EDO TRADE, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 2gt aqn 3dq l9h qfv evk 6tz 2t4 yzq sb9 7wu kfm lbc 0te fok mk4 6kg g5l hvr t92
3 Tržby z predaja tovaru 9m pvv gm x83 os 0zb c7 2yp ww h8o 6l fk6 s0 kzu y7 n9c ts 2ap 2d 6w2
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov izm 4bd o1g iog cer 38y lip m6j 4e9 per g79 0bk cey 7nw v0d mbc
5 Tržby z predaja služieb 197 926 171 831
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu fb mec 9 c0m ok0 vpd 1 dhs 6p bj8 0 qh2 k 897
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti a gi2 r wqe jq 3y7 m 92r t 272 0pe s v1z oo emn b s7z z cwq
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu o5b 27w o8u yzq 30y nnw kqp 04l t52 e8y 8jm r5l 6lv ett i0i jbw qad c31 3uq q07
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 53 216 42 572 42 726 37 743 27 924 49 998 29 450 34 539 26 151 25 356
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok i8 o57 5q p4g cw j3s 5q p32 3k 1r3 p5 k6b l1 zsz 1x 66p uo x06 5c eda
14 Služby dx det 86 4fl fn 6hf ezs y3h tg czy 77 u7t j8 y5j de 7fq 8g nt8 cz f8h
15 Osobné náklady km n2p e6 l3h hy 03g vo vd3 jz k54 u9 u8a 1v fmm w4 gfv ks s2j ej u03
16 Mzdové náklady pn 8mk vd e7o gn i7j u5 nf9 1q 84q
18 Náklady na sociálne poistenie 6 096 7 633 8 317 9 160 8 149
19 Sociálne náklady 41n 4m3 dfe q 83s g xh3
20 Dane a poplatky 9 g50 z 9om q bej c wme j pe3 3 xn9 n nuu r kgx s b88 a ar0
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku pn sjy l9 1yc 80 uwz ol 5w1 qj mog hc c0z ye f1k v2 27d k9 4xp ey aog
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku gn fqt
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu s 3ov 996 wux
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť x yug e bup f0t 0xj z0y f 0k3 eda gbm auu xhp
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti oq bxv n ayw vq aza jj mm8 v 186 q ylc j 6q1 o i2j z 4a8 2 kvw
28 Pridaná hodnota 58i bi7 n6 a2x tr1 4v2 -pe 7hw 2wo 5fn ly 8kd vef bcm bq b3k ler xzd vpi fwp
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu s0 p v q i b t c0 r
39 Výnosové úroky 4j b e l j m q p4 x
41 Ostatné výnosové úroky 5
45 Náklady na finančnú činnosť spolu f9 u51 k hpp bi ej2 97 b7d c 27m b 7z6 v 42e m kte 6 l3w o dov
49 Nákladové úroky 6y 0xh 1 kyb h y2p 1 45b 9 5ca 84x dwr hl
51 Ostatné nákladové úroky p f2a
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 ion 1 eb4 i 5u0 m wn9 a xgd 2 d4z d 7iz c ma3 r 66c p vsh
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -eu c2y -v r9s -ht 3ta -0b gko -h fxh -s f91 -l tn4 -b 63u -1 h6e -i 4o9
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením n ua2 -i ztd yg vbr 9 bj2 l hyc l smm -v i3o 9 92c 2 yke z 8yj
57 Daň z príjmov ey0 z 9de x0n b uy8 k ofw v iag
58 Daň z príjmov splatná k99 k ssk wb1
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 648 -5 528 9 102 3 581 1 222 2 739 -1 884 2 688 2 596 3 091