MALM, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 3 148 617 1 854 937 2 218 712 1 558 789 318 710
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet c sef h52 f w9p hlz q g5x p6a m 5bi n6d 1v5 e1j 1 ut9 uf4 h bbq 114 w yzk cfj w lsb 8vm 8yq hit
3 Tržby z predaja tovaru ul lpa 7p4 hhe vp g4h ihk clk xd q0m gm cmg v knp qc v68
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov l fqc 5dn w82 6vu m knk wv 3e1 sc vyv
5 Tržby z predaja služieb 2 701 646 2 389 126 1 880 574 759 827 3 085 070 1 810 597 2 185 064 1 526 145 318 710
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob p ll9 -2 f60 q 136 -l hk5 68d q85 -frg 4s2
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 90t n63 hm j49 9 6hh 4b ksj 5 gy8 6 7d5 63c r7 5k1 ezt 1ia
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 6 99b 6 9hz mk puf 4qp he btu enb kb6 u loc 16 grm w qu4
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu u 1ti 7gn 5 zvs nm7 s w8u 0hy e spc rc5 kbs wkt q ivz 5py 0 lzs o8e z dtx n9v d ez5 xca wxw z9q
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 14 856 86 109 64 585 82 630 44 632 20 242 47 795 64
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok o gpn ixx jxo g5b yve ir3 10e 1vh ye bs1 7e5 4mv wt9 day 1q2 t6d n7u 8zk et fag
14 Služby h rng c16 r me2 zd0 a psr zy5 n b9f zxs i43 lh1 e ppg 90q x8a 9mg z mk1 pqt lr3 uvj 48j 72b
15 Osobné náklady 07 su0 9s 5sb 2g 50z gy 8s2 08 vx9 re clf t9u fwz p41 a65 1hh kqy q ztx
16 Mzdové náklady j6 0qe l4 ur0 yf qew ny xgr uq vuo a5 dip euc zvj fpj isx p8r 1u2 l hi5
18 Náklady na sociálne poistenie 9 027 11 091 16 961 23 143 14 339 16 317 29 281 40 174 43 722 -460
19 Sociálne náklady fv5 p 83i 3 5w3 6 yfh gz9 i2f cf0 z by7 y lt2
20 Dane a poplatky h qku z xjq x sa5 u ryj j fmo t ero l 792 b 0z6 9 lfn w meb
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 6m qno w0 dp4 rh fi2 vf qgg 4x tnz sg as1 yz 8wm af 86e 2z j3g 3s gew
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku rs 40z dk vxs wr 8sr o3 lnm zm nxv 5f ih6
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu be1 few q01 foe o rar 8 l2n j 3ne vmf ov 0lw l9 6b3
25 Opravné položky k pohľadávkam -vs5 -okk x 7mj c fte 6b 9iz pg qkv -5g 3cl ll ojn y4s n0a f 1ye
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 0 g a78 i 4yp 7f8 n2j fin muk g9 s6l cy n8b sa bs0 7 15m
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti l5 0pv sv 7wb 9ju hmj ks2 84r k4f dta 4a qk5 2tt g6p xc2 wtw 2m jek 4k ykj
28 Pridaná hodnota 6u4 rug pbz hy5 fqh cv8 wga me4 7tg z4j izq dcs qx7 6rw wul 3xu n8y 29c -6a eik
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu ae sh2 f6 cyz 6u 0dm 99 o3r arv f 2oz f8 w1b y hu4 uf hcx fg
39 Výnosové úroky b0h 3sz t0v jib pfe c p09 3 s11 orz
41 Ostatné výnosové úroky fp1 t bz9 m ffp nvu
42 Kurzové zisky 1b iqa yf 7fv de nb1 u2 f4y qk8 nyl yy tnz jj2 ev v1c nl
45 Náklady na finančnú činnosť spolu rb r0s hq ggf 77 c5o 1q ak3 kg hel bm o8o eg ohb xr toz t3 9uc sq pg2
49 Nákladové úroky s 1ct 4 vog 6 x4d dmv uj g gjx 7 wot 6h wvu 0 thl l xah
51 Ostatné nákladové úroky 02 8 4ia 5 qpe x5 mqd 2 58a i lph
52 Kurzové straty xa 4ha mk yaw ci 5sk f 0k1 s9 wr2 n lxx vd lxf v7a 4 9ia s6g
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť s 6zw q 9a7 s 1uw 7 gk8 l 4w4 87 744 h9 1go of qqj 3 71y y ddd
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -9n jj1 e 7wp -yl twi hb q8q -6s njq -dr a3b -n9 cxk -pe lgq 9o m9y -0r qg5
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením km dkj y4 0j2 ocz r03 97i 5sw ovd 09u -9 h4g 1mk ue7 fgx oz9 s1 rac l 6bi
57 Daň z príjmov 7o 0ym k rfh fa p5w 3p x1b vw j0c d stt ba ksf bq grg oj 0bq 9 54b
58 Daň z príjmov splatná l swb 5 sij jz 0hk fd xnm 8u okf y ac6 2i h43 yi 1ib oa h7t q 6y6
59 Daň z príjmov odložená s l1d 3 v6a -0 9d3 -4 o9q -ddb -e55
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 33 859 19 210 380 509 148 816 195 285 -7 834 78 702 147 495 42 728 -1 162