SLOVBOHEMIA, s. r. o. - Podrobnosti

Vložka číslo
11691/L
Dátum vzniku
21.06.1999
Konanie menom spoločnosti
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
Základné imanie
6 640,00 €
Predmety činnosti
 • uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien (od 20.6.2007)
 • demolačné práce (od 20.6.2007)
 • maliarske a natieračské práce (od 20.6.2007)
 • prenájom strojov a prístrojov bez obslužného personálu (od 20.6.2007)
 • vedenie účtovníctva a účtovné poradenstvo (od 20.6.2007)
 • prieskum trhu a verejnej mienky (od 20.6.2007)
 • marketingová činnosť (od 20.6.2007)
 • administratívne práce (od 20.6.2007)
 • montáž kabíniek a medzistienok pre sanitárne zariadenia a šatne (od 13.1.2005)
 • montáž okien a dverí (od 13.1.2005)
 • prevádzkovanie cestovnej agentúry (od 6.2.2002)
 • neverejná, nehromadná osobná doprava pre zmluvného prepravcu s výnimkou taxislužby (od 21.6.1999)
 • sprostedkovanie obchodu, prác a služieb v rozsahu voľných živností (od 21.6.1999)
 • obchods tovarom všetkého druhu v rozsahu voľných živností (od 21.6.1999)
 • prenájom motorových vozidiel (od 21.6.1999)
 • prevádzkovanie cintorínov a krematórií (od 21.6.1999)
 • zobraziť ukončené
 • vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb (od 20.6.2007 do 26.8.2008)
 • výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300m2 a výšku 15m, drobných stavieb a ich zmien (od 20.6.2007 do 26.8.2008)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konateľ:
 • Rastislav Hoza
  J. Alexyho 1912/39
  0 Liptovský Mikuláš
  Slovensko
  Vznik funkcie: 30.04.2005
Ďalsie právne skutočnosti
 • Na zasadnutí Valného zhromaždenia dňa 27.8.2003 bol schválený Dodatok č.4 k spoločenskej zmluve.
 • Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 5.11.2001 bol schválený dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.
 • Na valnom zhromaždení dňa 16. 7. 2001 bol schválený dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
 • Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 9.8.1999 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 25.3.1999 podľa par. 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb.
Uložené listiny
 • Spol. zmluva, dodatok č. 4, zápis val. zhromaždenia,
 • Účtov. závierka 2002,
 • Zápisnica z VZ z 31.12.2004,
 • Účtovná závierka 2003
 • Živnostenský list
 • Zápisnica z VZ z 30/10/04
 • Spoločenská zmluva z 19/11/04 + Dodatok 5
 • Zápis val. zhromaždenia, účt. závierka 2004,
 • Spoločenská zmluva, dodatok č. 6,
 • Účt. závierka 2005,
 • Živnostenský list z 10/5/07
 • Spoločenská zmluva z 3/5/07+Dodatok 7
 • Účtovná závierka 2006
 • Spoločenská zmluva+Dodatok 8 z 8/8/08
 • Rozhodnutie o premene na EUR, úplné znenie SZ
 • účtovná závierka 2009 + poznámky
 • účtovná závierka 2010 + poznámky + zápisnica zo zasadnutia VZ 29.07.2011
 • Zápisnica z VZ z 17/12/12
 • Spoločenská zmluva+Dodatok 9 z 17/12/12
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • uznesenie 5CbR 173/2014 zo dňa 15.01.2015 o nariadení likvidácie a menovaní likvidátora
Dátum aktualizácie
12.07.2019