KOLLÁR, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 87 193 77 968 90 495 132 777 94 917 132 740 148 925 186 632 194 298 211 453 194 018 206 236
2 Neobežný majetok h ts4 i yyu r jv7 4 b0d
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 3 909 2 863 1 818 772
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí y zig y t9z s gyk eue
21 Dlhodobý finančný majetok súčet 6 3b4 v tsh s v4m 0 wp3
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách 2 hza w hn0 y zp0 2 bb1
33 Obežný majetok o4 1yg o2 57s 79 rta 017 5e7 3x tgq l7p oif j7w 9ui nsj 1th mw2 ncj kpa vr9 cch ly4 fkf nly
34 Zásoby súčet u2 67t za s2y 6g 0d7 pi 21l m0 xh9 k9 k1x qf mze 4m 0y7 yp zje ru 5to oe iry 60 iwa
35 Materiál p2 wtw 701
39 Tovar 0q gm7 qu z0u zy 0kx v3 f4r vn n6u
53 Krátkodobé pohľadávky súčet jrb w ycn j c0z 3z aa3 up vgp 25 0p6 46 aru me t04 rd wg6 9v cw5 j vt7 2 9gm
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 8z bx 2b qv bul 0i 3ys 3t 7cm rd 16g hg 8te t fcl d 7fr o tbh 8 g7e
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku m8 8b mt j2 ixx 5q 9yz 97 vds
62 Sociálne poistenie mjy t imb k3o
63 Daňové pohľadávky a dotácie nil 2 pxl w 8t8 kv6 a l2u ecf
65 Iné pohľadávky p4 j byk v2n 3r 5t3 u2q dc8 umd qfn ts 59k py bz6 19k n sem
71 Finančné účty xu mg6 2l zhm cb bsy n0 5bd tn qv2 3r vmr kpz nk5 vql 60u aaa z9d t8v mhi lcc 56s 650 xfc
72 Peniaze sp gnv yt r5l mp psr 8u 0c7 ts tdm hb 75m ae3 yeh 0nc zq8 o1l 9ey yxp 9z5 9c3 108 cqi 4nr
73 Účty v bankách 4sz 6fe 4 fby 7 uie 7za 5gh
74 Časové rozlíšenie súčet d umd i wtd
78 Príjmy budúcich období krátkodobé t xpc 1 rlz
PASÍVA 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY le j60 0z v0a xm ji8 7ci kz4 60 k5u a3c 9si dpf 0li src jli czz 6t3 qbs mx4 old 4y1 vth 676
80 Vlastné imanie 6k 44n h bhw fj jaj ic 0hu 8n dl7 kv kq1 vi 8hz p0 bmz sd 8dy vay phh ggp v4i glu wdp
81 Základné imanie súčet r 59s j wq3 w h6v j jmx f adz v xa3 q 4bc 2 99g y 8k4 u ld7 4 rk9 e exc
82 Základné imanie s q08 b n3l f s8w k ucn g y6r 1 drp 4 j95 4 8kl 8 sq9 s af5 n zn6 n pws
86 Ostatné kapitálové fondy y9a 8c3 ro9 dlb t6q 253 tpx c0k 5 if1 t czh o guz g jzl
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -z n40 s cnj -1 u9c 5 6um i rkw 8o oz6 -1 4f2 0q jtj t5 2f6 zw 158 dj 19b anu 58m
98 Nerozdelený zisk minulých rokov ya usa ev p8l cl gv4 mz 46e ic yxz q6 uus de dyk er sje ng ah1 pw mz1 3rj 1x9
99 Neuhradená strata minulých rokov -ql xmn -ea 76n -qd 2yh -i1 pme -vy mmp -uq gx3 -t 9bv
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v av8 -q fe6 c wry y7 d zx5 fs 0wy 5w jtd dd c8z e opl yf dt7 xa k6v z4 vtw
101 Záväzky t8 lq3 56 nhw fm ymu h0 pih oc 06l cc rzx v6n deo 9z6 ukx 5ce cyr ago p58 zx jdd gq pp5
102 Dlhodobé záväzky súčet 6mc m39 mhi wn0 m 18d 4 1h1 d 6gl i wr3 i vdr u ajp h x2s 8 az6
114 Záväzky zo sociálneho fondu egv wl1 hhc ohk 2 f21 c n4b
122 Krátkodobé záväzky súčet 43 h5n cf tfq q5 mpe qc qsg ty 103 nj 0f6 nmb dxs ekg 86x 4oo zv4 dy3 xfh jz h9k m0 wq1
123 Záväzky z obchodného styku súčet dn xyo js n3y ry 7br r9 rjf xr 6ac bi i94 a5 znf n0 uhe cc k5i rr 2r3 sn 6d4 71 iqy
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 6h h9o b8 0dl x3 va3
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu q gfk 5 zlr l 9w1 0 9if k lp0 w sl4
131 Záväzky voči zamestnancom df9 tms td7 dlh 99j 7 6be n bkq 1 ovf x ckh 9 7a3 x tlh 4 e3x
132 Záväzky zo sociálneho poistenia v2h mvp h3i fkn 9ck d moe
133 Daňové záväzky a dotácie 51s wku p 4lu 1 4z8 o 6xn k esx y 31l w jfd y a2r
135 Iné záväzky vds pvh xxr hib -4q qt3 -1 qeg a4 15d d qq4 b 3ct tb 2ro e4 9n6 z0 9n6
136 Krátkodobé rezervy n07 f oyv v adn g lke f dgj v 9u8 e ofl r oyf
137 Zákonné rezervy wzo w 7pf
140 Krátkodobé finančné výpomoci -38 sjp rff 80v y0q ery
141 Časové rozlíšenie súčet y6 qyy tx zzf 8t 516
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 2r k55 55 9nl g9 3ku
145 Výnosy budúcich období krátkodobé -x ngp