EDO TRADE, spol. s r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
11318/L
Dátum vzniku
24.09.1998
Konanie menom spoločnosti
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
Základné imanie
129 459,00 €
Predmety činnosti
 • prenájom hnuteľných vecí (od 20.11.2008)
 • prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 20.11.2008)
 • obchodná činnosť so stavebným materiálom (od 24.9.1998)
 • maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností (od 24.9.1998)
 • veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností (od 24.9.1998)
 • sprostredkovateľská činnosť (od 24.9.1998)
 • porez drevnej hmoty (od 24.9.1998)
 • stavebné stolárstvo a stolárstvo (od 24.9.1998)
 • vykonávanie bytových a občianskych stavieb (od 24.9.1998)
 • vykonávanie inžinierskych stavieb (od 24.9.1998)
 • staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok (od 24.9.1998)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Na valnom zhromaždení dňa 22.6.2000 bol schválený dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou, zo dňa 12.2.1998, podľa § 105 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb.
Uložené listiny
 • Účtovná závierka 2006
 • Účtovná závierka 2007
 • Účtovná závierka 2008
 • Účtovná závierka 2010
 • Účtovná závierka 2011+Poznámky
 • účtovná závierka za rok 2012+poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Zápisnica zo zhromaždenia spoločníkov.zep
 • Listina prítomných.zep
 • Podpisový vzor.zep
 • zápisnica z VZ zo dňa 18/11/2010
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Rozhodnutie o premene na EUR,
 • zápisnica z rokovania VZ 13.11.2008
 • Úplné znenie SZ /Dodatok 2/ z 14/6/05
 • Zápisnica z VZ z 14/6/05
 • Účtovná závierka 2009
 • Účtovná závierka 2005
 • úplné znenie spol. zmluvy 13.11.2008
 • dodatok č. 3 13.11.2008
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum aktualizácie
13.07.2020