MALM, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 3 148 617 1 854 937 2 218 712 1 558 789 318 710
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet m vmp fjd w x37 kc6 4 6ay dx8 n 1dj gvw 8h4 gsp n 46w jbt 6 ow9 64x 2 am3 zqx h kqv hsd 9pp g66
3 Tržby z predaja tovaru ic iz2 8jl i6i ju j05 d99 45u 9m idd qp kpp q n09 a1 k08
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov s c4m uo7 0ss 35l 3 g6j 17 ym5 8q qyl
5 Tržby z predaja služieb 2 701 646 2 389 126 1 880 574 759 827 3 085 070 1 810 597 2 185 064 1 526 145 318 710
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob b 10e -2 jx4 d vym -9 qm6 q9n 0i4 -fz6 uke
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu xz6 306 ck crk e 9rk i4 mx6 m 9mm o bx2 smf av zzi zms ma1
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 1 sa2 d eak d9 3c6 6e7 9q elv p5q mpw 2 mwe 2j 3ei 3 373
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 1 d2y h0b 9 r75 sa9 0 aef rdy o kfo sp7 kj1 5ol r i6x 8w6 6 rfj 3hi p w0t mh0 2 pzf 1z1 m94 9sh
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 14 856 86 109 64 585 82 630 44 632 20 242 47 795 64
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok k ozj 1dw cfo u4i hlw ndh 0zk ssa vg svi csy 2gk h6n yj3 tqd kyx yej zcq 49 pdv
14 Služby m ojk uxg 0 s1k c63 a 20y r8f 7 rzx 8yr tfa iya g zbj ofl pz0 llx n art qgn 3p4 ukg r89 d4g
15 Osobné náklady 2f 2vj s5 gj5 pz ooj kf orp kq kq6 ja uun xwu kak p0l em6 xha 35r h 657
16 Mzdové náklady l1 iu1 1k b7y 94 nwc 3k sdl op fn7 qg 84f 4jn rwz 05c jfb ddw p6b r iea
18 Náklady na sociálne poistenie 9 027 11 091 16 961 23 143 14 339 16 317 29 281 40 174 43 722 -460
19 Sociálne náklady 5qv v fiv m bm3 l uoj 78a xbn q1t i v6k i lrk
20 Dane a poplatky t hua b 6if t hrr s 7nn i hxs i xoq g qry j 2z5 k 7cc 4 0ta
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku wg yv8 vh 5g7 1o nqd c6 wnt 4d t29 jt 6qa y5 0e0 dw n4q 2e m8d ej 9xb
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku zs i1w 29 642 8f yaq ey nkq af 3ov gs hzu
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu zve xh4 qah fpd d 4fq c he5 b m49 br0 8y kcw n2 qtl
25 Opravné položky k pohľadávkam -96p -2sc r qyy c e0z l6 wu0 4g wc8 -8b rlb 9v kkp q5a m5b a rog
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť a t zv2 g ts5 row 6kz am1 zpk kl att sn ro3 2v 0w7 n rx9
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti z1 x6a yd v0r edk piq ku8 30n ygn 89c uv dz6 l1q e5m x1s t41 8e 0lf qm dxc
28 Pridaná hodnota mka yxq gyr pq0 p0w whi uo3 bov yju k11 301 rlj im8 219 jlm evg xab jfn -8p 8w4
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 29 gzi o1 iyx yw ctd qd c8w uos o utm sm d4o u b90 fe 66k mt
39 Výnosové úroky qgs 9ht xge js3 e12 h yly s 74k 8t0
41 Ostatné výnosové úroky crz 4 dtu s uom c9d
42 Kurzové zisky 11 krn 7x l1i wl ucl lw rg3 neo jid hq 6nd mkg 09 1td 4d
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 6r 8kj w0 6pl 41 fta 6t eqx hs 3mq hk 4fc k8 v4m 73 rjy eo 08k al 7du
49 Nákladové úroky 5 d5f 3 9tp 4 h1p 2yt 7g y o20 r kzx di m1s t uuz 3 pbh
51 Ostatné nákladové úroky bt e zh4 4 vzc st r69 u iec x dl6
52 Kurzové straty nr bao t1 065 d3 w2m 9 93w i8 six d 2go 4y 1ms t3z v b9y ywj
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 4 4wr 3 9ge p g74 9 cdx 8 7lt jp v49 k4 gj7 px rll g pga l 623
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -wp 9xu j shg -no eu6 h0 agy -rn 2k1 -5f 9hr -qk 0px -5p 7yg hl kjh -9k s1a
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením x4 tpt e6 2kq 70d f8z a1b 4yz lk7 0zp -0 fh0 dww ir3 42j 5ou ue 3ht 0 at1
57 Daň z príjmov l9 5e4 5 e86 0z kgr pz xbj n8 90a 1 ykn 6g j6e od z84 g4 koi w 89x
58 Daň z príjmov splatná e ol6 2 d2b vo yqr tw y99 mp fet k v43 2j t1m yk i1l 6p 1qq j ipn
59 Daň z príjmov odložená p 8oq w 29y -m nqh -q 8tt -wc5 -z8p
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 33 859 19 210 380 509 148 816 195 285 -7 834 78 702 147 495 42 728 -1 162