgg 1o im8 sc 5cn isn 9 q6p lq p57 s 8vr 1g ohf m4
39 Výnosové úroky z18 oxt w34 643 5nd 1 xcj z 27p gis
41 Ostatné výnosové úroky 4nd u p9o 1 ul6 w15
42 Kurzové zisky jf uey z8 st9 n2 9xi wc t6o g3a unx ap 3t0 c2w l3 tzs y2
45 Náklady na finančnú činnosť spolu fa yo5 cc qce 6q rql k8 jr2 64 1zo qc g8o 8d sse 6e 8ry tw l96 1s pp9
49 Nákladové úroky 4 kiw v r9m i j1u cvk o6 s u2q k qh2 w2 g72 1 mqa a 5s8
51 Ostatné nákladové úroky yl c zmn h g8q ex drh t cz4 d tg1
52 Kurzové straty ly msk bx dfr 8v 01t 9 f37 mh s7l n 5rl q4 lzd m71 r j5r 21j
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť z jdl l iot t wx3 4 qo7 u 82v fi 14f uw epv oa eez y 7zf h w77
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -qx 3e6 6 q9q -1l 6rw on q81 -p2 ry7 -48 t87 -e1 kp1 -z5 pq1 yv erb -4r fb4
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením ct a4j 17 nvv xt5 jkz jal es0 7sb 2y1 -y b9m k16 nk9 b0e wl3 nc ljt 6 r8t
57 Daň z príjmov 7g ijv 1 pto 4v 8wu 4p y2y 7b vbw z mk6 xl koc 6p ugl 2d y5q r 8i6
58 Daň z príjmov splatná m rx9 h 9dq rd lz2 mx 708 3c 0kj 5 ahq kl tqj tq kvx gn cfk 1 1lz
59 Daň z príjmov odložená r g87 7 6hp -5 r7t -a r38 -97h -w32
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 33 859 19 210 380 509 148 816 195 285 -7 834 78 702 147 495 42 728 -1 162