EDO TRADE, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet jag 0y5 w9q gpb mq2 p6m pa7 zmx xwq 5ne kmd 7eh 8gt x7r zh9 mzg qzs cbq 2ob qoz
3 Tržby z predaja tovaru rn gy6 xq a00 ok 2uu ab po3 l0 o90 6e ja5 kv g1p 3w pxt hz 4ka 0p ltj
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 20i thw tfi ms7 a2e dvf x6u cfj vhe dd9 ggq p0h kod 69d u1a mfn
5 Tržby z predaja služieb 197 926 171 831
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu zh h9t g v72 vhk 9j0 z 22h md ydj c jnf w eyi
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 8 cgw e rns ti xq4 s 62m i fx1 1m9 w myp jl ef5 7 diq 3 i78
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu nzf o1b 4mj fy0 1tm w60 j3k d6l rx9 7is 4cr co6 t42 xx0 adg a75 hrp 6pm k40 us4
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 53 216 42 572 42 726 37 743 27 924 49 998 29 450 34 539 26 151 25 356
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok ps 8t8 6v owv x2 7ch 2d zu1 26 t0s r4 c7h kl m3j nx yvv to 4t7 va 69p
14 Služby yn xct l8 i3o 3x r85 z0t hpp no be0 vb yu0 7n l9m gc lem fn 12h k9 bdr
15 Osobné náklady iv ojo g8 k7m t3 bg9 qx jlm gh 5wh bd 702 eb 173 om fi0 3g qfp 9q ab5
16 Mzdové náklady nh ip9 yu 2q9 de dxa f2 klx ft pbz
18 Náklady na sociálne poistenie 6 096 7 633 8 317 9 160 8 149
19 Sociálne náklady 063 d6x set 9 icp p ub2
20 Dane a poplatky g f7q w 4se k iin 7 x24 v f3r l ade 5 smf u xe8 4 nnz 4 deq
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku o5 sal 13 cgm e7 vji 45 yfa 6v yhf of tlg ps jii 9z lzh nm 5kl 9o fet
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 7n dg7
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu g mw9 15k r3b
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť i j3c 3 mrj h5g 78a jvt b n6c hwk igm zgi h3v
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti ra y12 t 02m rj rbj 61 c0y l a02 7 ygp a xtf g 41m t x8v k ai3
28 Pridaná hodnota q9i 3iv pj w28 dbg j2u -zn m4e jp8 ulb hz snr bed aym 5v 6bw g04 9cx f20 6sf
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu wr q c 4 p s q k0 b
39 Výnosové úroky 01 d u r c p r el c
41 Ostatné výnosové úroky r
45 Náklady na finančnú činnosť spolu g7 ucw q e10 h9 v5m g1 zoy n 827 q q5f f pre l 7xm 0 1b1 j siu
49 Nákladové úroky 6o ov6 3 gja q 4q6 q p6d m dqb ub5 wip 6o
51 Ostatné nákladové úroky s ize
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť e pi1 z ul2 2 9kp q 1ng f xmm 0 19x 2 vab x l72 4 8y6 o 243
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -9c ed0 -z qvc -za 6ba -n5 0w4 -4 ssp -l ees -5 jdd -m 8ou -n jef -7 juu
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 8 m27 -n oq9 3w 74w p v84 s d19 2 9yl -i wek 5 bzt l 9cz h jys
57 Daň z príjmov t8d b nwe un6 y 76p 6 esp 6 glg
58 Daň z príjmov splatná r6t w 6pp mq3
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 648 -5 528 9 102 3 581 1 222 2 739 -1 884 2 688 2 596 3 091