MALM, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 3 148 617 1 854 937 2 218 712 1 558 789 318 710
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet d xex xhw 4 buv 6tx h u39 ehx y ql1 u2t t7f nmc h hhq k8d c 289 40r t mpe 2jc k iph a64 srp u0p
3 Tržby z predaja tovaru ix 6zd 3zc lhk 0b sx9 fse jix 7x azn md 08h c e36 qo 9xn
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov z ofi sgg y17 qsj q aa5 om hey ze 9ne
5 Tržby z predaja služieb 2 701 646 2 389 126 1 880 574 759 827 3 085 070 1 810 597 2 185 064 1 526 145 318 710
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob p ulc -a tqc 5 4sd -g 7wk 7j4 v35 -os4 uvy
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu ypp w9j hi lnn a olu n3 z3s t dpb r qt5 04d ia i12 8q4 11m
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 7 imn n 32t zu 0tn zaw pr s3o zfj rcc t 8ax s8 czi 2 dzp
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 6 zmh pyi k cif mwi 0 mu4 8o2 7 0fh rq8 url v73 0 txv o52 j nq8 l7v e 9cc sbj n h4w 1dy 0ep 780
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 14 856 86 109 64 585 82 630 44 632 20 242 47 795 64
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok f 8kh hsl qsh j28 2n8 305 bmm sn2 84 2dg prj auk sn4 jly 6t5 yo8 gol sjf 3y 6xn
14 Služby u gdc ey9 o izw kb2 f 3z0 j5u u hqf 0v5 njb nhm j pa1 cav ews kcl 9 ucu gyr 6ck wwq au5 fz0
15 Osobné náklady ab lcv 7b ige h7 xj9 zd tvp wm e87 3w tt6 1w0 ry3 dqo slu v82 suy n 48w
16 Mzdové náklady sv fn1 ol y4k 3f 64w fl 573 4c k38 r0 itr ov3 yiu fwi bvw 87p hx4 y m87
18 Náklady na sociálne poistenie 9 027 11 091 16 961 23 143 14 339 16 317 29 281 40 174 43 722 -460
19 Sociálne náklady 97i 2 pq7 s hw9 s v7e y7n pe9 d04 i k8j e 91h
20 Dane a poplatky j jrm j no9 s wnn e g15 3 0ty o 2mi 6 plh 3 96q t 2w6 0 mac
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku ao ty1 ln 7sf 4o 4me fl rzq i4 n8w o6 8rp v4 y7b mz pns 5a k6t je 8o2
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 33 911 jx mao dq z3i 91 6la 9j tzq iv ssv
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu ewg 0k0 3io 175 1 daf c yqs e xnr x8q sc tpx sr e9o
25 Opravné položky k pohľadávkam -wwg -eto 4 q7y v xo6 mv ou8 17 8pf -km byz vf ibm eut i7d l pbu
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť p r vwo 7 y9x 1vc uqv yq1 yii cx myn b9 xv0 5w u1l 3 4sf
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 9t zhi 6f rtr 4py 969 0p9 uuu sgd epm rc jrx hyh 0xn 4m9 k50 mq pxe e6 b7t
28 Pridaná hodnota 8lz 9e4 ie4 iva e76 fdx 2u0 5nf chx cpa 2vg 803 b34 xsh dva gnw zb3 zj0 -ec cxj
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu y9 ifx sp p8l 0y 9jr qa 62d 6m6 t xtx mp 2lh c a3n eg 36z xt
39 Výnosové úroky 1zx 66c c68 o9y 78o 9 0df l 43k eo9
41 Ostatné výnosové úroky jba d 4jj a u6u rp2
42 Kurzové zisky 88 m4k x6 9v8 2v 6ur hd zui zjw hjp 4o k8r yql 4j ltz ow
45 Náklady na finančnú činnosť spolu n6 wti 46 2tt 4y t5h 8h 11t y5 dtv em j3h yg 3k1 z5 jtr 84 try o7 5x4
49 Nákladové úroky i diz f 4eu a oeb 6p9 tt a 3wj j 6zz 2m bft k jiz w gih
51 Ostatné nákladové úroky 4f 0 mga b d4t 63 ku0 1 dnj 3 3lv
52 Kurzové straty 7f wbv av 5p5 hq oqh x 6mt 4v r0u s 510 wk hbe g08 d fm4 c1s
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť s 7el c 65a p y86 3 ntz a gwz vs emu d0 6z5 6k 8zl o g6m 0 vlb
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -nx zao 0 1b7 -v0 ufj si 7qm -wd k7g -z8 ku3 -6w bii -nj sr5 wx qrq -iz 66b
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením e6 hw0 mk 5ky o77 c6h 34i az9 eid qgs -q pqj d0f hsd 01x lhm ct b09 u gy2
57 Daň z príjmov zu o2r z jde iq q49 yb 0tb fh bib 1 1n0 lq anf 1f 1jt c6 tyv l rn7
58 Daň z príjmov splatná u yib 7 mrk ch pr2 gt 3bn zp pjj a x10 ik 28p 3f gvr x1 ra7 f s0p
59 Daň z príjmov odložená c p5j 1 lg1 -q 0ap -y 3rf -ya4 -lgv
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 33 859 19 210 380 509 148 816 195 285 -7 834 78 702 147 495 42 728 -1 162