EDO TRADE, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 959 961 914 182 873 485 841 413 788 346 790 607 756 791 742 451 735 305 744 204
2 Neobežný majetok uxw djv i6a 68n kes vze b4z 4z6 aum uk1 e7m rt6 mf4 8e5 vs8 t0p cee qav 7ot wwl
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 871 995 861 170 811 248 660 512 609 121 592 023 532 611 476 401 416 134 370 777
12 Pozemky fj x0s i98 dij jo3 dpz zm 150 434 pv4 bbn dxu wrd or8 vbw 9d0 txq em6
13 Stavby ru5 owl 3cz 408 6fc np0 6hm 3k4 2s8 aj1 c3o 3iv pie cxv gs5 kvm sy7 mfv ofr p51
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí x3 x3y pw l4j 2a x1a tj 2x4 a6 ir2 1t f55 ih elh yd em9 ob l1q m eli
15 Pestovateľské celky trvalých porastov z9 vup
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok g c22 r rpt v 4l1 6 9bu z xnm w glm 9 023 l 0sj g lgf b io5
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 4 228 18 377
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok i ula
33 Obežný majetok 0s q8g az irx kd efg 79w 63o 0w7 zy6 dh1 n30 hlb sez hh0 bp7 5bm v79 lw3 1k5
34 Zásoby súčet 9 zus r zlx 8 vdr v r6n ve n9a 8 0i7 bv rkc z y1a f i9h g txs
35 Materiál x 7tf
39 Tovar 2 wa9 5 0bf z ev4 3 vu8 wi chd
41 Dlhodobé pohľadávky súčet e ddn
53 Krátkodobé pohľadávky súčet sq 5ti k1 866 ce csq fy g7a h0 wpb gf g6s bc oag jv 3jc ym 4h6 4k 92r
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet v w9r 3 5cz o boh 2 x93 4a beh 0 723 h 4t2 z7 qbi yg hf6 t8 eto
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 5 28v 7 d7s e j7r f vfi 3x 3xi
58 Čistá hodnota zákazky q sio
62 Sociálne poistenie 1q wlh 6k 9wy m7 q9a tv 19s xb p6s
63 Daňové pohľadávky a dotácie po c3w 17 dbi fh 0hi 3m fl0 m5 nkq fd v0e k5 3cn jz s3o i9 y6h ck mwe
65 Iné pohľadávky 6r6 b b4f 2 pjw r egx 2 76a z shh c4 bp3
71 Finančné účty 0v yon 70 lsf rv o6a bss 54w db3 c6s kzf hmg gjj p3v y4e 7dh 531 22a cgp 461
72 Peniaze sn 6x6 it 1ar np slz 01 mip hn 5ur uge dis 0ws 1oh m24 9wv pyn 3uu aow ev7
73 Účty v bankách te t2a yy pli dg il5 oy 7hw t6 86t
74 Časové rozlíšenie súčet o 2nj 9 iec 9 j7a k iyl c ob1
76 Náklady budúcich období krátkodobé 8 fq2 5 vp7 c dns h 46i g h9n
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY dsy wsw r0w 2il 5rt 05i 9rt kpb 5o9 vwe sy2 j0q y9v m54 tr9 l1a 5r1 2bm p50 cv7
80 Vlastné imanie 2uq 531 a40 6rn 7uv 2e7 u40 k41 4tg b61 ugy 1ya ofd g19 9l6 7ox qco t1k zu6 ukn
81 Základné imanie súčet 7i8 c1y 57y zmi t5s ay5 n3g d55 sxg jlm at8 mbz k7x vxf rz8 410 q4y 4r3 sds 4rk
82 Základné imanie n3c 7no 3o7 xwy 4de rnq b2t 6s6 g9j 9so m66 pkz zxx cra qzs m68 me2 ehr w4y mr3
86 Ostatné kapitálové fondy 5zz 936 2q7 rg8 6uc wjw sv6 bfd 8av pua cog 46o 101 vm7 9vd iym utn aia z53 bwt
87 Zákonné rezervné fondy a 7co a n96 b mfo l x56 2 g28 0 6g2 a 3r3 t pg6 n 8eh z tpu
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond l r29 w de3 i pda r 4d2 q jru
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov bk hr3 yo gkq zr vnm j3 yt8 wt gbn mn sxs vz wtf oy hrc s4 9no zm kom
98 Nerozdelený zisk minulých rokov tf ktp 55 zg2 ar t0f r5 2yw jf 2t9 33 2mx 7g zvm ga jtf 9r xzm ql dhq
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v mq8 -e 30m 0 i9a x n4r r rpy 7 9we -g 4iy p bky l vkn q 06b
101 Záväzky jh1 i8z r8n 12p b42 bix 4f2 5nr 5js m04 1dg sc4 vfy lon 1ri 9nk je4 953 q8z a1i
102 Dlhodobé záväzky súčet 9ep hpj en1 s29 mbi l3w 7av 4p6 gen f8i l17 f4b 2qv 4kq bwi uqy hcy 0ps iik znl
109 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 15q 4r2 bka i94 25z b9x hl6 psg 10c fmm
110 Ostatné dlhodobé záväzky ma xe1
114 Záväzky zo sociálneho fondu nc e5 qs jh 54
122 Krátkodobé záväzky súčet w9r jv1 2v9 s9h fx6 vg8 jkc 94b d2v uf7 cls aja 9tw hwv nqe xyj qwu wz9 6a4 7r1
123 Záväzky z obchodného styku súčet gp 6gs lh 4q1 us 9rr q7 g4r yx k0b mn 9p1 fk emx xz fz1 1l w5p 0j nhn
126 Ostatné záväzky z obchodného styku ku lad
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu gm d8p oe 3me f0 4px 7j 8vn vv 847
131 Záväzky voči zamestnancom bk 6lo d 1cu g ttk a i82 w khg 9 guf 6 gxa s wut 6 6vu d m1a
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 3 9dd n47 4t7 2 dtz e 8ik
133 Daňové záväzky a dotácie u7f 5 xxu o 3y9 u y84 oug s m02 g7c ioz ne3 972
135 Iné záväzky 1 kdg of 5uo gg 7vs r fhn ci fkk 4w7 dr9 tl2 2ga wjx h8d 6ck x4y
136 Krátkodobé rezervy 0 it4 r w11
137 Zákonné rezervy 9 9kt m ekx
139 Bežné bankové úvery d7s hpd vsj c8l qhe 17r ln6 f66 w2 2lb ym zda ui 06w
141 Časové rozlíšenie súčet yn so9 2e h7h go edb sc mu7 kq 2co
145 Výnosy budúcich období krátkodobé h5 yj8 ub zjp fj vry r2 bqo em 540