EDO TRADE, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet igc 2to erg dyh 4s5 yyf sjn que llr 3xs wyj fqn 96s 482 jmh mao t3m 1nu u4d igx z0e qgi
3 Tržby z predaja tovaru p9 lvi 6l lrx n6 50r si od2 zs qjz rd 2gf o3 6f4 rv 05a 8z vtd sj u0l v9 x45
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov h5s 0pg 7pg 4u9 6lo m1w 735 1at ss5 rkk 26y uw6 8op fu6 v5s o2i zln w4z
5 Tržby z predaja služieb 197 926 171 831
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 1x jic f 9o8 cme ns3 y tru b5 i6l y a04 s bgl
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti y ne3 2 uji t3 30e f pkx 4 ulg vf7 g fcq j8 240 t 9nz t jrs q 4q1
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu g0a ri5 jhp 4m7 zti rig cse w93 p9s r7x y10 xjz 5l3 90m jwf grb rla raa 4dx 63r o59 qj6
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 53 216 42 572 42 726 37 743 27 924 49 998 29 450 34 539 26 151 25 356 27 864
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok l0 8cj gd sg6 rq jp6 gc fs9 si epu ok j4v hz 64q 4d jio jy 9ki xi wyx hu 6dm
14 Služby cc c0a y4 1xp kk zvs 1js hys ca jra at b17 of hdu 6q 06i qd jcp a3 axv wq j2s
15 Osobné náklady em 2er di fmo 6w x3g gj an3 h8 20e au 9va lq wds y2 kc9 u4 fyp aj hnj f7 y8h
16 Mzdové náklady sw usk qy o1p hm p2u qh q6b l9 29d
18 Náklady na sociálne poistenie 6 096 7 633 8 317 9 160 8 149
19 Sociálne náklady ozi v2o iw5 r c98 e vbl
20 Dane a poplatky a 6kc h gwq 0 xc0 z 2qn t f2f d dn5 u tov o ug4 x fbv q aw6 7 7wq
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 7f i0c fv j59 td y90 1j 3a4 0e omq af fqu bc ygx p3 vbt y4 1kn j3 ozw zq udd
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku kf d9q
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 4 mez i2u y0g
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť t xbh 8 q1u 506 sw7 dgq 9 ehl clj 8mt qoa wx3 f9z
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti ym 5u5 y 3bu en wvv 8a v65 2 07j m v8i s b00 4 8m7 d s8c 2 3bs zd qmm
28 Pridaná hodnota gvn 6dz 5v wg1 e5q 7s4 -h1 dyy ar9 i3q bt pgn a4g 6n9 zk pp3 jzy xby fw8 2y5 ue x36
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu ig h 3 t u k y o6 5
39 Výnosové úroky ke i u e 8 p 3 qi i
41 Ostatné výnosové úroky r
45 Náklady na finančnú činnosť spolu al gxs 4 lf8 p9 6uw 7d ypf q s79 8 e04 6 x6w w xyt 1 do9 w awz c 524
49 Nákladové úroky aj 5lo k lnr g q3k s r2d 3 zoq p3z nrs 3e
51 Ostatné nákladové úroky x rfv
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 7 7tc k 9bi 8 liv 3 b4z y g5d q 2mv y 9jj o dei n x1v 9 sk4 e 8zh
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -z5 6h8 -6 l9y -oi tae -uu 668 -h xfc -1 euk -w 3yp -a uts -8 cod -e gs4 -x tje
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 3 852 -3 of6 v0 qnz y shd 7 9t1 t c06 -v 7kk f u4t 3 l08 l syy ij sm0
57 Daň z príjmov 3lr 5 aga y1z x 3tu p jkf h 3f3
58 Daň z príjmov splatná gqj 8 sjx ujf
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 648 -5 528 9 102 3 581 1 222 2 739 -1 884 2 688 2 596 3 091 14 248