Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
11785/L
Dátum vzniku
26.08.1999
Konanie menom spoločnosti
Spoločnosť má jedného alebo viacerých konateľov. Konateľ koná za spoločnosť samostatne. Pokiaľ sú ustanovení viacerí konatelia, konajú za spoločnosť vždy dvaja konatelia spoločne. Konatelia podpisujú za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.
Základné imanie
3 823 940,00 €
Predmety činnosti
 • opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva (od 23.10.2008)
 • výroba drevených dosiek (od 23.10.2008)
 • elektroenergetika (od 23.10.2008)
 • výroba tepla, rozvod tepla (od 31.8.2005)
 • prevádzkovanie píly (od 26.8.1999)
 • pilčícke práce (od 26.8.1999)
 • porez guľatiny (od 26.8.1999)
 • kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (od 26.8.1999)
 • kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (od 26.8.1999)
 • zobraziť ukončené
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 31.8.2005 do 22.10.2008)
 • výkon činnosti stavbyvedúceho (od 31.8.2005 do 22.10.2008)
 • stolárske práce (od 26.8.1999 do 22.10.2008)
 • tesárske práce (od 26.8.1999 do 22.10.2008)
 • výroba nábytku (od 26.8.1999 do 22.10.2008)
 • výroba drevených stavieb a drevených konštrukcií (od 26.8.1999 do 22.10.2008)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením
Ďalsie právne skutočnosti
 • Jediný spoločník spoločnosti Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o. dňa 21.03.2016 rozhodol o zlúčení obchodnej spoločnosti Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o. so sídlom Pod lipami 68, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO: 36 387 592 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou Rettenmeier Tatra Reality, s.r.o. so sídlom Pod lipami 68, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO: 36 373 893 ako zrušovanou spoločnosťou a o prechode imania zrušenej spoločnosti Rettenmeier Tatra Reality, s.r.o. na obchodnú spoločnosť Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o. Obchodná spoločnosť Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti Rettenmeier Tatra Reality, s.r.o.
 • Na valnom zhromaždení dňa 7.11.2000 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmlulve. Na valnom zhromaždení dňa 17.12.2001 bol schválený Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve. Na valnom zhromaždení dňa 25.7.2002 bolo schválené úplné znenie spoločenskej zmluvy.
 • Na valnom zhromaždení dňa 19.11.1999 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spo- ločenskou zmluvou zo dňa 28.7. 1999, podľa § 24, 105 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb.
Uložené listiny
 • Dodatok č. 2,3, 3x zápis val. zhromaždenia 17/12/2001
 • Spoločenská zmluva zo dňa 11/8/06
 • dodatok zo dňa 16.09.2008
 • úplné znenie SZ zo dňa 24.05.2007
 • spoločenská zmluva 16.09.2008
 • Spoločenská zmluva z 27/9/12
 • spoločenská zmluva.zep zo dňa 26.8.2013
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy.zep
 • podpisovy vzor konatela p. Langa
 • podpisovy vzor konatela p. Bencovej
 • podpisový vzor Josef Beer
 • Podpisový vzor: M.Benco
 • Podpisový vzor: L.Ekker, J.Knospe
 • podpisový vzor L. Ekker
 • podpisový vzor M. Benco
 • Účt. závierka 2002,
 • Konsolidovaná účtovná závierka 2003,
 • Účt. závierka 2003, výročná správa 2003,
 • Účtovná závierka 2005
 • Účtovná závierka 2004
 • Účtovná závierka 2006
 • Účtovná závierka 2007
 • kons. účt. závierka 2001
 • 2x spol. zmluva zo dňa 6/8/02
 • účtovná závierka 2001
 • konsolidovaná UZ k 31.12.2000 + poznámky + SNA
 • účtovná závierka 2009 + poznámky + SNA
 • účtovná závierka 2008 + poznámky + SNA
 • účtovná závierka 2010 + poznámky
 • Účtovná závierka 2012 + Poznámky + Správa nezávislého audítora
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 5
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 4
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 3
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Správa audítora, účtovná závierka 1999
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
 • účtovná závierka za rok 2011+poznámky+správa nezávislého audítora
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2013.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2019
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2020
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2021
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2018
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Zmlua o zluceni.zep
 • Zápisnica z valného zhromaždenia.zep
 • Rozhodnutie jedineho spoločnika.zep
 • zápisnica z VZ.zep zo dňa 26.8.2013
 • Zápisnica z MVZ z 11/6/13+protokol
 • Zápisnica z rokovania VZ zo dňa 7.1.2015
 • Zápisnica z rokovania VZ.zep
 • Uradny preklad zapisnice z valneho zhromazdenia
 • Plná moc z 4/10/11
 • rozhodnutie spolocnikov
 • Zápisnica z MVZ 12. 09. 2011
 • rozhodnutie spolocnikov o odvolani konatela
 • Zápisnica z MVZ z 1/2/11
 • zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 8.6.2010
 • Zápisnica z MVZ z 21/12/10
 • zápisnica z MVZ zo dňa 21/3/2011
 • zápisnica z VZ zo dňa 2/2/2011
 • rozhodnutie o premene menovitej hodnoty
 • zápisnica z VZ zo dňa 24.05.2007
 • zápisnica z valného zhromaždenia 16.09.2008
 • zápisnica z VZ zo dňa 7/11/2000
 • zápisnica z VZ zo dňa 25/7/2002
 • zápis val. zhromaždenia 11/8/2006
 • živnost. list zo dňa 11/8/08
 • rozhodnutie z úradu pre reguláciu sieťových odvetví o povolenie č. 2008E 0328 číslo 15/2008/22 03.09.2008
 • vyhlásenie s splatení vkladov
 • vyhlásenie správcu vkladu zo dňa17/12/01
Dátum aktualizácie
20.03.2023
Domény